Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 465/2008 pentru aprobarea condițiilor contractuale generale și speciale la încheierea contractelor de lucrări

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 915/465/415

Ministerul Economiei și Finanțelor

Ministerul Transporturilor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, și al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor, ministrul transporturilor și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prin prezentul ordin se aprobă condițiile contractuale generale și speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3.

(2) Aplicarea condițiilor contractuale generale prevăzute în anexele nr. 1a, 2a și 3a se poate face numai prin coroborarea cu prevederile condițiilor contractuale speciale echivalente, prevăzute în anexele nr. 1b, 2b și 3b.

Art. 2. -

De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritățile contractante, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a folosi condițiile contractuale prevăzute la art. 1 la încheierea unui contract de lucrări, astfel cum este acesta definit la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Prevederile anexei nr. 3 se aplică exclusiv contractelor cu o valoare de până la 5 milioane euro sau echivalentul acestei sume în lei. Autoritățile contractante au dreptul de a utiliza prevederile anexelor nr. 1 și 2 și în cazul contractelor cu o valoare de până la 5 milioane euro sau echivalentul acestei sume în lei, după caz.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 5. -

Prezentul ordin intră în vigoare de la data de 1 iulie 2008.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei și finanțelor, Ministrul transporturilor, Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Varujan Vosganian Ludovic Orban Laszlo Borbely

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...