Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 noiembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 pct. VIII.6 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Formularele-tip utilizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.240/C/2008 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale și al declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării și Ordinul ministrului justiției 2.722/C/2007 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerțului și al declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, cu modificările ulterioare, se modifică în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin.

(2) Pentru a răspunde cerințelor prezentului ordin, în termen de 90 de zile de la publicarea sa, sistemul informatic al registrului comerțului se adaptează și se modifică de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu consultarea oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2), Oficiul Național al Registrului Comerțului elaborează instrucțiuni de utilizare a aplicațiilor informatice de completare a registrelor comerțului.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 1 și 2, care intră în vigoare la data publicării. Orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 4. -

Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Sorin Stănescu,
secretar de stat

București, 10 octombrie 2008.

Nr. 2.594/C.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a
înregistrărilor și de eliberare a informațiilor
Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...