Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 1860/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,

constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române ale persoanelor care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în străinătate, și care sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române ale persoanelor care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, și care sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Theodor Cătălin Nicolescu,
secretar de stat

București, 7 iulie 2008.

Nr. 1.860/C.

ANEXA Nr. 1

LISTA
persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei române cu menținerea
domiciliului în străinătate

1. Antoci Constantin, fiul lui - și Antonina (născut la 22.10.1915 în localitatea Soroca), născut la data de 17 aprilie 1949 în localitatea Cuhnești, județul Glodeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. D. Cantemir nr. 25, ap. 50. (2.127/2004)

2. Arama Victor, fiul lui Constantin (născut la 27.02.1930 în localitatea Lăpușna) și Iulia, născut la data de 29 ianuarie 1962 în localitatea Cimișlia, județul Cimișlia, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 51, ap. 9. (7.460/2003)

3. Armaș Oleg, fiul lui Sergiu (fiul lui Armean Zaharia, născut la 5.09.1911 în localitatea Unchitești, și Ana) și Raisa, născut la data de 9 martie 1980 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, Calea Ieșilor nr. 19, ap. 118. (2.219/2003)

4. Armaș Sergiu, fiul lui Armean Zaharia (născut la 5.09.1911 în localitatea Unchitești) și Ana, născut la data de 26 iunie 1948 în localitatea Stoicani, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, Calea Ieșilor nr. 19, ap. 118. (2.217/2003)

5. Avram Oxana, fiica lui Nicolae și Valentina (fiica lui Serjant Gavril și Nina, născut la 4.01.1930 în localitatea Todirești), născută la data de 9 august 1975 în localitatea Todirești, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 2, ap. 207. (1.560/2003)

6. Bahnă Diana, fiica lui Valeriu și Eudochia (fiica lui Cîrlig Fiodor, născut la 18.12.1924 în localitatea Rezina, și Vera), născută la data de 21 iunie 1985 în localitatea Cotiujenii Mari, județul Șoldănești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Busuiocești nr. 16, ap. 38. (4.479/2003)

7. Balaban Andrian, fiul lui Iustin (fiul lui Zinovia, născut la 19.10.1914 în localitatea Orhei) și Irina, născut la data de 24 august 1982 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, bd. Moscova nr. 13, ap. 7. (13.242/2003)

8. Balan Ion, fiul lui Nicolae (născut la 6.12.1903 în localitatea Căinari, raionul Căușeni) și Vera, născut la data de 27 iunie 1946 în localitatea Căinari, raionul Căușeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Cetatea Chilia nr. 19. (595/2008)

9. Barba Liubov, fiica lui Vizitiv Ion și Daria (născut la 11.03.1927 în localitatea Hîncești), născută la data de 7 iunie 1961 în localitatea Sărata Galbenă, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. V. Lupu nr. 36, ap. 46. (11.956/2003)

10. Barba Pavel, fiul lui Mihail (născut la 21.11.1937 în localitatea Caracui) și Axenia, născut la data de 4 iulie 1961 în localitatea Caracui, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn nr. 19, bl. 1, ap. 78. (11.961/2003)

11. Basoc Valentina, fiica lui Gheorghe și Ecaterina (născută la 2.01.1929 în localitatea Ungheni), născută la data de 10 octombrie 1965 în localitatea Măcărești, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. E. Coca nr. 5, ap. 12. (197/2004)

12. Begu Mihail, fiul lui Tudor (fiul lui Vasile și Ana, născut la 1.02.1903 în localitatea Trușeni) și Ludmila, născut la data de 3 noiembrie 1974 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Trușeni, județul Chișinău. (13.296/2003)

13. Bivol Ion, fiul lui Ilie (fiul lui Ion și Efrosinia, născută la 24.02.1921 în localitatea Cojusna) și Elena, născut la data de 1 octombrie 1970 în localitatea Cojusna, județul Strășeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. M. Eminescu nr. 104, județul Strășeni. (16.415/2003) Copii minori: Bivol Dionis, născut la data de 5.05.1992.

