Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2009 până la 31 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 38.578 din 25 noiembrie 2008 al Direcției generale siguranța alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European și Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformității cu legislația în domeniul alimentelor și furajelor, sănătății și bunăstării animale, cu modificările și completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009 până la data de 31 decembrie 2009. Modificări (8)

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Radu Roatiș Chețan

București, 17 decembrie 2008.

Nr. 113.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală

;
se încarcă...