Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Norma sanitară veterinară privind notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor din 18.09.2008

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

LISTA
bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne

A. Boli majore Major Diseases
1. Febra aftoasă Foot and mouth disease
2. Stomatita veziculoasă Vesicular stomatitis
3. Boala veziculoasă a porcului Swine vesicular disease
4. Pesta bovină Rinderpest
5. Pesta micilor rumegătoare Peste des petits ruminants
6. Pleuropneumonia contagioasă bovină Contagious bovine pleuropneumonia
7. Dermatoza nodulară virotică Lumpy skin disease
8. Febra Văii de Rift Rift Valey Fever
9. Boala limbii albastre Bluetongue
10. Variola ovină și caprină Sheep and goat pox
11. Pesta africană a calului African horse sickness
12. Pesta porcină africană African swine fever
13. Pesta porcină clasică Classical swine fever
14. Pesta aviară Fowl plague
15. Boala de Newcastle Newcastle disease
B. Boli comune mai multor specii de animale Multiple species diseases
1. Antrax Anthrax
2. Boala Aujeszky Aujeszky disease
3. Leptospiroza Leptospirosis
4. Rabia Rabies
5. Paratuberculoza Johne disease
Boli ale bovinelor Cattle's diseases
1. Bruceloza bovină Bovine brucelosis
2. Tuberculoza bovină Bovine tuberculosis
3. Leucoza enzootică bovină Enzootic bovine leucosis
4. Pasteureloza bovină Haemorrhagic septicaemia
5. Encefalopatia spongiformă bovină Bovine spongiform encephalopaty
6. Cărbunele emfizematos Clostridiosis
7. Tricomonoza bovină Bovine trichomonosis
C. Boli ale ovinelor și caprinelor Sheep and goat desease
1. Epididimita infecțioasă Brucella ovis infection
2. Bruceloza caprină cu Brucella melitensis Caprine and ovine brucelosis
3. Agalaxia contagioasă a oilor și caprelor Contagious agalactia
4. Avortul enzootic al caprelor Enzootic abortion of ewes
5. Scabia Mange
6. Fascioloza Fasciolosis
7. Scrapia Scrapie
D. Boli ale ecvinelor Horse's diseases
1. Metrita contagioasă ecvină Contagious equine metritis
2. Durina Dourine
3. Encefalomielita ecvină Equine encefalomielitis
4. Anemia infecțioasă ecvină Equine infectious anaemia
5. Gripa calului (Influența ecvină) Equine influenza
6. Rinopneumonia calului Equine viral rinopneumonitis
7. Morva Glanders
8. Arterita infecțioasă a cailor Infectious arteritis of horses
9. Scabia Horse mange
10. Encefalita venezueleană Venezuelean encephalitis
11. Encefalita japoneză Japanese encephalitis
12. Encefalitele de est și vest East-West encephalitis
13. Limfangita enzootică Enzootic lymphangitis
14. Parainfluența ecvină Horse parainfluenza
E. Bolile porcinelor Swine's diseases
1. Bruceloza porcină Porcine brucelosis
2. Trichineloza Trichinelosis
3. Encefalomielitele cu enterovirus (Boala de Teschen) Enterovirus encephalomielitis
4. Gastroenterita transmisibilă virotică Transmissible gastroenteritis of pigs
5. Sindromul respirator și de reproducție Porcine respiratory and reproduction syndrome
6. Rujetul Erysipelas suis
7. Pasteureloza porcilor Pig's pasteurelosis
8. Pleuropneumonia infecțioasă a porcului Infectious pleuropneumonia of pigs
F. Bolile păsărilor Bird's diseases
1. Bursita infecțioasă Infectious bursal disease
2. Boala lui Marek Marek disease
3. Tifoza aviară Typhoid disease
4. Bronșita aviară infecțioasă Avian infectious bronchitis
5. Laringotraheita infecțioasă aviară Avian infectious laringotracheitis
6. Hepatita virotică a bobocilor de rață Duck viral hepatitis
7. Holera aviară Fowl cholera
8. Paratifoza aviară Salmonella enteritidis and typhimuriu infection
9. Difterovariola aviară Avian pox
10. Encefalomielita infecțioasă aviară Avian infectious encephalomielitis
11. Enterita coronavirală a curcilor Coronaviral infectious enteritis
12. Coriza infecțioasă Infectious coriza
13. Hepatita virotică aviară Avian viral hepatitis
14. Boala lui Derszy Derszy disease
15. Meningoencefalita curcilor Turkey meningoencephalitis
G. Bolile iepurilor Lagomorphy's diseases
1. Mixomatoza Mixomatosis
2. Tularemia Tularemia
3. Boala hemoragică a iepurelui Viral haemorrhagic disease
4. Sindromul părului brun Brown hair syndrome
5. Pasteureloza iepurilor Rabbit pasteurelosis
H. Bolile carnasierelor Carnivore's diseases
1. Gastroenterita hemoragică a câinilor Haemorrhagic gastroenteritis of dogs
2. Panleucopenia pisicilor Cat panleucopenia
3. Enterita virotică a nurcilor Mink viral enteritis
4. Hepatita infecțioasă a câinilor (Rubarth) Rubarth hepatitis
5. Boala lui Care Care disease
6. Traheobronșita infecțioasă a câinilor Infectious tracheobronchitis of dogs
7. Encefalomielita infecțioasă a vulpilor Infectious encephalomielitis of foxes
I. Bolile albinelor Bees' diseases
1. Acarioza Acariasis of bees
2. Loca americană American foul broad
3. Loca europeană European foul broad
4. Varooza Varoosis
5. Nosemoza Bees' nosemosis
J. Bolile viermilor de mătase Silk worm diseases
1. Poliedria Poliedria
2. Flașeria Phlasheria
3. Pebrina Pebrine
K. Bolile peștilor Fish diseases
1. Necroza hematopoietică infecțioasă Infectious haematopoetic necrosis
2. Viremia de primăvară a crapului Spring carp viremi

