Contestație la executare silită (model 2)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (1) . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (2) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . ., având următoarele date de contact (3) , personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . .

sau

Subscrisa (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (6) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (10) /prin reprezentant (11) . . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (12) . . . . .

în contradictoriu cu intimatul . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . ., având codul numeric personal (13) . . . . .,

sau

în contradictoriu cu intimata . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (14) , prin reprezentant (15) . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII SILITE

ce face obiectul dosarului nr. . . . , înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc. . . . , efectuate la solicitarea intimatului creditor . . . . , în baza titlului executoriu (16) reprezentat de . . . . .

Solicităm anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare.

În fapt, arătăm că (17) . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 712 - art. 720 C. proc. civ.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...