Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1517/2008 privind publicarea acceptării Normelor de calcul al dimensiunilor peretelui transversal etanș, gofrat vertical, dintre cele două magazii de marfă situate cel mai în prova și a Normelor de calcul al cantității admisibile de marfă din magazia situată cel mai în prova, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția nr. 4 a Conferinței guvernelor contractante la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, din 27 noiembrie 1997

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 3 și 7 din Ordonanța Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, aprobată prin Legea nr. 23/2001,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 pct. 18 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin.

Art. 1. -

Se publică Normele de calcul al dimensiunilor peretelui transversal etanș, gofrat vertical, dintre cele două magazii de marfă situate cel mai în prova și Normele de calcul al cantității admisibile de marfă din magazia situată cel mai în prova, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția nr. 4 a Conferinței guvernelor contractante la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, din 27 noiembrie 1997, norme care au intrat în vigoare pentru România la data de 1 iulie 1999, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Pentru navele care arborează pavilionul român și cărora li se aplică normele prevăzute în anexă, prevederile menționate la secțiunea 5 din anexa nr. 1 la anexa la prezentul ordin trebuie să corespundă prevederilor normelor tehnice aprobate de Ministerul Transporturilor sau prevederilor reglementărilor tehnice elaborate și publicate de către organizațiile recunoscute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. -

Autoritatea Navală Română, proprietarii de nave și operatorii care dețin sau operează vrachiere care arborează pavilionul român vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat

București, 15 decembrie 2008.

Nr. 1.517.

ANEXĂ

REZOLUȚIA Nr. 4
a Conferinței guvernelor contractante la Convenția internațională
din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare,
adoptată la 27 noiembrie 1997

Norme de calcul al dimensiunilor peretelui transversal etanș, gofrat
vertical, dintre cele două magazii de marfă situate cel mai în
prova și Norme de calcul al cantității admisibile de marfă din
magazia situată cel mai în prova

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...