Ministerul Economiei și Finanțelor

Ordinul nr. 2509/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

Modificări (1), Referințe (13)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 2008 până la 20 septembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2245/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și cu dispozițiile art. 3.2.7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.408/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 30 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 666/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 9 mai 2006.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 25 august 2008.

Nr. 2.509.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...