Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 47/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 2008 până la 11 februarie 2020, fiind abrogat prin Ordin 234/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Titularilor de licențe de furnizare a gazelor naturale le este interzisă inserarea în contractele de furnizare a oricăror prevederi de natură anticoncurențială care să împiedice sub orice formă posibilitatea consumatorilor noncasnici de a schimba furnizorul de gaze naturale, inclusiv stipularea și perceperea unor taxe, penalități sau daune-interese pentru exercitarea acestui drept.

Art. 3. -

Operatorii licențiați din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

București, 8 mai 2008.

Nr. 47.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de
gaze naturale
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...