Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la mașini industriale din 06.11.2007

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 martie 2008 până la 13 ianuarie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 29/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezenta listă conține standardele române care adoptă standarde europene publicate prin Comunicarea Comisiei Europene în cadrul implementării Directivei Parlamentului European și a Consiliului 98/37/CE referitoare la mașini industriale, care a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C264/01 din 6 noiembrie 2007.

Nr. crt. Număr de referință standard român Număr de referință standard european armonizat Titlul
1 2 3 4
1. SR EN 81-3:2003 EN 81-3:2000 Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice și hidraulice
2. S-R EN 115+A1:2000 EN 115:1995+EN 115:1995/A1:1998 Reguli de securitate pentru construcția și montarea scărilor și a trotuarelor rulante
Notă: începând cu data de 15.10.2000 încetează prezumția de conformitate a EN 115:1995
3. SR EN 115+A1:2000/A2:2005 EN 115:1995/A2:2004 Reguli de securitate pentru construcția și montarea scărilor și trotuarelor rulante
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 115:1995 și amendamentele anterioare
4. SR EN 201:2003 EN 201:1997 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de modelat prin injecție. Cerințe de securitate
5. SR EN 201:2003/A1:2003 EN 201:1997/A1:2000 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de modelat prin injecție. Cerințe de securitate
Notă: începând cu data de 31.08.2000 încetează prezumția de conformitate a EN 201:1997
6. SR EN 201:2003/A2:2006 EN 201:1997/A2:2005 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de modelat prin injecție. Cerințe de securitate
Notă: începând cu data de 31.12.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 201:1997 și amendamentele anterioare
7. SR EN 280:2003 EN 280:2001 Platforme ridicătoare mobile de persoane. Calcule de proiectare. Condiții de stabilitate. Construcție - Securitate - Examinări și încercări
8. SR EN 280:2003/A1:2005 EN 280:2001/A1:2004 Platforme ridicătoare mobile de persoane. Calcule de proiectare. Condiții de stabilitate. Construcție - Securitate - Examinări și încercări
Notă: începând cu data de 2.08.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 280:1993
9. SR EN 289:2004 EN 289:2004 Mașini materiale plastice și cauciuc. Prese. Cerințe de securitate
Notă: înlocuiește EN 289:1993 începând cu data de 31.12.2005
10. SR EN 294:1997 EN 294:1992 Securitatea mașinilor. Distanțe de securitate pentru prevenirea pătrunderii membrelor superioare în zonele periculoase
11. SR EN 294:1997/AC:2004 EN 294:1992/AC:1993 Securitatea mașinilor. Distanțe de securitate pentru prevenirea pătrunderii membranelor superioare în zonele periculoase
12. SR EN 349:1996 EN 349:1993 Securitatea mașinilor. Distanțe minime pentru prevenirea strivirii părților corpului uman
13. SR EN 415-1:2003 EN 415-1:2000 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 1: Terminologia și clasificarea mașinilor de ambalat și a echipamentului asociat
14. SR EN 415-2:2003 EN 415-2:1999 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 2: Mașini de ambalat recipiente preformate
15. SR EN 415-3:2003 EN 415-3:1999 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 3: Mașini de format, umplut și închis
16. SR EN 415-4:2003 EN 415-4:1997 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 4: Mașini de paletizat și de depaletizat
17. SR EN 415-5:2006 EN 415-5:2006 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 5: Mașini de împachetat
18. SR EN 415-6:2007 EN 415-6:2006 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 6: Mașini de împachetat paleți
19. SR EN 415-7:2007 EN 415-7:2006 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 7: Mașini de grupat și de ambalat secundare
20. SR EN 422:2003 EN 422:1995 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Securitate.
Mașini de modelat prin suflare pentru fabricarea articolelor cave. Cerințe de proiectare și execuție
