Ministerul Sănătății Publice

Ordinul nr. 493/2008 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 aprilie 2008 până la 03 august 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1082/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 3.220 din 26 martie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății publice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.212/2006 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 11 octombrie 2006.

Art. 3. -

Direcția generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 27 martie 2008.

Nr. 493.

ANEXĂ

NORME
de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției
de manager, persoană fizică, din spitalele publice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...