Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap - ANPH

Ordinul nr. 590/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul nr. 19.163 din data de 6 noiembrie 2008, prin care s-a solicitat aprobarea instrucțiunilor,

având în vedere prevederile art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Se aprobă Instrucțiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Jurisprudență (2)

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap,
Elena-Roxana Badea

București, 12 noiembrie 2008.

Nr. 590.

ANEXĂ Jurisprudență (1)

INSTRUCȚIUNI
pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

;
se încarcă...