21. SR EN 453:2003 EN 453:2000 Mașini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat.
Cerințe de securitate și igienă
22. SR EN 454:2003 EN 454:2000 Mașini pentru industria alimentară. Mixere planetare.
Condiții de securitate și igienă
23. SR EN 474-1:2001 EN 474-1:1994 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: începând cu data de 30.11.2008 este înlocuit de SR EN 474-1:2007 Partea 1: Cerințe generale
24. SR EN 474-1:2007 EN 474-1:2006 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN 474-1:2001 începând cu data de 30.11.2008 Notă: înlocuiește EN 474-1:1994 începând cu data de 30.11.2008
Partea 1: Cerințe generale
25. SR EN 474-2:2001 EN 474-2:1996 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: începând cu data de 30.11.2008 este înlocuit de SR EN 474-2:2007
Partea 2: Cerințe pentru buldozere
26. SR EN 474-2:2007 EN 474-2:2006 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN 474-2:2001 cu data de 30.11.2008 Notă: înlocuiește EN 474-2:1996 începând începând cu data de 30.11.2008
Partea 2: Cerințe pentru buldozere
27. SR EN 474-3:2001 EN 474-3:1996 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN 474-3:2001 începând cu data de 30.11.2008
Partea 3: Cerințe pentru încărcătoare
28. SR EN 474-3:2007 EN 474-3:2006 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN 474-3:2001 începând cu data de 30.11.2008 Notă: înlocuiește EN 474-3:1996 începând cu data de 30.11.2008
Partea 3: Cerințe pentru încărcătoare
29. SR EN 474-4:2001 EN 474-4:1996 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Partea 4: Cerințe pentru încărcătoare-excavatoare
30. SR EN 474-5:2001 EN 474-5:1996 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Partea 5: Cerințe pentru excavatoare hidraulice
31. SR EN 474-5:2001/AC:2004 EN 474-5:1996/AC:1997 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Partea 5: Cerințe pentru excavatoare hidraulice
32. SR EN 474-6:2007 EN 474-6:2006 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN 474-6:2001 începând cu data de 30.11.2008 Notă: înlocuiește EN 474-6:1996 începând cu data de 30.11.2008
Partea 6: Cerințe pentru dumpere
33. SR EN 474-7:2007 EN 474-7:2006 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN 474-7:2003 începând cu data de 30.11.2008 Notă: înlocuiește EN 474-7:1998 începând cu data de 30.11.2008
Partea 7: Cerințe pentru screpere
34. SR EN 474-8:2007 EN 474-8:2006 Mașini de terasament. Reguli de securitate. Partea 8: Cerințe pentru gredere
Notă: înlocuiește SR EN 474-8:2003 începând cu data de 30.11.2008 Notă: înlocuiește EN 474-8:1998 începând cu data de 30.11.2008
35. SR EN 474-9:2007 EN 474-9:2006 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN 474-1:2003 începând cu data de 30.11.2008 Notă: înlocuiește EN 474-9:1998 începând cu data de 30.11.2008
Partea 9: Cerințe pentru pozatoare de conducte
36. SR EN 474-10:2007 EN 474-10:2006 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN 474-10:2003 începând cu data de 30.11.2008 Notă: înlocuiește EN 474-10:1998 începând cu data de 30.11.2008
Partea 10: Cerințe pentru săpătoare de șanțuri
37. SR EN 474-11:2007 EN 474-11:2006 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN 474-11:2003 și SR EN 474-10:2003/AC:2004 începând cu data de 30.11.2008 Notă: înlocuiește EN 474-11:1998 începând cu data de 30.11.2008
Partea 11: Cerințe pentru compactoare de ramblee și deșeuri
38. SR EN 474-12:2007 EN 474-12:2006 Mașini de terasament. Reguli de securitate.
Partea 12: Cerințe pentru excavatoare cu cablu
39. SR EN 500-1: EN 500-1:2006 Mașini mobile pentru construcția drumurilor.
Notă: înlocuiește SR EN 500-1:2003 începând cu data de 31.10.2008 Notă: înlocuiește EN 500-1:1995 începând cu data de 31.10.2008
Securitate. Partea 1: Cerințe generale
40. SR EN 500-2:2007 EN 500-2:2006 Mașini mobile pentru construcția drumurilor.
Notă: înlocuiește SR EN 500-2:2003 începând cu data de 31.10.2008 Notă: înlocuiește EN 500-2:1995 începând cu data de 31.10.2008
Securitate. Partea 2: Cerințe specifice pentru mașini de frezat drumuri
41. SR EN 500-3:2007 EN 500-3:2006 Mașini mobile pentru construcția drumurilor.
Notă: înlocuiește SR EN 500-3:2003 începând cu data de 31.10.2008 Notă: înlocuiește EN 500-3:1995 începând cu data de 31.10.2008
Securitate. Partea 3: Cerințe specifice pentru mașini de stabilizat terenul
42. SR EN 500-4:2003 EN 500-4:1995 Mașini mobile pentru construcția drumurilor.
Securitate. Partea 4: Cerințe specifice pentru mașini de compactat
43. SR EN 500-6:2007 EN 500-6:2006 Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate.
Partea 6: Cerințe specifice pentru mașini de finisat
44. SR EN 528:2003 EN 528:1996 Translator stivuitor. Securitate
45. SR EN 528:2003/A1:2003 EN 528:1996/A1:2002 Translator stivuitor. Securitate
Notă: începând cu data de 14.08.2003 încetează prezumția de conformitate a EN 528:1996
46. SR EN 536:2003 EN 536:1999 Mașini pentru construcția drumurilor. Centrale pentru prepararea mixturilor asfaltice. Cerințe de securitate
47. SR EN 547-1:2001 EN 547-1:1996 Securitatea mașinilor. Dimensiuni ale corpului uman.
Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în mașini
48. SR EN 547-2:2001 EN 547-2:1996 Securitatea mașinilor. Dimensiuni ale corpului uman.
Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare pentru deschiderile de acces
49. SR EN 547-3:2001 EN 547-3:1996 Securitatea mașinilor. Dimensiuni ale corpului uman.
Partea 3: Date antropometrice
50. SR EN 563+AC:2001 EN 563:1994 Securitatea mașinilor. Temperaturi ale suprafețelor care pot fi atinse. Date ergonomice pentru stabilirea valorilor limită ale temperaturii suprafețelor fierbinți
Notă: începând cu data de 8.05.2007 este înlocuit de SR EN ISO 13732-1:2007 Notă: de la data de 8.05.2007 este înlocuit de EN ISO 13732/1-2006
51. SR EN 563+AC:2001/A1: 2001 EN 563:1994/A1:1999 Securitatea mașinilor. Temperaturi ale suprafețelor care pot fi atinse. Date ergonomice pentru stabilirea valorilor limită ale temperaturii suprafețelor fierbinți
Notă: începând cu data de 8.05.2007 este înlocuit de SR EN ISO 13732-1:2007 Notă: de la data de 8.05.2007 este înlocuit de EN ISO 13732/1-2006
52. SR EN 563+AC:2001/A1: 2001/AC:2004 EN 563:1994/A1:1999/AC:2000 Securitatea mașinilor. Temperaturi ale suprafețelor care pot fi atinse. Date ergonomice pentru stabilirea valorilor limită ale temperaturii suprafețelor fierbinți
Notă: începând cu data de 8.05.2007 este înlocuit de SR EN ISO 13732-1:2007 Notă: de la data de 8.05.2007 este înlocuit de EN ISO 13732/1-2006
