Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Ordinul nr. 462/2008 privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societății Comerciale Tetarom - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 mai 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, ale art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002,

constatând, sub rezerva rezultatelor verificării de detaliu, că proiectul depus îndeplinește, în principiu, condițiile de eligibilitate stabilite în Schema de ajutor de stat regional acordat pentru investițiile realizate în parcurile industriale, aprobată prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 296/2007,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se acordă cel de-al treilea titlu de parc industrial Societății Comerciale "Tetarom" - S.A., denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului J12/1683/2001, cod unic de înregistrare 14343629 și sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

Art. 2. -

Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al localității Jucu, județul Cluj, și este înscris în următoarele cărți funciare ale localității Jucu: CF nr. 852, nr. cad. 848; CF nr. 855, nr. cad. 851; CF nr. 856, nr. cad. 835; CF nr. 857, nr. cad. 836; CF nr. 858, nr. cad. 837; CF nr. 859, nr. cad. 838; CF nr. 860, nr. cad. 839; CF nr. 861, nr. cad. 840; CF nr. 862, nr. cad. 841; CF nr. 863, nr. cad. 842; CF nr. 864, nr. cad. 843; CF nr. 865, nr. cad. 844; CF nr. 866, nr. cad. 845; CF nr. 867, nr. cad. 846; CF nr. 868, nr. cad. 847; CF nr. 869, nr. cad. 853; CF nr. 870, nr. cad. 854; CF nr. 871, nr. cad. 850; CF nr. 879, nr. cad. 894; CF nr. 880, nr. cad. 895; CF nr. 881, nr. cad. 896; CF nr. 882, nr. cad. 897; CF nr. 657, nr. cad. 94/3; CF nr. 658, nr. cad. 94/4; CF nr. 648, nr. cad. 377/4; CF nr. 653, nr. cad. 377/9; CF nr. 655, nr. cad. 378/4;

b) are o suprafață de 154,562 ha.

Art. 3. -

Titlul de parc industrial este valabil pe perioada de existență a societății-administrator, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislația în vigoare și în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, care se comunică celor interesați de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Art. 4. -

Societatea-administrator sau, după caz, proprietarii terenului aferent parcului industrial transmit Ministerului Internelor și Reformei Administrative:

a) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu care au încheiat contract de amplasare în parcul industrial, până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a acestuia;

c) rapoartele semestriale privind activitățile realizate în parcul industrial.

Art. 5. -

În baza titlului acordat potrivit prezentului ordin, societățile comerciale pot beneficia de ajutor de stat regional pentru investițiile realizate în parcul industrial, cu respectarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de:

a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul privind constituirea Comunității Europene în cazul ajutorului național regional pentru investiții, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 1 noiembrie 2006;

b) Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

Art. 6. -

Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul prezentului ordin este unitatea administrativ-teritorială Jucu, județul Cluj.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat

București, 29 aprilie 2008.

Nr. 462.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...