Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ordinul nr. 4721/2008 privind structura anului școlar 2008-2009

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iulie 2008 până la 30 iulie 2009, fiind înlocuit prin Ordin 4356/2009;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Anul școlar 2008-2009 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 172 de zile lucrătoare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilește:

a) pentru clasele a IX-a și a X-a de la școala de arte și meserii, pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare, și pentru clasa a XIII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 36 de săptămâni, însumând 177 de zile lucrătoare. A 36-a săptămână prevăzută de planul-cadru va fi alocată instruirii practice/stagiului de pregătire practică pentru dobândirea experienței în condiții reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învățământ, în funcție de prevederile contractului/convenției de colaborare cu partenerii sociali;

b) pentru clasa a XI-a - anul de completare, pentru clasa a XI-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare, și pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile lucrătoare. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, cuprinse între 15 și 26 iunie 2009, sunt săptămâni de stagiu de pregătire practică;

c) pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.

Art. 2. -

Anul școlar 2008-2009 începe pe data de 1 septembrie 2008, se încheie pe data de 31 august 2009 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri - luni, 15 septembrie 2008 - vineri, 19 decembrie 2008

În perioada 27 octombrie - 2 noiembrie 2008, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Vacanță - sâmbătă, 20 decembrie 2008 - duminică, 4 ianuarie 2009

Cursuri - luni, 5 ianuarie 2009 - vineri, 30 ianuarie 2009

Vacanța intersemestrială - sâmbătă, 31 ianuarie 2009 duminică, 8 februarie 2009

Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 9 februarie 2009 - vineri, 10 aprilie 2009

Vacanță - sâmbătă, 11 aprilie 2009 - luni, 20 aprilie 2009

Cursuri - marți, 21 aprilie 2009 - vineri, 12 iunie 2009

Vacanța de vară - sâmbătă, 13 iunie 2009 - duminică, 13 septembrie 2009.

Art. 3. -

În anul școlar 2008-2009 se vor acorda zilele libere prevăzute de lege și de contractele de muncă aplicabile.

Art. 4. -

(1) Tezele de pe semestrul I al anului școlar 2008-2009 se susțin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2008.

(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului școlar 2008-2009 se susțin, de regulă, până la data de 15 mai 2009.

Art. 5. -

(1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la art. 1, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele de bacalaureat și de absolvire.

Art. 6. -

Calendarul examenului național de bacalaureat, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competențelor profesionale, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației, cercetării și tineretului.

Art. 7. -

Secretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția generală management învățământ preuniversitar, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Direcția generală managementul resurselor umane, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

București, 9 iulie 2008.

Nr. 4.721.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...