Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 581/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat și/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea creșterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeți, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat și a vinului nou aflat încă în fermentație

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, și ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002,

văzând Referatul de aprobare al Direcției politici de piață în sectorul culturi horticole nr. 125.265 din 30 iulie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat și/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea creșterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeți, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat și a vinului nou aflat încă în fermentație, în perioada 2008-2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin creează cadrul necesar aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș

București, 15 septembrie 2008.

Nr. 581.

ANEXĂ

NORME
privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care
utilizează must de struguri concentrat și/sau must de struguri
concentrat rectificat în vederea creșterii tăriei alcoolice
naturale a strugurilor proaspeți, a mustului de struguri,
a mustului de struguri parțial fermentat și a
vinului nou aflat încă în fermentație
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...