ÎNȘTIINȚARE | Ordin 1752/2008

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1752/2008 privind modelul și conținutul formularului Înștiințare utilizat în activitatea de cercetare la fața locului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
ÎNȘTIINȚARE

Numele, prenumele/Denumirea contribuabilului: ..............................

Cod de identificare fiscală: ...............................................

Domiciliul fiscal: localitatea ............................................, bd./str. ....................... nr. ........, bl. ............, sc. ........., et. ............, ap. .... județul/sectorul .............................., cod poștal ........................... .

Domnului/Doamnei Administrator/Director general

Avem onoarea să vă informăm că în baza art. 57 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de ...................... veți face obiectul unei acțiuni de cercetare la fața locului.

Acțiunea de cercetare la fața locului se va desfășura cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală și nu reprezintă o acțiune de inspecție fiscală.

Conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația să permiteți accesul funcționarilor împuterniciți de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la fața locului în vederea efectuării de constatări în interes fiscal. Totodată, potrivit prevederilor art. 56 din același act normativ, la solicitarea funcționarilor împuterniciți de organul fiscal aveți obligația punerii la dispoziția acestora a tuturor registrelor, evidențelor, documentelor de afaceri, precum și a oricăror altor înscrisuri aferente activității desfășurate în perioada ......................................

Nepermiterea funcționarilor împuterniciți să efectueze cercetarea la fața locului constituie contravenție conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice au dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau reședință.

În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reședința persoanei fizice se face cu autorizarea instanței judecătorești competente, dispozițiile privind ordonanța președințială din ~Codul~ de procedură civilă fiind aplicabile.

Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfășurării acțiunii de cercetare la fața locului.

CONDUCĂTORUL ORGANULUI FISCAL
Numele și prenumele ................
Funcția.............

Semnătura și ștampila
..................................

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1752/2008 privind modelul și conținutul formularului Înștiințare utilizat în activitatea de cercetare la fața locului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1752/2008:
ÎNȘTIINȚARE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"
CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale formularului "Înștiințare"
;
se încarcă...