Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 486/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 689/2007 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel național, al subvențiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității de irigații pentru sezonul de irigații al anului 2008

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) și ale art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 73 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005,

ținând seama de Scrisoarea Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, înregistrată la Direcția generală management fond funciar, forestier și cinegetic cu nr. 95.714/TG/2008,

văzând Referatul de aprobare nr. 113.202 din 29 iulie 2008 al Direcției îmbunătățiri funciare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 689/2007 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel național, al subvențiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității de irigații pentru sezonul de irigații al anului 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 23 august 2007, se modifică după cum urmează:

- la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se aprobă cuantumul estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel național, al subvențiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității de irigații pentru sezonul de irigații al anului 2008, în limita sumei de 700 lei la hectar."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș

București, 1 august 2008.

Nr. 486.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...