Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Ordinul nr. 470/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării și prognozei nr. 319/2002 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale Tetarom - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 mai 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. h) și ale art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, ale art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. -

Articolul 2 din Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 319/2002 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Tetarom" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj;

b) are o suprafață de 31,93 ha;

c) se învecinează la nord cu magistrala de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea, la est cu strada Tăietura Turcului, la sud cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei și proprietăți ale județului Cluj și la vest cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară.

(2) Perimetrul parcului industrial este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David

București, 8 mai 2008.

Nr. 470.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

PARCUL INDUSTRIAL TETAROM 1
CLUJ-NAPOCA

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...