Ministerul Economiei și Finanțelor

Norma specifice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile din 27.11.2008

Modificări (2), Referințe (3)

În vigoare de la 01 ianuarie 2009 până la 31 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

NOMENCLATORUL
documentelor financiar-contabile

Nr. crt. Denumire formular Cod
bază variantă
0 1 2 3
I. REGISTRELE DE CONTABILITATE
1. Registrul-jurnal 14-1-1
2. Registrul-jurnal de încasări și plăți 14-1-1/b
3. Registrul-inventar 14-1-2
4. Registrul Cartea mare 14-1-3
5. - Registrul Cartea mare (șah) 14-1-3/a
II. MIJLOACE FIXE
6. Registrul numerelor de inventar 14-2-1
7. Fișa mijlocului fix 14-2-2
8. Bon de mișcare a mijloacelor fixe 14-2-3 A
9. - Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale 14-2-3/aA
10. Proces-verbal de recepție 14-2-5
11. - Proces-verbal de recepție provizorie 14-2-5/a
12. - Proces-verbal de punere în funcțiune 14-2-5/b
III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR
13. Notă de recepție și constatare de diferențe 14-3-1A
14. Bon de primire în consignație 14-3-2
15. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A
16. Bon de consum 14-3-4A
17. - Bon de consum (colectiv) 14-3-4/aA
18. - Fișă limită de consum 14-3-4/bA
19. - Listă zilnică de alimente 14-3-4/dA
20. Dispoziție de livrare 14-3-5A
21. Aviz de însoțire a mărfii 14-3-6A
22. Fișă de magazie 14-3-8
23. - Fișă de magazie (cu două unități de măsură) 14-3-8/a
24. Fișă de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință 14-3-9
25. Registrul stocurilor 14-3-11
26. - Registrul stocurilor 14-3-11/a
27. Listă de inventariere 14-3-12
28. - Listă de inventariere 14-3-12/b
29. - Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 14-3-12/a
IV. MIJLOACE BĂNEȘTI ȘI DECONTĂRI
30. Chitanță 14-4-1
31. - Chitanță pentru operațiuni în valută 14-4-1/a
32. Proces-verbal de plăți 14-4-3A
33. Dispoziție de plată/încasare către casierie 14-4-4
34. Registru de casă 14-4-7A
35. - Registru de casă 14-4-7/bA
36. - Registru de casă (în valută) 14-4-7/aA
37. - Registru de casă (în valută) 14-4-7/cA
38. Borderou de achiziție 14-4-13
39. - Borderou de achiziție (de la producători individuali) 14-4-13/b
40. Decont pentru operațiuni în participație 14-4-14
V. SALARII ȘI ALTE DREPTURI DE PERSONAL
41. - Stat de salarii 14-5-1/a
42. - Stat de salarii (fără elementele componente ale salariului total) 14-5-1/b
43. - Stat de salarii (fără elementele componente ale salariului total) 14-5-1/c
44. - Stat de salarii 14-5-1/k
45. - Listă de avans chenzinal 14-5-1/d
46. Ordin de deplasare (delegație) 14-5-4
47. - Ordin de deplasare (delegație) în străinătate (transporturi internaționale) 14-5-4/a
48. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5
49. Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaționale) 14-5-5/a
VI. CONTABILITATE GENERALĂ
50. Notă de debitare-creditare 14-6-1A
51. Notă de contabilitate 14-6-2A
52. Extras de cont 14-6-3
53. Jurnal privind operațiunile de casă și bancă 14-6-5
54. Jurnal privind decontările cu furnizorii 14-6-6
55. Situația încasării-achitării facturilor 14-6-7
56. Jurnal privind consumurile și alte ieșiri de stocuri 14-6-8
57. Jurnal privind salariile, contribuția pentru asigurări sociale, protecția socială a șomerilor și asigurări sociale de sănătate 14-6-10
58. Borderou de primire a obiectelor în consignație 14-6-14
59. Borderou de ieșire a obiectelor din consignație 14-6-15
60. Jurnal privind operațiuni diverse (pentru conturi sintetice) 14-6-17
61. Fișă de cont analitic pentru cheltuieli efective de producție 14-6-21
62. - Fișă de cont analitic pentru cheltuieli 14-6-21/a
63. Fișă de cont pentru operațiuni diverse 14-6-22
64. - Fișă de cont pentru operațiuni diverse (în valută și în lei) 14-6-22/a
65. Document cumulativ 14-6-24
66. - Document cumulativ 14-6-24/b
67. Balanță de verificare (cu patru egalități) 14-6-30
68. - Balanță de verificare (cu patru egalități) 14-6-30/A
69. - Balanță de verificare (cu cinci egalități) 14-6-30/a
70. - Balanță de verificare (cu cinci egalități) 14-6-30/b1
71. - Balanță de verificare (cu cinci egalități) 14-6-30/b2
72. - Balanță de verificare (cu șase egalități) 14-6-30/b
73. - Balanță analitică a stocurilor 14-6-30/c
VII. ALTE SUBACTIVITĂȚI
74. Situația activelor gajate sau ipotecate 14-8-1
75. - Situația bunurilor sechestrate 14-8-1/a
76. Decizie de imputare 14-8-2
77. - Angajament de plată 14-8-2/a

GRUPA I

REGISTRELE DE CONTABILITATE

REGISTRUL-JURNAL (Cod 14-1-1)

1. Servește ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică și sistematică a modificării elementelor de activ și de pasiv ale unității.

2. Se întocmește de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar.

Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.

Se întocmește lunar, prin înregistrarea cronologică a documentelor în care se reflectă mișcarea elementelor de activ și de pasiv ale unității.

În cazul în care unitatea folosește jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecăruia se poate trece în registrul-jurnal.

Registrul-jurnal se editează la cererea organelor de control sau în funcție de necesitățile unității.

În cazul în care o unitate are subunități dispersate teritorial care conduc contabilitatea până la balanța de verificare, registrul-jurnal se poate conduce de către subunități, cu condiția înregistrării acestuia la nivelul subunității.

În coloana 1 se înscrie numărul curent al operațiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activității, până la 31 decembrie, sau încetarea activității.

În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se efectuează înregistrarea în registru.

În coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanța, jurnalul privind operațiunile de casă și bancă, jurnalul decontărilor cu furnizorii etc.), precum și numărul și data acestuia.

În coloana 4 se trece felul operațiunii, dându-se explicațiile în legătură cu operațiunea respectivă. Această coloană se completează numai atunci când este cazul.

În coloanele 5 și 6 se trece simbolul conturilor debitoare și, respectiv, creditoare.

În coloanele 7 și 8 se trec sumele totale, debitoare și creditoare din documentul respectiv (bon, factură, jurnal auxiliar, notă de contabilitate etc.).

Lunar se totalizează sumele debitoare și sumele creditoare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...