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

.......................................

Circumscripția Sanitar-Veterinară Zonală ............................

Nr. ............................... din .............................

ACT SANITAR VETERINAR DE DECLARARE OFICIALĂ A BOLII
Nr. ................... din ...............

1. Denumirea bolii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Speciile de animale afectate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Data apariției bolii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Exploatațiile sau locurile contaminate (denumirea exploației, codul exploatației, fondului de vânătoare, numele și adresa proprietarului/administratorului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Efectivele de animale existente în exploatație/zona infectată sau în locurile contaminate:
Specia Categoria Numărul de animale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Numărul de animale bolnave, tăiate de urgență . . . . . . . . . . . . , moarte . . . . . . . . . . , numărul și seria formularelor de mișcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Originea bolii (surse și mod de contaminare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Măsurile și restricțiile sanitare veterinare stabilite în focarul de boală/zona infectată și în localitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic veterinar oficial,
L.S.
(semnătura și parafa)
Am luat cunoștință
Consiliul Local . . . . . . . . . . . . . .
Primar,
. . . . . . . . . .
L.S.

ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

............................................................

Circumscripția Sanitar-Veterinară Zonală ...................

Nr. ........ din ..........................

ACT SANITAR-VETERINAR DE STINGERE OFICIALĂ A BOLII
Nr. ............ din ...............

1. Denumirea bolii ..........................................................

2. Speciile de animale afectate .............................................

3. Data apariției bolii .....................................................

4. Localitatea ........................., județul ...........................

5. Situația centralizată a datelor la sfârșitul evoluției bolii:

a) numărul de exploatații/zone infectate, unități sau locuri contaminate ....................................................................

b) numărul de animale bolnave ...............................................

c) numărul de animale tratate ...............................................

d) numărul de animale vindecate .............................................

e) numărul animalelor vaccinate de urgență ..................................

f) numărul de animale tăiate de urgență .....................................

g) numărul de animale moarte ................................................

