Cerere de suspendare a executării - în faza revizuirii


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța . . . . . (1)

Dosar nr. . . . . ./. . . . ./. . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . .. . . . . . , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/reprezentant judiciar . . . . . . . . . . .. . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . .. . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . ,(3) în calitate de parte (4) . . . . ., în dosarul nr (5) . . . . . ./. . . . ./. . . . ., în care părți (6) sunt (nume . . . . ., prenume . . . .

sau

Subscrisa (7) . . . . . . . . . . .. . . . . . , prin reprezentant (8) . . . . . . . . . . .. . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . .. . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . .. . . . . . (9) cu sediul profesional în . . . . ., în calitate de parte (10) . . . . ., în dosarul nr. (11) . . . . . . /. . . . ./. . . . ., în care părți (12) sunt . . . . . . . . . . .. . . . . . , formulăm ,

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII

prin care solicităm instanței să dispună suspendarea executării silite a hotărârii nr. (13) . . . ./ . . . . . pronunțată de (14) . . . . . până la soluționarea căii de atac a revizuirii, ce formează obiectul dosarului (15) . . . . . /. . . . . /. . . . . , aflat pe rolul acestei instanțe.

În fapt, arătăm că la data de . . . . . am formulat revizuire, ce a fost înregistrată pe rolul acestei instanțe sub numărul . . . . . /. . . . ./. . . . . . , având termen de judecată la data de . . . . .

Executarea silită a fost pornită la data de . . . . . la cererea creditorului-intimat . . . . . . . . . . .. . . . . . înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc (16) . . . . . sub numărul . . . . . /. . . . . (17)

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...