Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 31/523

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ministrul Internelor și Reformei Administrative

Văzând Referatul de aprobare nr. 188.894 din 31 martie 2008, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

având în vedere prevederile:

- art. 261 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008;

- art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3 alin. (3), precum și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ministrul internelor și reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Deținătorii de animale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare Ministrul internelor
și pentru Siguranța Alimentelor, și reformei administrative,
Radu Roatiș Chețan Cristian David

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor

;
se încarcă...