Contestație în anulare obișnuită


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1) . . . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) , personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . ., având următoarele date de contact (11) , prin reprezentant (12) . . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . . . . . .

în contradictoriu cu intimatul. . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . . . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . . . . . .,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice . . . . . . . . .), cu sediul în . . . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CONTESTAȚIE ÎN ANULARE OBIȘNUITĂ (17)

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună anularea sentinței/deciziei civile (18) nr. . . . . . . . . ., pronunțate în dosarul nr. (19) . . . . . . . . ./. . . . . . . . ./. . . . . . . . ., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casație și Justiție . . . . . . . . ., în termenul legal de 15 zile (20) ,

În fapt, arătăm că (21) . . . . . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 503 alin. (1) C. proc. civ. (22)

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri (23) .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...