53. SR EN 574:2000 EN 574:1996 Securitatea mașinilor. Dispozitive de comandă bimanuală.
Aspecte funcționale. Principii de proiectare
54. SR EN 609-1:2003 EN 609-1:1999 Mașini agricole și forestiere. Securitatea despicătoarelor de bușteni.
Partea 1: Despicătoare cu pană
55. SR EN 609-1:2003/A1:2004 EN 609-1:1999/A1:2003 Mașini agricole și forestiere. Securitatea despicătoarelor de bușteni.
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 609-1:1999
Partea 1: Despicătoare cu pană
56. SR EN 609-2:2003 EN 609-2:1999 Mașini agricole și forestiere. Securitatea despicătoarelor de bușteni.
Partea 2: Despicătoare cu con filetat
57. SR EN 614-1:2006 EN 614-1:2006 Securitatea mașinilor. Principii ergonomice de proiectare.
Notă: înlocuiește SR EN 614-1:1997 începând cu data de 8.05.2007 Notă: înlocuiește EN 614-1: 1995 începând cu data de 8.05.2007
Partea 1: Terminologie și principii generale
58. SR EN 614-2:2003 EN 614-2:2000 Securitatea mașinilor. Principii ergonomice de proiectare.
Partea 2: Interacțiuni între proiectarea mașinilor și a sarcinilor de muncă
59. SR EN 617:2003 EN 617:2001 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și CEM pentru echipamente de depozitare a produselor în vrac în silozuri, buncăre, rezervoare și recipiente de alimentare
60. SR EN 618:2003 EN 618:2002 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și de compatibilitate electromagnetică pentru echipamentul de transport al produselor în vrac, cu excepția transportoarelor fixe cu bandă
61. SR EN 619:2003 EN 619:2002 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și CEM pentru echipamente de transport mecanice a sarcinilor unitare
62. SR EN 620:2003 EN 620:2002 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și compatibilitate electromagnetică pentru transportoarele fixe cu bandă pentru produse în vrac
63. SR EN 626-1:1998 EN 626-1:1994 Securitatea mașinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanțelor periculoase emise de mașini. Partea 1: Principii și condiții tehnice pentru producătorii de mașini
64. SR EN 626-2:2001 EN 626-2:1996 Securitatea mașinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanțelor periculoase emise de mașini.
Partea 2: Metodologie care conduce la proceduri de verificare
65. SR EN 627:1998 EN 627:1995 Reguli pentru înregistrarea informațiilor și supravegherea ascensoarelor, scărilor și trotuarelor rulate
66. SR EN 632:2003 EN 632:1995 Mașini agricole. Combine de recoltat cereale și mașini de recoltat și tocat furaje. Securitate
67. SR EN 690:1998 EN 690:1994 Mașini agricole. Mașini de împrăștiat îngrășăminte naturale. Securitate
68. SR EN 692:2005 EN 692:2005 Mașini-unelte. Prese mecanice. Securitate
Notă: înlocuiește SR EN 692:2001 începând cu data de 2.08.2006 Notă: înlocuiește EN 692:1996 începând cu data de 2.08.2006
69. SR EN 693:2003 EN 693:2001 Mașini-unelte. Securitate. Prese hidraulice
70. SR EN 703:2004 EN 703:2004 Mașini agricole. Mașini de tăiat, încărcat, amestecat și/sau tocat și distribuit material de însilozat. Securitate
Notă: înlocuiește EN 703:1995 începând cu data de 31.12.2005
71. SR EN 704:2003 EN 704:1999 Mașini agricole. Prese de balotat. Securitate
72. SR EN 706:2003 EN 706:1996 Mașini agricole. Mașină de cârnit lăstari de viță de vie.
Securitate
73. SR EN 707:2003 EN 707:1999 Mașini agricole. Mașini de distribuit îngrășăminte lichide.
Securitate
74. SR EN 708:2000 EN 708:1996 Mașini agricole. Mașini de prelucrat solul, cu organe active antrenate. Securitate
75. SR EN 708:2000/A1:2003 EN 708:1996/A1:2000 Mașini agricole. Mașini de prelucrat solul, cu organe antrenate. Securitate
Notă: începând cu data de 30.09.2000 încetează prezumția de conformitate a EN 708:1996
76. SR EN 709:2003 EN 709:1997 Mașini agricole și forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprășitoare și freze pe roată(roți) motrică(e). Securitate
77. SR EN 709:2003/A1:2003 EN 709:1997/A1:1999 Mașini agricole și forestiere. Motocultivatoare echipate cu freze purtate, motoprășitoare și freze pe roată(roți) propulsată(e). Securitate
Notă: începând cu data de 15.04.2000 încetează prezumția de conformitate a EN 709:1997
78. SR EN 710:2003 EN 710:1997 Condiții de securitate pentru mașini și secții de format și miezuit din turnătorie și echipamente auxiliare acestora
79. SR EN 741:2003 EN 741:2000 Echipamente și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate pentru sisteme și componentele lor pentru transportul pneumatic al produselor în vrac
80. SR EN 745:2003 EN 745:1999 Mașini agricole. Cositori rotative și cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale. Securitate
