Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ordinul nr. 4875/2008 privind aprobarea programelor școlare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară Matematică și științe pentru clasele a V-a-a VIII-a

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă programele școlare revizuite pentru următoarele discipline de studiu din aria curriculară Matematică și științe: Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, clasele a V-a-a VIII-a. Programele școlare sunt cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1

Art. 2. -

Prezentul ordin intră în vigoare astfel:

a) începând cu anul școlar 2008-2009, pentru programele școlare revizuite la clasele a V-a-a VII-a pentru disciplinele menționate la art. 1;

b) începând cu anul școlar 2009-2010, pentru programele școlare revizuite la clasa a VIII-a pentru disciplinele menționate la art. 1.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziție contrară privind programele școlare pentru disciplinele menționate la art. 1, clasele a V-a-a VIII-a, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Direcția generală management învățământ preuniversitar, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.

p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Zvetlana Preoteasa,
secretar de stat

București, 22 iulie 2008.

Nr. 4.875.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...