Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 3742/2016 privind aprobarea modelului Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 27 mai 2016.

În vigoare de la 27 mai 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,

în temeiul Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă modelul Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Suplimentul descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS, poate fi eliberat doar de către instituția care a emis certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, pentru o calificare profesională înscrisă în Registrul național al calificărilor/Nomenclatorul calificărilor profesionale.

(2) Suplimentul descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS, nu reprezintă un substitut al certificatului de calificare/certificatului de calificare profesională și este valabil doar împreună cu acesta.

Art. 3. -

Normele de completare a Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

(1) Completarea secțiunii 4 "Categoriile de ocupații accesibile titularului certificatului" a Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS, se realizează pe baza Registrului național al calificărilor.

(2) Secțiunea 4 a Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare EUROPASS se completează, până la apariția Registrului național al calificărilor, cu titlu de exemplu, conform anexei nr. 3.

Art. 5. -

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management și resurse umane, Direcția minorități, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 bis.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Monica Cristina Anisie,
secretar de stat

București, 6 mai 2016.

Nr. 3.742.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...