Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ordinul nr. 4849/2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grupul Școlar de Arte și Meserii Spiru Haret al Cooperației Meșteșugărești din București

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 19 iunie 2008 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie/acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada martieiunie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grupul Școlar de Arte și Meserii "Spiru Haret" al Cooperației Meșteșugărești din București, pentru nivelul de învățământ școală de arte și meserii, domeniul "mecanic", calificările profesionale lucrător în mecanica de motoare și lucrător în mecanică fină, pentru nivelul de învățământ an de completare, domeniul "mecanic", calificările profesionale mecanic auto și optician montator aparatură optică-mecanică, nivelul de învățământ liceal, profilul servicii, calificarea profesională tehnician în activități economice, profilul tehnic, calificările profesionale tehnician operator tehnică de calcul, tehnician mecatronist, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, respectiv pentru nivelul de învățământ postliceal, domeniul "servicii", calificările profesionale tehnician maseur, cosmetician și stilist, domeniul "mecanic", calificarea profesională tehnician optometrist și domeniul "transporturi", calificarea profesională maistru electromecanic auto, cu sediul în municipiul București, str. Econom Cezărescu nr. 47-56, sectorul 6.

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grupul Școlar de Arte și Meserii "Spiru Haret" al Cooperației Meșteșugărești din București este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2008-2009, pentru calificările profesionale menționate la art. 1.

Art. 3. -

(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grupul Școlar de Arte și Meserii "Spiru Haret" al Cooperației Meșteșugărești din București dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și care va fi utilizat numai în interesul învățământului.

(2) În cazul desființării unității de învățământ preuniversitar particular Grupul Școlar de Arte și Meserii "Spiru Haret" al Cooperației Meșteșugărești din București, destinația patrimoniului acesteia se stabilește conform legii.

Art. 4. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grupul Școlar de Arte și Meserii "Spiru Haret" al Cooperației Meșteșugărești din București.

Art. 5. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grupul Școlar de Arte și Meserii "Spiru Haret" al Cooperației Meșteșugărești din București are dreptul de a organiza examene de absolvire și poate gestiona și elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 6. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grupul Școlar de Arte și Meserii "Spiru Haret" al Cooperației Meșteșugărești din București este monitorizată și controlată periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. -

Fundația Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești "Spiru Haret" București, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grupul Școlar de Arte și Meserii "Spiru Haret" al Cooperației Meșteșugărești din București, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Zvetlana Preoteasa,
secretar de stat

București, 21 iulie 2008.

Nr. 4.849.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...