14. Bonarer Nonna, fiica lui Gropa Eugeniu (născut la 29.01.1921 în localitatea Bălți) și Nina, născută la data de 21 februarie 1951 în localitatea Rădoaia, județul Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, Str. Independenței nr. 50, ap. 198. (8.063/2003)

15. Botnaru Victor, fiul lui Carp și Siilvia (fiica lui Guzun Alexei și Tatiana, născută la 19.09.1932 în localitatea Butești), născut la data de 1 ianuarie 1984 în localitatea Negureni, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Negureni, raionul Telenești. (11.968/2003)

16. Buzu Elizaveta, fiica lui Andrei și Galina (fiica lui Galiț Ion, născut la 13.07.1936 în localitatea Frumușica, și Olga), născută la data de 7 iunie 1983 în localitatea Peresecina, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălești, str. Ștefan cel Mare nr. 145, ap. 69, județul Bălți. (8.031/2003)

17. Cernei Maria, fiica lui Moghildan Simion (născut la 4.07.1927 în localitatea Coșcalia, județul Tighina) și Anastasia, născută la data de 15 februarie 1973 în localitatea Coșcalia, județul Tighina, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Coșnița nr. 6, ap. 2. (676/2002) Copii minori: Cernei Sebastiana, născută la data de 20.04.2003.

18. Chirca Sergiu, fiul lui Mihail și Alexandra (fiica lui Capațina Petru, născut la 2.02.1929 în Chișinău, și Vasilisa), născut la data de 17 septembrie 1983 în localitatea Floreni, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, localitatea Floreni. (7.930/2003) Copii minori: Chirca Vlad, născut la data de 23.10.2006.

19. Chiric Maria, fiica lui Nicolai (fiul lui Vasile și Maria, născută la 7.01.1929 în localitatea Congaz) și Maria, născută la data de 26 noiembrie 1981 în localitatea Congaz, județul Comrat, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Congaz, str. Lenin nr. 132, județul Comrat. (17.326/2003)

20. Cigulea Alexandru, fiul lui Ion (născut la 2.08.1928 în localitatea Călărași) și Zinovia, născut la data de 10 februarie 1962 în localitatea Rădeni, județul Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (366/2004) Copii minori: Cigulea Andrieș, născut la data de 29.07.1998.

21. Cigulea Aliona, fiica lui Alexandru (fiul lui Ion, născut la 2.08.1928 în localitatea Rădeni, județul Călărași) și Elena, născută la data de 14 octombrie 1986 în localitatea Rădeni, județul Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (366 bis/2004)

22. Cigulea Elena, fiica lui Andrieș Tudor (născut la 20.09.1939 în localitatea Călărași) și Maria, născută la data de 1 aprilie 1967 în localitatea Onișcani, județul Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (365/2004)

23. Cobușteanu Larisa, fiica lui Simion și Iulia (fiica lui Pușcașu Mihail și Eugenia, născută în anul 1910), născută la data de 14 februarie 1976 în localitatea Cobusca Nouă, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cobusca Nouă, str. Chișinău nr. 6, raionul Anenii Noi. (995/2003)

24. Cocerva Vitalie, fiul lui Grigore și Eleonora (născută la 24.08.1934 în localitatea Criuleni), născut la data de 14 februarie 1967 în localitatea Hîrtopul Mare, județul Criuleni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, Str. Cucorilor nr. 16/2, ap. 5. (14.238/2003) Copii minori: Cocerva Cornel, născut la data de 19.08.1990.

25. Coica Ala, fiica lui Sergiu (născut la 17.10.1939 în localitatea Dubăsari) și Eugenia, născută la data de 5 aprilie 1968 în localitatea Dubăsari, județul Dubăsari, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, Ciori, str. Cuza Vodă nr. 1. (12.060/2003)

26. Coliban Viorel, fiul lui Tudor și Svetlana (fiica lui Borș Ion și Margareta, născută la 2.03.1930 în localitatea Onițcani), născut la data de 13 iunie 1981 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cricova, str. Luceafărul nr. 1, ap. 25. (15.847/2003)

27. Crețu Petru, fiul lui Ion și Ana (născut în anul 1935 în localitatea Pereni), născut la data de 8 februarie 1965 în localitatea Mirești, județul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncești, str. Ștefan Vodă nr. 64. (14.963/2003)

28. Crețu Radu, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 1.07.1929 în raionul Hîncești, localitatea Mirești) și Lidia, născut la data de 13 septembrie 1984 în localitatea Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncești, str. Ștefan Vodă nr. 69. (3.476/2006)

