Ministerul Apărării

Ordinul nr. 111/2008 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării

Modificări (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2008 până la 15 iunie 2015, fiind abrogat prin Ordin 53/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru aplicarea prevederilor art. 18 lit. b) și ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

având în vedere Avizul nr. 7 din 10 octombrie 2008 al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale, nr. M. 136/1998**) pentru aprobarea "Cz-5, Norme de prevenire și stingere a incendiilor și de dotare cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipament de protecție și substanțe chimice pentru unitățile militare din Ministerul Apărării Naționale", modificat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 44/2003**).

**) Ordinele ministrului apărării naționale nr. M. 136/1998 și nr. M. 44/2003 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu

București, 11 noiembrie 2008.

Nr. M.111.

ANEXĂ Practică judiciară (1)

NORME
de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...