81. SR EN 746-1:2003 EN 746-1:1997 Echipamente pentru procese termice industriale.
Partea 1: Cerințe generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale
82. SR EN 746-2:2003 EN 746-2:1997 Echipamente pentru procese termice industriale.
Partea 2: Cerințe de securitate pentru sistemele de manipulare și ardere a combustibililor
83. SR EN 746-3:2003 EN 746-3:1997 Echipamente pentru procese termice industriale.
Partea 3: Cerințe de securitate pentru generarea și utilizarea gazelor atmosferice
84. SR EN 746-4:2003 EN 746-4:2000 Echipamente pentru procese termice industriale.
Partea 4: Cerințe speciale de securitate a echipamentelor termice industriale pentru galvanizare la cald
85. SR EN 746-5:2003 EN 746-5:2000 Echipamente pentru procese termice industriale.
Partea 5: Cerințe speciale de securitate pentru echipamente termice industriale cu baie de sare
86. SR EN 746-8:2003 EN 746-8:2000 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 8: Cerințe speciale de securitate pentru echipamente de călire
87. SR EN 774:2003 EN 774:1996 Mașini pentru grădinărit. Mașini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate
88. SR EN 774:2003/A1:2003 EN 774:1996/A1:1997 Mașini pentru grădinărit. Mașini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate
Notă: începând cu data de 31.08.1997 încetează prezumția de conformitate a EN 774:1996
89. SR EN 774:2003/A2:2003 EN 774:1996/A2:1997 Mașini pentru grădinărit. Mașini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate
Notă: începând cu data de 31.12.1997 încetează prezumția de conformitate a EN 774:1996 și amendamentele ulterioare
90. SR EN 774:2003/A3:2003 EN 774:1996/A3:2001
Notă: începând cu data de 27.11.2001 încetează prezumția de conformitate a EN 774:1996 și amendamentele ulterioare Mașini pentru grădinărit. Mașini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate
91. SR EN 786:2003 EN 786:1996 Mașini pentru grădinărit. Mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon și mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat margini de gazon. Securitate mecanică
92. SR EN 786:2003/A1:2003 EN 786:1996/A1:2001 Mașini pentru grădinărit. Mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon și mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat margini de gazon. Securitate mecanică
93. SR EN 786:2003/AC:2004 EN 786:1996/AC:1996 Mașini pentru grădinărit. Mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon și mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat margini de gazon. Securitate mecanică
Notă: începând cu data de 27.11.2001 încetează prezumția de conformitate a EN 786:1996
94. SR EN 791:2003 EN 791:1995 Mașini de forat. Securitate
95. SR EN 792-1:2003 EN 792-1:2000 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate.
Partea 1: Mașini de asamblat pentru elemente de asamblare mecanice nefiletate
96. SR EN 792-2:2003 EN 792-2:2000 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate.
Partea 2: Mașini de debitat și mașini de sertizat
97. SR EN 792-3:2003 EN 792-3:2000 Mașini portative cu motor neelectric. Cerințe de securitate.
Partea 3: Mașini de găurit și filetat
98. SR EN 792-4:2003 EN 792-4:2000 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate.
Partea 4: Mașini nerotative cu percuție
99. SR EN 792-5:2003 EN 792-5:2000 Mașini portative cu motor neelectric. Cerințe de securitate.
Partea 5: Mașini de găurit rotative cu percuție
100. SR EN 792-6:2003 EN 792-6:2000 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate.
Partea 6: Mașini de asamblat pentru elemente de asamblare filetate
101. SR EN 792-7:2003 EN 792-7:2001 Mașini portative cu motor neelectric. Cerințe de securitate.
Partea 7: Mașini de polizat
102. SR EN 792-8:2003 EN 792-8:2001 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate.
Partea 8: Mașini de șlefuit și de lustruit
103. SR EN 792-9:2003 EN 792-9:2001 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate.
Partea 9: Mașini de polizat pentru matrițerie
104. SR EN 792-10:2003 EN 792-10:2000 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate.
Partea 10: Mașini cu compresie
105. SR EN 792-11:2003 EN 792-11:2000 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate.
Partea 11: Mașini de tăiat prin ronțăire și forfecare
106. SR EN 792-12:2003 EN 792-12:2000 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate.
Partea 12: Mașini de debitat tip ferăstrău circular, tip ferăstrău oscilant și tip ferăstrău alternativ
107. SR EN 792-13:2003 EN 792-13:2000 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate.
Partea 13: Mașini portative de asamblat pentru acționarea elementelor de fixare
108. SR EN 809:2003 EN 809:1998 Pompe și agregate de pompare pentru lichide.
Cerințe comune de securitate
109. SR EN 809:2003/AC:2004 EN 809:1998/AC:2001 Pompe și agregate de pompare pentru lichide.
Cerințe comune de securitate
110. SR EN 811:2000 EN 811:1996 Securitatea mașinilor. Distanțe de securitate pentru prevenirea pătrunderii membrelor inferioare în zone periculoase
111. SR EN 815:2003 EN 815:1996 Securitatea mașinilor fără scut pentru executat tuneluri și mașinilor de forat fără prăjină de tracțiune, pentru piatră
112. SR EN 815:2003/A1:2005 EN 815:1996/A1:2005 Securitatea mașinilor fără scut pentru executat tuneluri și mașinilor de forat fără prăjină de tracțiune, pentru piatră
