Art 14 Atribuții și răspunderi | Ordonanță 22/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuții și răspunderi -
Art. 14.
-

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor coordonează din punct de vedere tehnic acțiunile privind creșterea performanței energetice a clădirilor, prin:

a) elaborarea de reglementări tehnice specifice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

b) atestarea auditorilor energetici pentru clădiri;

c) monitorizarea performanței energetice a clădirilor și constituirea băncilor de date specifice, prin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București, unitate aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. Monitorizarea cuprinde centralizarea și prelucrarea datelor/informațiilor furnizate de către auditorii energetici pentru clădiri, prin certificatele de performanță energetică, respectiv de către autoritățile administrației publice locale, prin autorizațiile de construire emise. În vederea fundamentării planurilor naționale în domeniul eficienței energetice, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București transmite, la solicitarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei, datele pe care le deține.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 22/2008:
Art 4 Măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice și obligații pentru consumatorii finali de energie
Art 5 Măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice și obligații pentru consumatorii finali de energie
Art 6 Măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice și obligații pentru consumatorii finali de energie
Art 7 Măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice și obligații pentru consumatorii finali de energie
Art 8 Măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice și obligații pentru consumatorii finali de energie
Art 9 Obligațiile distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distribuție a energie și societăților de vânzare cu amănuntul a energiei
Art 10 Programe de îmbunătățire a eficienței energetice și promovare a utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Art 11 Programe de îmbunătățire a eficienței energetice și promovare a utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Art 12 Atribuții și răspunderi
Art 13 Atribuții și răspunderi
Art 14 Atribuții și răspunderi
Art 15 Atribuții și răspunderi
Art 16 Atribuții și răspunderi
Art 17 Atribuții și răspunderi
Art 18 Atribuții și răspunderi
Art 19 Atribuții și răspunderi
Art 20 Atribuții și răspunderi
Art 21 Atribuții și răspunderi
Art 22 Stimulente financiare și fiscale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Art 23 Stimulente financiare și fiscale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Art 24 Stimulente financiare și fiscale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
;
se încarcă...