29. Cucoș Oleg, fiul lui Ivan și Nina (născut la 8.05.1924 în localitatea Dondușeni), născut la data de 19 februarie 1955 în localitatea Potsdam, județul Potsdam, Republica Democrată Germană, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Valea Crucii nr. 2, bl. 1, ap. 15. (9.836/2003)

30. Donțu Ludmila, fiica lui Ivan și Tatiana (fiica lui Todica Ion, născut la 2.10.1925 în localitatea Orhei), născută la data de 19 octombrie 1983 în localitatea Isacova, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, localitatea Cricova, str. Luceafărul nr. 1, ap. 22. (3.126/2005)

31. Doruc Iurie, fiul lui Chiril și Feodosia (născută la 28.05.1938 în localitatea Șoldănești), născut la data de 29 ianuarie 1965 în localitatea Cobîlea, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cobîlea, raionul Șoldănești. (4.476/2003)

32. Druță Vitalie, fiul lui Petru (fiul lui Gheorghe și Eudochia, născută la 20.02.1913 în localitatea Coșcalia) și Anastasia, născut la data de 17 august 1982 în localitatea Coșcalia, județul Tighina, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coșcalia, raionul Căinari. (8.989/2003)

33. Dumbraveanu Albina, fiica lui Iadrîșnicov Nicolae și Tamara (născută la 10.09.1921 în localitatea Comrat), născută la data de 20 septembrie 1943 în localitatea Șatrovo, județul Curgan, Rusia, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, șos. Hîncești nr. 55, bl. 3, ap. 32. (11.780/2003)

34. Enachi Vitalie, fiul lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la 5.05.1934 în localitatea Nisporeni) și Elena, născut la data de 8 iulie 1980 în localitatea Corotna, Slobozia, județul Tighina, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 19, bl. 1, ap. 57. (1.799/2003)

35. Eremia Ivan, fiul lui Ivan (născut la 9.05.1925 în localitatea Cahul) și Ana, născut la data de 15 octombrie 1955 în localitatea Colibași, județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Mihai Eminescu nr. 4, raionul Criuleni. (4.734/2003)

36. Eremia Zinaida, fiica lui Muntean Mihail (născut la 8.10.1919 în localitatea Căbăiești) și Tatiana, născută la data de 18 septembrie 1952 în localitatea Căbăiești, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Mihai Eminescu nr. 4, raionul Criuleni. (4.737/2003)

37. Filimon Timofei, fiul lui Petru (fiul lui Timofei, născut la 23.01.1923 în localitatea Lăpușna) și Eugenia, născut la data de 17 septembrie 1982 în localitatea Cărpineni, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cărpineni, Str. Podgoriilor nr. 26, raionul Hîncești. (9.138/2003)

38. Foltea Ghenadie, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 10.01.1912 în localitatea Ciuciuleni) și Liuba, născut la data de 20 iunie 1973 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, bd. Dacia nr. 9, bl. 1, ap. 27. (1.652/2003)

39. Foltea Natalia, fiica lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 10.01.1912 în localitatea Ciuciuleni, și Sofia) și Liuba, născută la data de 21 februarie 1978 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, bd. Dacia nr. 9, ap. 27. (1.723/2003)

40. Frunză Gheorghe, fiul lui Ion (născut în anul 1924 în localitatea Ciobalaccia Cantemir) și Maria, născut la data de 1 noiembrie 1958 în localitatea Ciobalaccia Cantemir, județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciobalaccia, județul Cahul. (2.690/2003) Copii minori: Frunză Codrina, născută la data de 29.07.1996, și Frunză Cristi, născut la data de 6.01.1993.

41. Garuța Vasile, fiul lui Cazacu Vladimir și Garuța Elena (fiica lui Maria, născută la 1.08.1916 în localitatea Tighina), născut la data de 2 ianuarie 1977 în localitatea Coșcalia, județul Căinari, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coșcalia, Str. Independenței, județul Căinari. (6.027/2003)

42. Gherman Elena, fiica lui Raducan Aurel și Viorica (născută la 6.06.1932 în Cernăuți), născută la data de 29 august 1966 în localitatea Privorochi, raionul Hliboca, Cernăuți, Ucraina, cetățean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Privorochi, raionul Hliboca, Cernăuți. (7.361/2003)