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 815:1996
113. SR EN 818-1:2000 EN 818-1:1996 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate.
Partea 1: Condiții generale de recepție
114. SR EN 818-1:2000/AC:2003 EN 818-1:1996/AC:1996 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate.
Partea 1: Condiții generale de recepție
115. SR EN 818-2:2000 EN 818-2:1996 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate.
Partea 2: Lanț de toleranță mijlocie pentru lanțuri de legare. Clasa 8
116. SR EN 818-3:2003 EN 818-3:1999 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate.
Partea 3: Lanț de toleranță mijlocie pentru lanțuri de legare. Clasa 4
117. SR EN 818-4:2000 EN 818-4:1996 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate.
Partea 4: Lanțuri de legare. Clasa 8
118. SR EN 818-5:2003 EN 818-5:1999 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate.
Partea 5: Lanțuri de legare. Clasa 4
119. SR EN 818-6:2003 EN 818-6:2000 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate.
Partea 6: Lanțuri de legare. Specificații pentru informațiile pentru utilizare și mentenanță care trebuie precizate de producător
120. SR EN 818-7:2003 EN 818-7:2002 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate.
Partea 7: Lanțuri cu toleranță fină pentru palane, clasa T (Tipurile T, DAT și DT)
121. SR EN 836+A1:2002 EN 836:1997 Mașini pentru grădină. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate
122. SR EN 836+A1:2002 EN 836:1997 + EN 836:1997/A1:1997 Mașini pentru grădină. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate
Notă: începând cu data de 30.04.1998 încetează prezumția de conformitate a EN 836:1997
123. SR EN 836+A1:2002/ A2:2003 EN 836:1997/A2:2001 Mașini pentru grădină. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate
Notă: începând cu data de 27.11.2001 încetează prezumția de conformitate a EN 836:1997 și amendamentele ulterioare
124. SR EN 836+A1:2002/ A3:2004 EN 836:1997/A3:2004 Mașini pentru grădină. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 836:1997 și amendamentele ulterioare
125. SR EN 836+A1:2002/ AC:2007 EN 836:1997/AC:2006 Mașini pentru grădină. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate
126. SR EN 842:2000 EN 842:1996 Securitatea mașinilor. Semnale vizuale de pericol. Cerințe generale, proiectare și încercări
127. SR EN 848-1:2003 EN 848-1:1998 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Notă: începând cu data de 31.08.2008 este înlocuit de SR EN 848-1:2007 Notă: este înlocuit de
EN 848-1:2007 începând cu data de 31.08.2008 Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical
128. SR EN 848-1:2007 EN 848-1:2007 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Notă: înlocuiește EN 848-1:1998; devine valabil începând cu data de 31.08.2008
Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical
129. SR EN 848-1:2003/A1:2003 EN 848-1:1998/A1:2000 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Notă: începând cu data de 31.08.2008 este înlocuit de SR EN 848-1:2007 Notă: este înlocuit de EN 848-1:2007 începând cu data de 31.08.2008
Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă.
Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical
130. SR EN 848-2:2003 EN 848-2:1998 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Notă: începând cu data 31.08.2008 este înlocuit de SR EN 848-2:2007 Notă: este înlocuit de EN 848-2:2007 începând cu data de 31.08.2008
Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă.
Partea 2: Mașini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanizat
131. SR EN 848-2:2007 EN 848-2:2007 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Notă: înlocuiește EN 848-2:1998 începând cu data de 31.08.2008
Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă.
Partea 2: Mașini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanizat
132. SR EN 848-3:2003 EN 848-3:1999 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă. Partea 3: Mașini de frezat și mașini de găurit cu comandă numerică
133. SR EN 859:2000 EN 859:1997 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de îndreptat cu avans manual
134. SR EN 860:1999 EN 860:1997 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Notă: începând cu data 31.08.2008 este înlocuit de SR EN 860:2007 Notă: este înlocuit de EN 860:2007, începând cu data de 30.06.2010
Mașini de rindeluit la grosime pe o față
135. SR EN 860:2007 EN 860:2007 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Notă: înlocuiește EN 860:1997, începând cu data de 30.06.2010
Mașini de rindeluit la grosime pe o față
136. SR EN 861:2003 EN 861:2007 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Notă: începând cu data 31.08.2008 este înlocuit de SR EN 861:2007 Notă: este înlocuit de EN 861:2007, începând cu data de 30.06.2010
Mașini combinate pentru rindeluit la grosime și îndreptat
137. SR EN 861:2007 EN 861:2007 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Notă: înlocuiește EN 861:1997, începând cu data de 30.06.2010
Mașini combinate pentru rindeluit la grosime și îndreptat
138. SR EN 869:2007 EN 869:2006 Condiții de securitate pentru instalații de turnare sub presiune a metalelor la presiune înaltă
Notă: înlocuiește SR EN 869:2003 începând cu data de 8.05.2007 Notă: înlocuiește EN 869:1997 începând cu data de 8.05.2007
139. SR EN 894-1:2001 EN 894-1:1997 Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă.
Partea 1: Principii generale ale interacțiunilor dintre operatorul uman, sursele de informații și organele de comandă
140. SR EN 894-2:2001 EN 894-2:1997 Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă.
Partea 2: Surse de informații
141. SR EN 894-3:2003 EN 894-3:2000 Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă.
Partea 3: Organe de comandă
142. SR EN 907:2003 EN 907:1997 Mașini agricole și forestiere. Mașini de stropit și mașini de administrat îngrășăminte lichide.
