Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 491/2008 privind modificarea și completarea anexelor J și K la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, precum și condițiile de eligibilitate

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 125.260 din 29 iulie 2008 al Direcției politici de piață în sectorul culturi horticole,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) și ale anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexele J și K la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, precum și condițiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 și 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa J, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Beneficiază de sprijin pentru activitățile din sectorul viticol producătorii agricoli persoane fizice și/sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe cultivate cu viță-de-vie și/sau produc vinuri cu denumire de origine controlată, individual ori în formă de asociere."

2. În anexa J, la articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) după certificarea cantităților de vin cu denumire de origine controlată și achiziționarea însemnelor de certificare a acestei categorii de calitate, dar nu mai târziu de 10 decembrie."

3. În anexa K, la articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Anul de piață pentru hamei începe la data de 1 octombrie și se termină la data de 30 septembrie a anului următor anului de recoltă."

4. În anexa K, la articolele 1, 4 și 7, sintagma "producția marfă" se înlocuiește cu sintagma "producția obținută și comercializată".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat

București, 6 august 2008.

Nr. 491.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...