Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 1731/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 25 iunie 2008.

În vigoare de la 25 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,

constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române persoanelor care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Theodor Cătălin Nicolescu,
secretar de stat

București, 18 iunie 2008.

Nr. 1.731/C.

ANEXĂ

LISTA
persoanelor pentru care Comisia pentru cetățenie a avizat favorabil
cererile de redobândire a cetățeniei române, cu menținerea
domiciliului în străinătate, conform art. 10 alin. 1 din Legea
cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare

Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...