Securitate
143. SR EN 908:2003 EN 908:1999 Mașini agricole și forestiere. Mașini cu tambur și furtun.
Securitate
144. SR EN 909:2003 EN 909:1998 Mașini agricole și forestiere. Tipuri de mașini de irigat cu pivot rampe frontale. Securitate
145. SR EN 930:2003 EN 930:1997 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și imitație. Mașini de scămoșat, glăzuit, lustruit și frezat. Cerințe de securitate
146. SR EN 930:2003/A1:2005 EN 930:1997/A1:2004 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și imitație. Mașini de scămoșat, glăzuit, lustruit și frezat. Cerințe de securitate
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 930:1997
147. SR EN 931:2003 EN 931:1997 Mașini pentru confecționarea încălțămintei. Mașini de tras.
Cerințe de securitate
148. SR EN 931:2003/A1:2005 EN 931:1997/A1:2004 Mașini pentru confecționarea încălțămintei. Mașini de tras.
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 931:1997
Cerințe de securitate
149. SR EN 940:1999 EN 940:1997 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Mașini combinate pentru prelucrarea lemnului
150. SR EN 940:1999/AC:2003 EN 940:1997/AC:1997 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Mașini combinate pentru prelucrarea lemnului
151. SR EN 953:2001 EN 953:1997 Securitatea mașinilor. Protectori. Cerințe generale pentru proiectarea și construcția protectorilor ficși și mobili
152. SR EN 954-1:2000 EN 954-1:1996 Securitatea mașinilor. Părți referitoare la securitatea din sistemele de comandă.
Notă: începând cu data de 30.11.2009 este înlocuit de SR EN ISO 13849-1:2007 Notă: este înlocuit cu EN ISO 13849-1:2006, începând cu data de 30.11.2009
Partea 1: Principii generale de proiectare
153. SR EN 972:2003 EN 972:1998 Mașini pentru tăbăcării. Mașini cu cilindri alternativi.
Cerințe de securitate
154. SR EN 981:1998 EN 981:1996 Securitatea mașinilor. Sistem de semnale acustice și vizuale de pericol și de informare
155. SR EN 982:2001 EN 982:1996 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate referitoare la sistemele de acționare hidraulice și pneumatice și la componentele acestora. Hidraulică
156. SR EN 983:2003 EN 983:1996 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate referitoare la sistemele de acționare hidraulice și pneumatice și la componentele acestora. Pneumatică
157. SR EN 996:2003 EN 996:1995 Mașini pentru înfigerea piloților. Cerințe de securitate
158. SR EN 996:2003/A1:2003 EN 996:1995/A1:1999 Mașini pentru înfigerea piloților. Cerințe de securitate
Notă: începând cu data de 31.07.1999 încetează prezumția de conformitate a EN 996:1995
159. SR EN 996:2003/A2:2004 EN 996:1995/A2:2003 Mașini pentru introducerea piloților. Cerințe de securitate
Notă: începând cu data de 20.04.2004 încetează prezumția de conformitate a EN 996:1995 și amendamentele anterioare
160. SR EN 996:2003/A1:2003/ AC:2004 EN 996:1995/A1:1999/AC:1999 Mașini pentru introducerea piloților. Cerințe de securitate
161. SR EN 999:2001 EN 999:1998 Securitatea mașinilor. Amplasarea echipamentelor de protecție în funcție de vitezele de apropiere a părților corpului uman
162. SR EN 1005-1:2003 EN 1005-1:2001 Securitatea mașinilor. Performanța fizică umană. Partea 1:
Termeni și definiții
163. SR EN 1005-2:2004 EN 1005-2:2003 Securitatea mașinilor. Performanța fizică umană. Partea 2:
Manipularea manuală a mașinilor și a părților componente ale mașinilor
164. SR EN 1005-3:2002 EN 1005-3:2002 Securitatea mașinilor. Performanță fizică umană. Partea 3:
Limite de forțe recomandate pentru utilizarea mașinilor
165. SR EN 1005-4:2005 EN 1005-4:2005 Securitatea mașinilor. Performanță fizică umană. Partea 4:
Evaluarea pozițiilor de lucru și a mișcărilor în relație cu mașinile
166. SR EN 1010-1:2005 EN 1010-1:2004 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerințe comune
167. SR EN 1010-2:2006 EN 1010-2:2006 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Mașini de tipărire și de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire
168. SR EN 1010-3:2003 EN 1010-3:2002 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 3: Mașini rotative de tăiat și ghilotine pentru hârtie
169. SR EN 1010-4:2004 EN 1010-4:2004 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru tipărire și prelucrarea hârtiei. Partea 4: Mașini pentru legătoria de carte, pentru prelucrarea și finisarea hârtiei
170. SR EN 1010-5:2005 EN 1010-5:2005 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 5: Mașini pentru fabricarea cartonului ondulat și mașini pentru prelucrarea cartonului plat și a cartonului ondulat
