Contestație în anulare specială


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța . . . . . . . . . (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact (4) personal/ reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact (5) .....

sau

Subscrisa (6) (denumirea .....), cu sediul (7) în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar ....., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact (11) prin reprezentant (12) (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... având următoarele date de contact (13) .....

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal (14) .....,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) (nume ....., prenume .....), formulăm

CONTESTAȚIE ÎN ANULARE SPECIALĂ (17)

împotriva deciziei civile (18) nr. ....., pronunțate în dosarul nr. (19) ...../...../....., de către Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casație și Justiție ....., în termenul legal de ..... (20) , prin care solicităm admiterea contestației în anulare, deoarece a fost pronunțată de o instanță necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor privind compunerea instanței, deși am invocat excepția corespunzătoare, instanța a omis să se pronunțe asupra acesteia.....

sau

deoarece hotărârea a fost pronunțată fiind bazată pe o eroare materială care a determinat soluția sau instanța de recurs, respingând sau admițând în parte recursul, a omis să cerceteze unul dintre motivele de casare invocate în termenul legal sau instanța de recurs nu s-a pronunțat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...