Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Ordinul nr. 451/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Clubului Sportiv Dinamo București și primirea de delegații străine

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Clubului Sportiv Dinamo București și primirea de delegații străine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David

București, 17 aprilie 2008.

Nr. 451.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului
Clubului Sportiv Dinamo București și primirea de delegații străine

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...