171. SR EN 1012-1:2003 EN 1012-1:1996 Compresoare și pompe de vid. Cerințe de securitate.
Partea 1: Compresoare
172. SR EN 1012-2:2003 EN 1012-2:1996 Compresoare și pompe de vid. Cerințe de securitate.
Partea 2: Pompe de vid
173. SR EN 1028-1:2003 EN 1028-1:2002 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 1: Clasificare.
Condiții generale și de securitate
174. SR EN 1028-2:2003 EN 1028-2:2002 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 2: Verificarea condițiilor generale și de securitate
175. SR EN 1032:2004 EN 1032:2003 Vibrații mecanice. Încercarea mașinilor mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibrații
Notă: înlocuiește SR EN 1032:2003 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN 1032:1996 începând cu data de 31.12.2005
176. SR EN 1034-1:2001 EN 1034-1:2000 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate referitoare la proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 1: Cerințe comune
177. SR EN 1034-2:2006 EN 1034-2:2005 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 2: Tamburele mașinilor de cojit bușteni
178. SR EN 1034-3:2003 EN 1034-3:1999 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 3: Mașini de bobinat, de tăiat și mașini de confecționat hârtie multistrat
179. SR EN 1034-4:2006 EN 1034-4:2005 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 4: Defibratoare și dispozitive de alimentare ale acestora
180. SR EN 1034-5:2006 EN 1034-5:2005 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 5: Mașini de tăiat hârtie
181. SR EN 1034-6:2006 EN 1034-6:2005 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 6: Calandre
182. SR EN 1034-7:2005 EN 1034-7:2005 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 7: Rezervoare
183. SR EN 1034-13:2006 EN 1034-13:2005 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 13: Mașini de tăiat chingile baloturilor și unităților de baloturi
184. SR EN 1034-14:2006 EN 1034-14:2005 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 14: Mașini de tăiat prevăzute cu bobină
185. SR EN 1034-22:2005 EN 1034-22:2005 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 22: Defibratoare
186. SR EN 1035:2002 EN 1035:1998 Mașini pentru tăbăcărie. Mașini cu masă mobilă. Cerințe de securitate
187. SR EN 1037:2000 EN 1037:1995 Securitatea mașinilor. Prevenirea pornirii neașteptate
188. SR EN 1050:2000 EN 1050:1996 Securitatea mașinilor. Principii pentru aprecierea riscului
189. SR EN 1088:2000 EN 1088:1995 Securitatea mașinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare și alegere
190. SR EN 1088:2000/A1:2007 EN 1088:1995/A1:2007 Securitatea mașinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare și alegere
Notă: începând cu data de 30.04.2008 încetează prezumția de conformitate a EN 1088:1995
191. SR EN 1093-1:2002 EN 1093-1:1998 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 1: Alegerea metodelor de încercare
192. SR EN 1093-2:2007 EN 1093-2:2006 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 2: Metoda cu gaz trasor pentru evaluarea debitului de emisie a unui poluant dat
193. SR EN 1093-3:2007 EN 1093-3:2006 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 3: Debit de emisie al unui poluant specificat. Metodă de încercare pe stand prin utilizarea poluantului real
Notă: înlocuiește SR EN 1093-3:2006 începând cu data de 8.05.2007 Notă: înlocuiește EN 1093-3:1996 începând cu data de 30.06.2007
194. SR EN 1093-4:2001 EN 1093-4:1996 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 4: Eficiența captării unui sistem de aspirație. Metoda cu trasor
195. SR EN 1093-6:2003 EN 1093-6:1998 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 6: Eficiența separării masice, evacuare liberă
196. SR EN 1093-7:2001 EN 1093-7:1998 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 7: Eficiența separării masice, ieșire racordată
197. SR EN 1093-8:2001 EN 1093-8:1998 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 8: Concentrația poluantului, metoda de încercare pe stand
198. SR EN 1093-9:2001 EN 1093-9:1998 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 9: Concentrația poluantului, metoda de măsurare în încăperea de încercare
199. SR EN 1093-11:2002 EN 1093-11:2001 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 11: Indice de decontaminare
200. SR EN 1114-1:2003 EN 1114-1:1996 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini și linii de extrudare. Partea 1: Cerințe de securitate pentru mașinile de extrudare
201. SR EN 1114-2:2003 EN 1114-2:1998 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini și linii de extrudare. Partea 2: Cerințe de securitate pentru granulatoare frontale cu filieră
202. SR EN 1114-3:2001 EN 1114-3:2001 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini și linii de extrudare. Partea 3: Cerințe de securitate pentru extractoare
203. SR EN 1127-1:2003 EN 1127-1:1997 Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii.
Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie
204. SR EN 1127-2:2003 EN 1127-2:2002 Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozie.
Partea 2: Concepte fundamentale și metodologie pentru minerit
205. SR EN 1175-1:2003 EN 1175-1:1998 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe electrice.
Partea 1: Cerințe generale pentru cărucioare alimentate cu baterii
206. SR EN 1175-2:2003 EN 1175-2:1998 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe electrice.
Partea 2: Cerințe generale pentru cărucioarele acționate cu motor cu ardere internă
