Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ordinul nr. 4872/2008 privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Gestionarea Certificatului de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic se face în conformitate cu reglementările în vigoare privind regimul actelor de studii.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă prevedere contrară.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Direcția generală managementul resurselor umane și Direcția generală strategii și programe universitare din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și instituțiile de învățământ superior acreditate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Zvetlana Preoteasa,
secretar de stat

București, 22 iulie 2008.

Nr. 4.872.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...