6. Constatări privind:

a) absența bolii în teritoriu ...............................................

b) perioada scursă de la ultimul caz de boală ...............................

c) rezultatele examenelor de laborator ......................................

d) realizarea măsurilor stabilite ...........................................

7. Data ridicării măsurilor și restricțiilor sanitare veterinare ............

Medic veterinar oficial,

L.S.
(semnătura și parafa)

Consiliul Local . . . . . . . . . . .
Primar,
. . . . . . . . . .
L.S.

ANEXA Nr. 4 la norma sanitară veterinară

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ A BOLILOR PENTRU SUSPICIUNE

─______─______─______─______─______─______─______─______─______─_______─_______─
 Codul bolii              Ziua      Luna      Anul

1.
─_________________________________________─______─______─______─_______─_______─
         Județul          Codul de notificare al județului
2.
─______________________________________________________________________________─
         Numele și funcția persoanei care raportează
3.
─______________________________________________________________________________─
         Numărul de fax și adresa de poștă electronică
4.
─______________________________________________________________________________─
                 Numele bolii
5.
─______________________________________________________________________________─
               Metoda de diagnostic
6.              7.              8.
─______─______─______─    ─______─______─______─    ─______─______─______─
Data detecției inițiale    Data estimativă a       Nr. de focare
separate a modificării     primei infecții        identificate
statusului de sănătate

9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
10*). Detalii referitoare la focar/focare
┌──────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────┐
│Nr. de│      │Nr. de animale│ Nr. de │Cu semne │    Din care:    │
│focare│ Specia  │ existente în │ animale │ clinice ├──────┬─────┬───────────┤
│   │      │  focar   │afectate │     │Moarte│Ucise│Sacrificate│
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
└──────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────────┘
11*). Detalii privind efectivul afectat
................................................................................
................................................................................
12*). Detalii privind epidemiologia bolii
................................................................................
................................................................................
13*). Măsuri de control luate la data raportării
................................................................................
................................................................................

Director executiv, Director executiv adjunct, Șef LSVSA,  Șef Serviciu
                              sănătate animală,
.................. .......................... .......... ...............

*) Datele și elementele de detaliu sunt deținute de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

ANEXA Nr. 5 la norma sanitară veterinară

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ
PENTRU CONFIRMARE

─______─______─______─______─______─______─______─______─______─_______─_______─
 Codul bolii              Ziua      Luna      Anul

1.
─_________________________________________─______─______─______─_______─_______─
         Județul          Codul de notificare al județului
2.
─______________________________________________________________________________─
         Numele și funcția persoanei care raportează
3.
─______________________________________________________________________________─
         Numărul de fax și adresa de poștă electronică
4.
─______________________________________________________________________________─
                 Numele bolii
5.
─______________________________________________________________________________─
               Metoda de diagnostic
6.              7.              8.
─______─______─______─    ─______─______─______─    ─______─______─______─
Data detecției inițiale    Data estimativă a       Nr. de focare
separate a modificării     primei infecții        identificate
statusului de sănătate

9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
10*). Detalii referitoare la focar/focare
┌──────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────┐
│Nr. de│      │Nr. de animale│ Nr. de │Cu semne │    Din care:    │
│focare│ Specia  │ existente în │ animale │ clinice ├──────┬─────┬───────────┤
│   │      │  focar   │afectate │     │Moarte│Ucise│Sacrificate│
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
└──────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────────┘
11*). Detalii privind efectivul afectat
................................................................................
................................................................................
12*). Detalii privind epidemiologia bolii
................................................................................
................................................................................
13*). Măsuri de control luate la data raportării
................................................................................
................................................................................

Director executiv, Director executiv adjunct, Șef LSVSA,  Șef Serviciu
                              sănătate animală,
.................. .......................... .......... ...............

*) Datele și elementele de detaliu sunt deținute de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...