Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ordinul nr. 4700/2008 privind aprobarea programelor școlare revizuite pentru disciplinele de învățământ din aria curriculară Educație fizică și sport, clasele a V-a - a VIII-a

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă programele școlare revizuite pentru disciplinele de învățământ din aria curriculară Educație fizică și sport, clasele a V-a - a VIII-a, cuprinse în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu anul școlar 2008-2009, pentru programele școlare revizuite la clasele a V-a - a VII-a. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziție contrară privind programele școlare pentru disciplinele de învățământ din aria curriculară Educație fizică și sport, clasele a V-a - a VII-a, se abrogă.

Art. 3. -

Pentru programele școlare revizuite la clasa a VIII-a, prezentul ordin intră în vigoare începând cu anul școlar 2009-2010.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Direcția generală management învățământ preuniversitar, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

București, 7 iulie 2008.

Nr. 4.700.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...