Ministerul Economiei și Finanțelor

Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 23 decembrie 2008.

În vigoare de la 01 ianuarie 2009 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2634/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) și art. 25 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se aprobă Normele specifice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse în anexa nr. 2*).

(2) Modelele documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 3*) pot fi adaptate din punctul de vedere al formatului, în funcție de necesități, cu obligația respectării conținutului minimal prevăzut în anexa nr. 2.

*) Anexele nr. 2 și 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis abonament, care se poate achiziționa și de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 3. -

Se aprobă documentele financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 4, care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele și formularele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 și 23 bis din 7 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 27 noiembrie 2008.

Nr. 3.512.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

NORME METODOLOGICE
de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență, Reviste (1)

NORMELE SPECIFICE
DE ÎNTOCMIRE ȘI UTILIZARE A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

MODELELE DOCUMENTELOR
FINANCIAR-CONTABILE

ANEXA Nr. 4

DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE
care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data
încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost
întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea
contabilității
nr. 82/1991, republicată

Nr. crt. Denumire formular Cod
Bază Variantă
1. Notă de recepție și constatare de diferențe 14-3-1A
2. Bon de primire în consignație 14-3-2
3. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A
4. Bon de consum 14-3-4A
5. - Bon de consum (colectiv) 14-3-4/aA
6. - Fișă limită de consum 14-3-4/bA
7. Dispoziție de livrare 14-3-5A
8. Fișă de magazie 14-3-8
9. - Fișă de magazie (cu două unități de măsură) 14-3-8/a
10. Listă de inventariere 14-3-12
11. - Listă de inventariere 14-3-12/b
12. - Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 14-3-12/a
13. Chitanță 14-4-1
14. - Chitanță pentru operațiuni în valută 14-4-1/a
15. Dispoziție de plată/încasare către casierie 14-4-4
16. Decont pentru operațiuni în participație 14-4-14
17. Ordin de deplasare (delegație) 14-5-4
18. - Ordin de deplasare (delegație) în străinătate (transporturi internaționale) 14-5-4/a
19. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5
20. - Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaționale) 14-5-5/a
21. Notă de debitare-creditare 14-6-1A
22. Extras de cont 14-6-3
23. Borderou de primire a obiectelor în consignație 14-6-14
24. Borderou de ieșire a obiectelor în consignație 14-6-15
25. Jurnal privind operațiuni diverse (pentru conturi sintetice) 14-6-17
26. Fișă de cont pentru operațiuni diverse 14-6-22
27. - Fișă de cont pentru operațiuni diverse (în valută și în lei) 14-6-22/a
28. Document cumulativ 14-6-24
29. - Document cumulativ 14-6-24/b
30. Decizie de imputare 14-8-2
31. - Angajament de plată 14-8-2/a

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Punct de lucru care seara predă încasările administratorului. Documente ce trebuie întocmite pentru registrul de casă
;
se încarcă...