ANEXA Nr 1 | Ordonanță 22/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr. 1

LISTA
indicativă cu exemple de măsuri eligibile pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Prezenta anexă exemplifică domenii în care programele și măsurile ce vizează îmbunătățirea eficienței energetice pot fi dezvoltate și puse în aplicare în cadrul politicii de eficiență energetică.

Pentru a fi luate în considerare, aceste măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice trebuie să ducă la economii de energie care pot fi clar măsurate și verificate sau estimate.

Lista de mai jos nu este exhaustivă, ci numai orientativă.

Exemple de măsuri eligibile de îmbunătățire a eficienței energetice:

Sectorul rezidențial și cel terțiar:

a) încălzire și răcire (de exemplu, pompe de căldură, cazane eficiente noi, cu randamente mari, instalarea/modernizarea eficientă a sistemelor urbane de încălzire/răcire);

b) izolare și ventilare (de exemplu, izolarea pereților exteriori și a acoperișurilor, ferestre performante energetic cu două/trei foi de geam, încălzire și răcire pasive);

c) apa caldă (de exemplu, instalarea de echipamente noi, utilizarea directă și eficientă pentru încălzirea spațiilor, mașini de spălat);

d) iluminat (de exemplu, lămpi de iluminat noi și eficiente, sisteme de comandă digitală, utilizarea detectoarelor de mișcare pentru sistemele de iluminat în clădirile comerciale);

e) gătit și refrigerare (de exemplu, aparate noi și eficiente, cu randamente mari, sisteme de recuperare a căldurii);

f) alte echipamente și aparate (de exemplu, aparate de producere combinată a energiei electrice și termice, aparate eficiente noi, sisteme care asigură optimizarea consumului de energie, sisteme de reducere a pierderilor în regim de "așteptare", instalarea condensatoarelor pentru reducerea puterii reactive, transformatoare cu pierderi mici);

g) producerea energiei utilizându-se surse regenerabile de energie care permit reducerea cantității de energie cumpărată (de exemplu, utilizarea energiei solare pentru producerea apei calde de consum și a apei calde pentru încălzire și pentru răcirea spațiilor);

Sectorul industrial:

h) procese de fabricație (de exemplu, utilizarea mai eficientă a aerului comprimat, a condensatului, a întrerupătoarelor și a valvelor, folosirea unui sistem automat și integrat, regimuri eficiente "în așteptare");

i) motoare și sisteme de transmisie (de exemplu, creșterea gradului de utilizare a comenzilor electronice, variatoare de viteză, programe de aplicare integrată, convertizoare de frecvență, motoare electrice cu eficiență ridicată);

j) ventilatoare, variatoare de viteză și ventilație (de exemplu, dispozitive/sisteme noi, utilizarea ventilației naturale);

k) gestiunea răspunsului la cerere (de exemplu, gestiunea sarcinii, sisteme de control al tăierii vârfului de sarcină);

l) cogenerare de înaltă eficiență (de exemplu, aparate de producere combinată a energiei electrice și termice);

Sectorul transporturilor:

m) mijlocul de transport utilizat (de exemplu, promovarea vehiculelor eficiente din punct de vedere energetic, utilizarea eficientă din punct de vedere energetic a vehiculelor, inclusiv sisteme de reglare a presiunii pneurilor, dispozitive și echipamente complementare pentru îmbunătățirea eficienței energetice a vehiculelor, aditivi pentru carburanți care îmbunătățesc eficiența energetică, uleiuri cu putere mare de lubrifiere și pneuri cu grad mic de rezistență);

n) schimbări ale modurilor de transport (de exemplu, mecanisme de transport domiciliu/serviciu fără mașină, sistem de folosire în comun a mașinii, schimbări de la mijloace de transport cu consum mai ridicat de energie la mijloace de transport cu consum mai mic de energie pe pasager-km sau pe tonă-km);

o) zile fără mașină;

Măsuri transsectoriale:

p) standarde și norme care vizează în primul rând îmbunătățirea eficienței energetice a produselor și a serviciilor, inclusiv a clădirilor;

q) sisteme de etichetare energetică;

r) contorizare, sisteme de contorizare inteligentă, precum instrumente de contorizare individuală cu comandă la distanță și facturare detaliată;

s) formare și educație care conduc la aplicarea unor tehnologii și/sau tehnici eficiente din punct de vedere energetic;

Măsuri orizontale:

t) norme, taxe etc. care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali;

u) campanii de informare specifice care promovează îmbunătățirea eficienței energetice și măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...