Ministerul Economiei și Finanțelor

Ordinul nr. 2231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială Bursa de Valori București - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, ale Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Titlurile de stat prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori București" - S.A.

(2) Aceleași prevederi de tranzacționare se aplică și în cazul titlurilor de stat pe termen mediu și lung lansate după data prezentului ordin, prin menționarea expresă a acestora în prospectul de emisiune.

Art. 2. -

Reglementările aplicabile piețelor de tranzacționare sunt, după caz:

1. Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2006 în aplicarea Regulamentului nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, pentru piața secundară administrată de Banca Națională a României;

2. Regulamentul nr. 16/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat organizată ca piață reglementată, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 71/2005, cu modificările ulterioare, Cartea I a Codului Bursei de Valori București - operator de piață și Codul Depozitarului Central, pentru piața reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori București" - S.A.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 22 iulie 2008.

Nr. 2.231.

ANEXĂ

TITLURI DE STAT
aflate în circulație la data de 1 august 2008

Nr. crt. Cod ISIN
1. RO0508DBN122
2. RO0508DBN155
3. RO0510DBN060
4. RO0510DBN0A8
5. RO0510DBN0F7
6. RO0510DBN0J9
7. RO0510DBN0O9
8. RO0510DBN0R2
9. RO0510DBN0W2
10. RO0510DBN102
11. RO0510DBN136
12. RO0512DBN0G3
13. RO0512DBN0S8
14. RO0515DBN0H8
15. RO0515DBN0T3
16. RO0515DBN119
17. RO0515DBN143
18. RO0517DBN0K0
19. RO0517DBN0X3
20. RO0520DBN0L3
21. RO0520DBN0Y6
22. RO0710DBN017
23. RO0712DBN021
24. RO0717DBN038
25. RO0811DBN013
26. RO0813DBN027

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...