Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 48/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 2008 până la 04 iulie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 25/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la rețea și autorizare, în domeniul energiei electrice,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 mai 2008,

în temeiul art. 9 alin. (2), (8) și (9), al art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 22 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 8 ianuarie 2004.

Art. 3. -

Prevederile metodologiei se aplică operatorilor de rețea și solicitanților avizelor de amplasament.

Art. 4. -

Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

București, 8 mai 2008.

Nr. 48.

ANEXĂ

METODOLOGIE
pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...