Programe de îmbunătățire a eficienței energetice și promovare a utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie | Ordonanță 22/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Programe de îmbunătățire a eficienței energetice și promovare a utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

Art. 10. -

Programele de îmbunătățire a eficienței energetice menționate la art. 3 alin. (1) lit. b) și la art. 7 alin. (3) se transmit Agenției Române pentru Conservarea Energiei prin intermediul filialelor sale teritoriale.

Art. 11. -

Programele de îmbunătățire a eficienței energetice includ, după caz, acțiuni în următoarele direcții principale:

a) promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de vedere economic și nepoluante;

b) încurajarea finanțării investițiilor în domeniul eficienței energetice prin participarea statului sau a sectorului privat;

c) promovarea cogenerării de înaltă eficiență și a măsurilor necesare pentru creșterea eficienței sistemelor de producere, de transport și de distribuție a energie termice la consumatori;

d) promovarea utilizării surselor regenerabile de energie la consumatorii finali;

e) înființarea de compartimente specializate în domeniul eficienței energetice la nivelurile corespunzătoare, care să aibă personal capabil să elaboreze, să implementeze și să monitorizeze programe de eficiență energetică;

f) reducerea impactului asupra mediului.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 22/2008:
Dispoziții generale
Măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice și obligații pentru consumatorii finali de energie
Obligațiile distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distribuție a energie și societăților de vânzare cu amănuntul a energiei
Programe de îmbunătățire a eficienței energetice și promovare a utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Atribuții și răspunderi
Stimulente financiare și fiscale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...