Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ordinul nr. 5899/2008 pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător științific gradul II, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.101/2005

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2008 până la 26 iunie 2011, fiind abrogat prin Ordin 4478/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. -

Sistemul de evaluare privind conferirea titlului de cercetător științific gradul II, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.101/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu completările ulterioare, se completează, la criteriul 2 - Activitatea de cercetare de la punctul B - Criterii de evaluare, prin introducerea a două noi paragrafe, cu următorul cuprins:

"

Contractele de cercetare-dezvoltare-inovare cu operatori economici sau instituții din țară ori străinătate, cu valoare mai mare de 10.000 euro, sunt asimilate granturilor de cercetare obținute prin competiție.

În cazul granturilor/contractelor de cercetare internaționale cu mai mulți parteneri (de exemplu, proiecte de tip FP7 etc.), poziția de coordonator al unei echipe de lucru este asimilată cu cea de director de proiect."

Art. II. -

Direcția generală strategii și programe universitare din Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Direcția transfer tehnologic și infrastructuri din cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică comunică prezentul ordin instituțiilor de învățământ superior și de cercetare, care îl vor duce la îndeplinire.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Anton Anton

București, 11 noiembrie 2008.

Nr. 5.899.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...