Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 2197/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se completează cu dispozițiile Codului civil privind contractul de locațiune, ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Mihai Sorin Stănescu,
secretar de stat

București, 19 august 2008.

Nr. 2.197/C.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al
Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...