43. Ghimp Rita, fiica lui Arsenii Vasile (născut la 17.01.1932 în Zăbriceni) și Zinaida, născută la data de 1 iunie 1967 în localitatea Zăbriceni, județul Edineț, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. N. Dimo nr. 31, bl. 1, ap. 190. (8.367/2003)

44. Ghimp Veronica, fiica lui Nicolae și Rita (fiica lui Arsenii Vasile, născut la 17.01.1932 în localitatea Edineț), născută la data de 3 iulie 1987 în localitatea Zăbriceni, județul Edineț, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. N. Dimo nr. 31, bl. 1, ap. 190. (8.367bis/2003)

45. Gorban Adrian, fiul lui Ilie (fiul lui Pintilie, născut la 1.08.1919 în localitatea Coșcalia, raionul Tighina, și Feodora) și Lucia, născut la data de 29 martie 1984 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coșcalia, județul Tighina. (14.617/2003)

46. Grama Valeriu, fiul lui Fiodor și Zinaida (fiica lui Morozan Tudor, născut la 23.08.1923 în Chișinău, și Ana), născut la data de 18 mai 1975 în localitatea Hîrtopul Mare, județul Criuleni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Cahul nr. 8, bl. 2, ap. 61. (1.933/2004)

47. Grecu Dumitru, fiul lui Ion (născut în anul 1903 în localitatea Ungheni) și Ana, născut la data de 8 decembrie 1942 în localitatea Poiana, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Boghenii Noi, județul Ungheni. (6.657/2003)

48. Grumeza Dmitrii, fiul lui Valentin (fiul lui Gheorghe, născut la 1.06.1927 în localitatea Baroncea, județul Soroca, și Maria) și Maria, născut la data de 1 mai 1989 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. H. Botev nr. 19/1, ap. 102. (5.263bis/2003)

49. Gumeniuc Elena, fiica lui Ion (fiul lui Elena, născută la 6.04.1930 în Chișinău) și Ludmila, născută la data de 6 noiembrie 1981 în localitatea Strășeni, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Strășeni, Str. Chișinăului nr. 13, bl. 1, ap. 12. (15.967/2003)

50. Gumeniuc Ion, fiul lui Procopie (născut în anul 1927 în Chișinău) și Elena, născut la data de 6 iulie 1957 în localitatea Chirianca, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Strășeni, Str. Chișinăului nr. 13, bl. 1, ap. 12. (1.112/2004)

51. Gușan Lucia, fiica lui Nistor și Larisa (fiica lui Boldescu Alexei și Elisaveta, născută la 1911 în localitatea Bădiceni), născută la data de 24 iulie 1975 în localitatea Bădiceni, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. V. Vărzaru nr. 5, bl. 1, ap. 30. (11.584/2003)

52. Guzun Ion, fiul lui Anatolie (fiul lui Alexandru, născut la 25.04.1923) și Silvia, născut la data de 7 noiembrie 1983 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Cioricești nr. 9. (1.135/2003)

53. Jalbă Iulia, fiica lui Nicolae (născut la 10.03.1913 în localitatea Nisporeni) și Efrosinia, născută la data de 3 octombrie 1950 în localitatea Grozești, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Albișoara nr. 84, bl. 2, ap. 24. (16.880/2003)

54. Lucaș Oleg, fiul lui Lucaș Nicolae (născut la 9.05.1935 în localitatea Lebedin) și Lucaș Eudochia, născut la data de 29 decembrie 1964 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în București, str. Matei Basarab nr. 88, bl. L 116, sc. A, parter, ap. 1. (2.675/2005) Copii minori: Lucaș Oleg, născut la data de 12.11.1995, și Lucaș Igor, născut la data de 7.06.1998.

