Cerere de suspendare a executării - în faza recursului


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1) . . . . . . .

Dosar nr. . . . . . . ./ . . . . . . ./ . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) (nume . . . . . . ., prenume . . . . . . ), personal/prin avocat (nume . . . . . . ., prenume . . . . . . .), cu sediul profesional în . . . . . . . , în calitate de parte (3) . . . . . . ., în dosarul nr (4) . . . . . . . ./ . . . . . . ./ . . . . . . ., în care părți (5) sunt (nume . . . . . . ., prenume . . . . . . ) (6)

sau

Subscrisa (7) (denumirea . . . . . . .), prin consilier juridic/prin avocat (nume . . . . . . ., prenume . . . . . . .), cu sediul profesional în . . . . . . ., /consilier juridic(nume . . . . . . ., prenume . . . . . . .)/în calitate de parte (8) . . . . . . ., în dosarul nr. (9) . . . . . . ./ . . . . . . ./ . . . . . . ., în care părți (10) sunt (nume . . . . . . ., prenume . . . . . . ), formulăm (11)

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII

prin care solicităm instanței să dispună suspendarea executării silite a hotărârii nr. ..../... . . . pronunțată de (12) ... . . . până la soluționarea căii de atac a recursului ce formează obiectul dosarului ... . . . /... . . . /... . . . aflat pe rolul acestei instanțe.

În fapt, arătăm că la data de ... . . . am formulat recurs ce a fost înregistrat pe rolul acestei instanțe sub numărul ... . . . / . . . . . . ./ . . . . . . ., având termen de judecată la data de ... . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...