Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Norma privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident din 18.12.2008

Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2009 până la 22 decembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Normă 39/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Prevederi introductive

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea societăților din domeniul asigurărilor se poate face și în baza formularului Constatare amiabilă de accident.

Art. 2. -

Condițiile de utilizare a formularului Constatare amiabilă de accident sunt reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificările și completările ulterioare, și de prezentele norme.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare

Art. 3. -

Prevederile prezentelor norme se aplică pentru toate accidentele rutiere survenite pe teritoriul României, în urma cărora au rezultat numai pagube materiale și în care au fost implicate două vehicule.

Art. 4. -

Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice, în incinte și în orice alte locuri.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Completarea și semnarea formularului Constatare amiabilă de accident nu reprezintă o recunoaștere a răspunderii conducătorilor auto, ci un cumul de elemente și fapte care vor contribui la soluționarea dosarelor de daună.

Art. 6. -

Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat în relația cu societățile din domeniul asigurărilor fără a mai fi necesară întocmirea de documente de constatare de către poliție, numai dacă este completat și semnat de către ambii conducători de vehicule implicați în accident. În situația în care unul dintre vehicule este staționat/parcat, formularul poate fi completat și de către proprietarul/utilizatorul acestuia.

Art. 7. -

Soluționarea dosarelor de daună pe baza formularului Constatare amiabilă de accident se face cu respectarea prevederilor Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în vigoare la data producerii evenimentului.

Art. 8. -

Societățile de asigurare vor stabili dreptul la despăgubiri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza unui protocol încheiat de toate societățile autorizate să practice asigurări de vehicule.

CAPITOLUL III Forma, dimensiunile și conținutul formularului
Constatare amiabilă de accident

Art. 9. -

Formularul Constatare amiabilă de accident conține două pagini autocopiative, ambele având aceeași valoare juridică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, și instrucțiuni de utilizare a formularului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10. -

Formularul Constatare amiabilă de accident conține informații privind data și locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor auto implicați, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate și ale propriilor societăți de asigurare RCA, precum și informații privind circumstanțele producerii accidentului.

Art. 11. -

Societățile de asigurări autorizate să încheie asigurări pentru vehicule au obligația de a tipări și de a distribui asiguraților formularul Constatare amiabilă de accident.

Art. 12. -

Este interzis ca pe formular sau pe coperta acestuia să se inscripționeze denumirea ori sigla asigurătorului.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 13. -

Depunerea formularului Constatare amiabilă de accident de către oricare dintre cele două părți implicate reprezintă avizare de daună și obligă asigurătorul să deschidă dosarul de daună și să efectueze constatarea pagubelor. Se interzice asigurătorului/societății din domeniul asigurărilor îndrumarea părților pentru protocolarea accidentului de către poliția rutieră.

Art. 14. -

Asigurătorii/Societățile din domeniul asigurărilor care au fost avizați/avizate despre producerea unui eveniment în baza formularului Constatare amiabilă de accident sunt obligați să elibereze persoanelor solicitante documentul de introducere în reparație prevăzut în Normele privind procedura de întocmire și eliberare a documentului de introducere în reparație a vehiculelor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2008.

Art. 15. -

Societățile de asigurare, autorizate să practice clasa 10 de asigurări, au obligația ca în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme să încheie un protocol având ca obiect modul de stabilire a dreptului la despăgubire pentru proprietarii/utilizatorii vehiculelor implicate în accident, pe care îl vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 16. -

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către societățile de asigurare se sancționează în condițiile și potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 136/1995, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. -

Anexele 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentele norme.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la norme Modificări (1)

CONSTATARE AMIABILĂ DE ACCIDENT

ANEXA Nr. 2 la norme Modificări (1)

IMPORTANT - VĂ RUGĂM, CITIȚI CU ATENȚIE!
Instrucțiuni de utilizare a formularului
NOTE GENERALE
SCOPUL ACESTUI FORMULAR ESTE DE A LUA O DECLARAȚIE FIECĂRUI
ȘOFER PRIVIND ÎMPREJURĂRILE ACCIDENTULUI
În cazul unui accident soldat cu vătămări de persoane, chemați Salvarea și anunțați Poliția - număr unic 112!
Prezentul formular corespunde modelului elaborat de Comitetul European al Asigurărilor. Astfel, dacă unul dintre conducătorii auto implicați în accidentul rutier posedă un formular în altă limbă, nu contează pe care dintre ele îl completați, dar trebuie să vă asigurați că veți păstra fie copia, fie originalul formularului completat pentru a-l trimite asigurătorului.
INSTRUCȚIUNI
LA LOCUL ACCIDENTULUI
1. Luați datele tuturor martorilor, înainte ca aceștia să plece - completați pct. 5.
2. Preferabil utilizând un pix, completați în totalitate fie partea galbenă fie cea albastră a constatării amiabile (este nevoie să completați datele conform poliței de asigurare, cărții verzi și permisului de conducere).
3. Atunci când considerați că ați completat corect formularul semnați-l și luați un exemplar semnat și de către celălalt șofer (15).
4. Nu uitați să:
a. Marcați clar punctul inițial de impact (pct. 10).
b. Marcați cu "X" în partea dumneavoastră fiecare căsuță corespunzătoare situației - pct. 12 și menționați numărul total de căsuțe marcate.
c. Desenați o schiță a accidentului menționând toate informațiile solicitate - pct. 13.
SUB NICI O FORMĂ NU MODIFICAȚI ÎNSEMNĂRILE DIN FORMULAR
DUPĂ COMPLETAREA ȘI SEMNAREA ACESTUIA
CÂND VĂ ÎNTOARCEȚI ACASĂ
Trimiteți imediat formularul Constatare amiabilă către asigurătorul dumneavoastră.
NOTĂ SPECIALĂ
Acest formular poate fi utilizat și în cazul în care nu a fost implicat un alt vehicul, la asigurările CASCO, spre exemplu pentru: daune numai la propriul vehicul, furt, incendiu, etc., în limitele legislației aplicabile.
PĂSTRAȚI ACEST FORMULAR (ȘI UN PIX) ÎN MAȘINĂ!
Reproducerea integrală sau parțială a textului din acest document fără acordul scris al CEA, deținătorul dreptului de autor, este interzisă.
Orice modificare sau completare a acestui document fără acordul prealabil scris al CEA generează acționarea în instanță a celor care se fac vinovați de acest lucru.
Copyright CEA 2001
Dacă aveți pretenții de despăgubire, trebuie să vă adresați asigurătorului
RCA al celeilalte părți implicate în accident.

;
se încarcă...