55. Macari Iurie, fiul lui Timofei (născut la 25.07.1933 în localitatea Orhei) și Nina, născut la data de 31 martie 1968 în localitatea Mîndrești, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mîndrești, raionul Telnești. (8.074/2003)

56. Marandici Iurie, fiul lui Vasile și Antonina (născut la 18.09.1934 în localitatea Cricova), născut la data de 20 mai 1963 în localitatea Cricova, județul Cricova, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cricova, Str. Chișinăului nr. 73. (15.850/2003)

57. Mațcu Ion, fiul lui Stratu Ștefan (fiul lui Vasile, născut la 15.02.1923 în localitatea Abaclia) și Raisa, născut la data de 17 august 1978 în localitatea Abaclia, județul Lăpușna, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Abaclia, str. Tolstoi nr. 8, raionul Basarabeasca. (528/2003)

58. Melnic Aliona, fiica lui Ion (fiul lui Petru, născut la 1.08.1925 în localitatea Edineț) și Ana, născută la data de 19 august 1981 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Albișoara nr. 84, bl. 3, ap. 56. (14.834/2003)

59. Melnic Victoria, fiica lui Vîrtos Victor și Vîrtos Natalia (născută la 10.09.1923 în localitatea Șoldănești), născută la data de 22 octombrie 1974 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Kiev nr. 6, bl. 3, ap. 1.(698/2004) Copii minori: Melnic Vladislav, născut la data de 7.10.1995 și Melnic Dmitrii, născut la data de 7.10.1995.

60. Mihalachi Vitalie, fiul lui Ion (născut la 10.06.1937 în localitatea Orhei) și Ana, născut la data de 15 aprilie 1971 în localitatea Tiraspol, județul Tiraspol, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, bl. 1, ap. 24. (2.355/2005)

61. Morari Boris, fiul lui Ion (născut la 20.08.1930 în localitatea Olănești) și Eudochia, născut la data de 6 septembrie 1961 în localitatea Olănești, județul Tighina, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Miron Costin nr. 13, bl. 3, ap.70. (8.188/2003) Copii minori: Morari Victoria, născută la data de 30.08.1990. Modificări (1)

62. Morari Nadejda, fiica lui Jîmbei Alexandru și Sofia (născută la 18.11.1934 în localitatea Vălcineț), născută la data de 29 iunie 1966 în localitatea Vălcineț, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, Str. Independenței nr. 50, ap. 91.(4.701/2003)

63. Moraru Dumitru, fiul lui Tudor (născut la 18.09.1934 în Zamcioji) și Nadejda, născut la data de 2 februarie 1963 în localitatea Zamcioji, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, Str. Independenței nr. 50, ap. 91.(4.702/2003)

64. Moraru Eduard, fiul lui Boris (fiul lui Pavel și Axenia, născută la 14.04.1903 în localitatea Obileni) și Maria, născut la data de 5 septembrie 1984 în localitatea Obileni, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Obileni, raionul Hîncești.(13.001/2003)

65. Moraru Elena, fiica lui Vasile și Zinaida (fiica lui Țurcanu Pantelimon și Feodora, născută la 11.03.1925 în localitatea Recea), născută la data de 1 iunie 1985 în localitatea Strășeni, județul Strășeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. N.Grădescu nr. 1.(142/2004)

66. Moraru Serghei, fiul lui Vasile (fiul lui Visarion, născut la 5.06.1932 în localitatea Ignățeni, județul Orhei și Feodosia) și Valentina, născut la data de 10 septembrie 1986 în localitatea Crasnaia Gorca, raionul Grigoriopol, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grigoriopol, str. Șevcenco nr. 4, ap. 13.(2.464bis/2002)

67. Movileanu Tatiana, fiica lui Vasile și Ecaterina (fiica lui Sîrghi Vasile născut la 4.03.1923 în localitatea Strășeni), născută la data de 23 aprilie 1983 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. M. Basarab nr. 8, bl. 2, ap. 53. (2.862/2006)

68. Mura Oleg, fiul lui Alexei (fiul lui Hrisane și Olga, născută la 12.05.1923 în localitatea Donețc) și Elisaveta, născut la data de 10 martie 1980 în localitatea Orhei, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Orhei, str. Ion Creangă nr. 8.(6.360/2003) Copii minori: Mura Octavian, născut la data de 30.12.2000.

