Art 24 Stimulente financiare și fiscale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie | Ordonanță 22/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stimulente financiare și fiscale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie -
Art. 24.
-

(1) Este interzisă promovarea de sisteme tarifare care conduc la creșterea volumelor de energie transportate/distribuite, dacă acestea nu reflectă costuri justificate efectuate într-o manieră prudentă de către operatori. În conformitate cu art. 18 alin. (2) din Legea nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, și cu art. 73 din Legea nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea de reglementare impune obligații de serviciu public legate de eficiența energetică a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul energiei electrice, respectiv în sectorul gazelor naturale.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot fi promovate sisteme tarifare cu scop social, dar numai în măsura în care acestea nu afectează concurența pe piață, nu conduc la scăderea eficienței energetice și nu sunt disproporționate în raport cu obiectivul social.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 22/2008:
Art 14 Atribuții și răspunderi
Art 15 Atribuții și răspunderi
Art 16 Atribuții și răspunderi
Art 17 Atribuții și răspunderi
Art 18 Atribuții și răspunderi
Art 19 Atribuții și răspunderi
Art 20 Atribuții și răspunderi
Art 21 Atribuții și răspunderi
Art 22 Stimulente financiare și fiscale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Art 23 Stimulente financiare și fiscale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Art 24 Stimulente financiare și fiscale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Art 25 Sancțiuni
Art 26 Sancțiuni
Art 27 Sancțiuni
Art 28 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 29 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 30 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 31 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...