Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ordinul nr. 5930/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală Prof. Dr. Nanu I. Muscel din Câmpulung

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 13 din 29 septembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-septembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel" din Câmpulung pentru nivelul de învățământ postliceal, domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist", cu sediul în str. I. C. Brătianu nr. 54B, municipiul Câmpulung, județul Argeș.

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel" din Câmpulung, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2008-2009.

Art. 3. -

(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel" din Câmpulung dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.

(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel" din Câmpulung revine fondatorilor.

Art. 4. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel" din Câmpulung.

Art. 5. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel" din Câmpulung are dreptul de a organiza examene de absolvire și poate gestiona și elibera acte de studii recunoscute de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 6. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel" din Câmpulung este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Argeș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. -

Fundația "Sinergii Muscelene" din Câmpulung, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel" din Câmpulung-Muscel, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Remus Pricopie,
secretar de stat

București, 14 noiembrie 2008.

Nr. 5.930.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...