69. Nastas Anton, fiul lui Vasile (născut la 25.12.1924 în localitatea Mîndrești) și Irina, născut la data de 30 septembrie 1957 în localitatea Mîndrești, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. A. Donici nr. 8, ap. 11.(2.694/2003)

70. Onoprienco Mihai, fiul lui Nicolae și Mirela (fiica lui Negru Mihail, născut la 23.10.1931 în localitatea Soroca, și Maria), născut la data de 4 ianuarie 1985 în localitatea Ciutulești, județul Florești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Lunga, Str. Lunga bl. 58, ap. 37, raionul Florești.(4.472/2004)

71. Osadcenco Dmitri, fiul lui Ivan și Stepanida (născută la 30.04.1933 în localitatea Cahul), născut la data de 30 octombrie 1964 în localitatea Cahul, județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 65.(13.751/2003)

72. Păun Constanța, fiica lui Constantin și Ecaterina (fiica lui Gomora Ion, născut în anul 1909 în localitatea Olișcani), născută la data de 17 august 1985 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Moscova BD nr. 15, bl. 1, ap. 20.(477/2005)

73. Petrișin Vitalie, fiul lui Victor și Agafia (fiica lui Pascari Tudor, născut la 10.02.1927 în localitatea Sîngerei), născut la data de 25 noiembrie 1985 în localitatea Alexăndreni, raionul Sîngerei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Alexăndreni, raionul Sîngerei. (1.575/2006)

74. Petroaie Valeriu, fiul lui Simion și Eugenia (fiica lui Florea Vasile și Maria, născută la 8.11.1919 în localitatea Cahul), născut la data de 26 noiembrie 1976 în localitatea Cahul, județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, județul Cahul, localitatea Crihana Veche.(9.120/2003)

75. Plamadeala Ivan, fiul lui Gheorghe (născut la 30.07.1928 în Chișinău) și Alexandra, născut la data de 24 aprilie 1963 în localitatea Ulmu, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, Str. Salcîmilor nr. 24, bl. 1, ap. 58.(15.338/2003)

76. Plamadeala Parascovia, fiica lui Golubenco Tudor (născut la 11.08.1930 în Chișinău) și Maria, născută la data de 6 mai 1971 în localitatea Horodca, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Horodca, județul Chișinău.(15.327/2003) Copii minori: Plamadeala Gheorghe, născut la data de 4.02.1991 și Plamadeala Dan, născut la data de 29.07.1997.

77. Popov Victor, fiul lui Vilea (fiul lui Gherasim, născut la 1.03.1924 în localitatea Căușeni) și Tatiana, născut la data de 15 octombrie 1982 în localitatea Cîrnățeni, județul Căușeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cîrnățeni, județul Căușeni. (2.397/2005)

78. Porosencov Egor, fiul lui Andrei și Lora (fiica lui Andrievschi Grigore și Maria, născută la 15.01.1934 în localitatea Cosăuți), născut la data de 22 mai 1984 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Aron Pumnul nr. 118.(9.336/2003)

79. Porosencova Lora, fiica lui Andrievschi Grigore și Maria (născută la 23.06.1937 în localitatea Cosăuți, județul Soroca), născută la data de 19 ianuarie 1963 în localitatea Cosăuți, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, str. Aron Pumnul nr. 118.(9.341/2003)

80. Răileanu Elena, fiica lui Rusu Mihail și Zinovia (născută la 1.07.1935 în localitatea Lăpușna), născută la data de 8 ianuarie 1955 în localitatea Lăpușna, județul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 26, bl. 1, ap. 12. (15.883/2003)

81. Răileanu Ștefan, fiul lui Bușilă Gheorghe și Ana (născută în anul 1928 în localitatea Hoginești), născut la data de 9 ianuarie 1952 în localitatea Hoginești, județul Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 26, bl. 1, ap. 12.(15.881/2003)

82. Rusu Alina, fiica lui Octavian (fiul lui Mihail, născut la 1.11.1914 în localitatea Plop, și Ecaterina) și Iulia, născută la data de 6 noiembrie 1973 în localitatea Dondușeni, județul Edineț, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Dondușeni, str. I. Sîrbu nr. 11, bl. 1, ap. 22.(5.332/2003) Copii minori: Cudalba Iulian, născut la data de 9.08.1996.

83. Rusu Gheorghe, fiul lui Petru și Sofia (născut la 19.05.1914 în localitatea Gribova), născut la data de 11 februarie 1943 în localitatea Hăsnășenii Mari, județul Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Roșcani, str. C. Negruzzi nr. 3, raionul Anenii Noi. (10.106/2003)

84. Rusu Ion, fiul lui Ipolit și Zinaida (fiica lui Guja Ion și Sofia, născută la 7.10.1926 în localitatea Șestaci), născut la data de 14 mai 1985 în localitatea Sîrcova, județul Rezina, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîrcova, județul Rezina.(6.464/2003)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...