207. SR EN 1175-3:2003 EN 1175-3:1998 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe electrice.
Partea 3: Cerințe specifice pentru sistemele de transmisie electrică ale cărucioarelor acționate cu motor cu ardere internă
208. SR EN 1218-1:2003 EN 1218-1:1999 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 1: Mașini simple de profilat cu masa mobilă
209. SR EN 1218-2:2004 EN 1218-2:2004 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 2: Mașini cu dublu cap de cepuire și/sau profilare acționate cu lanț sau lanțuri
210. SR EN 1218-2:2004/AC:2007 EN 1218-2:2004/AC:2006 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 2: Mașini cu dublu cap de cepuire și/sau profilare acționate cu lanț sau lanțuri
211. SR EN 1218-3:2003 EN 1218-3:2001 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 3: Mașini cu avans manual și masă mobilă pentru tăierea elementelor de cadre de lemn pentru acoperiș
212. SR EN 1218-4:2004 EN 1218-4:2004 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 4: Mașini de placat muchiile acționate cu laț(uri)
213. SR EN 1218-4:2004/A1:2006 EN 1218-4:2004/A1:2005 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 4: Mașini de placat muchiile acționate cu laț(uri)
Notă: începând cu data de 2.08.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 1218-4:2004
214. SR EN 1218-4:2004/AC:2007 EN 1218-4:2004/AC:2006 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 4: Mașini de placat muchiile acționate cu laț(uri)
215. SR EN 1218-5:2004 EN 1218-5:2004 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 5: Mașini de profilat pe o față cu masă fixă și acționate prin role sau prin lanț
216. SR EN 1218-5:2004/AC:2007 EN 1218-5:2004/AC:2006 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 5: Mașini de profilat pe o față cu masă fixă și acționate prin role sau prin lanț
217. SR EN 1247:2004 EN 1247:2004 Mașini pentru turnătorie. Condiții de securitate pentru oale de turnare, utilaje de turnare, mașini de turnare centrifugală, mașini de turnare continuă sau semicontinuă
218. SR EN 1248:2002 EN 1248:2001 Mașini pentru turnătorie. Prescripții de securitate pentru echipamente de sablare abrazivă
219. SR EN 1265:2003 EN 1265:1999 Cod de încercare a zgomotului la mașini și echipamente pentru turnătorie
220. SR EN 1299:2003 EN 1299:1997 Vibrații și șocuri mecanice. Izolarea mașinilor împotriva vibrațiilor. Informații privind realizarea izolării sursei
221. SR EN 1374:2003 EN 1374:2000 Mașini agricole. Descărcătoare staționare pentru silozuri cilindrice. Securitate
222. SR EN 1374:2003/AC:2006 EN 1374:2000/AC:2004 Mașini agricole. Descărcătoare staționare pentru silozuri cilindrice. Securitate
223. SR EN 1398:2003 EN 1398:1997 Platforme ajustabile
224. SR EN 1398:2003/AC:2004 EN 1398:1997/AC:1998 Platforme ajustabile
225. SR EN 1417:2003 EN 1417:1996 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Amestecătoare cu două valțuri. Cerințe de securitate
226. SR EN 1459:2003 EN 1459:1998 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braț variabil retractabil autopropulsate
227. SR EN 1459:2003/A1:2007 EN 1459:1998/A1:2006 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braț variabil retractabil autopropulsate
Notă: începând cu data de 8.05.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 1459:1998
228. SR EN 1459:2003/AC:2007 EN 1459:1998/AC:2006 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braț variabil retractabil autopropulsate
229. SR EN 1492-1:2003 EN 1492-1:2000 Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general
230. SR EN 1492-1:2003/AC:2006 EN 1492-1:2000/AC:2006 Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general
231. SR EN 1492-2:2003 EN 1492-2:2000 Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general
232. SR EN 1492-2:2003/AC:2006 EN 1492-2:2000/AC:2006 Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general
233. SR EN 1492-4:2005 EN 1492-4:2004 Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general
234. SR EN 1493:2003 EN 1493:1998 Elevatoare pentru vehicule
235. SR EN 1494:2003 EN 1494:2000 Cricuri mobile sau transportabile și echipament de ridicare asociat
236. SR EN 1495:2003 EN 1495:1997 Platforme de ridicat. Platforme elevatoare de lucru pe catarge
237. SR EN 1495:2003/AC:2004 EN 1495:1997/AC:1997 Platforme de ridicat. Platforme de lucru care se deplasează pe un catarg
238. SR EN 1501-1:2003 EN 1501-1:1998 Bene pentru deșeuri menajere și dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiții generale și condiții de securitate. Partea 1: Bene cu încărcare prin partea din spate
239. SR EN 1501-1:2003/A1:2004 EN 1501-1:1998/A1:2004 Bene pentru deșeuri menajere și dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiții generale și condiții de securitate. Partea 1: Bene cu încărcare prin partea din spate
Notă: începând cu data de 2.08.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 1501-1:1998
240. SR EN 1501-2:2005 EN 1501-2:2005 Bene pentru deșeuri menajere și dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiții generale și condiții de securitate. Partea 2: Bene cu încărcare prin partea laterală
241. SR EN 1525:2003 EN 1525:1997 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare fără conductor și sistemele lor
242. SR EN 1526:2003 EN 1526:1997 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe suplimentare pentru funcțiile automate ale cărucioarelor
243. SR EN 1539:2003 EN 1539:2000 Uscătoare și cuptoare în care se degajă substanțe inflamabile. Cerințe de securitate
244. SR EN 1547:2003 EN 1547:2001 Echipamente pentru procese termice industriale.
Procedură de încercare acustică pentru echipamente termice industriale, inclusiv echipamente de manipulare auxiliare
245. SR EN 1550:2003 EN 1550:1997 Securitatea mașinilor unelte. Condiții de securitate pentru proiectarea și construcția mandrinelor port-piese
246. SR EN 1551:2002 EN 1551:2000 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare autopropulsate cu capacitate peste 10 000 Kg
247. SR EN 1552:2004 EN 1552:2003 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Mașini mobile de abataj frontal. Cerințe de securitate pentru haveze
248. SR EN 1553:2003 EN 1553:1999 Mașini agricole. Mașini autopropulsate, purtate, semipurtate și remorcate. Cerințe comune de securitate
249. SR EN 1570:2003 EN 1570:1998 Cerințe de securitate pentru plăcile de ridicare
250. SR EN 1570:2003/A1:2005 EN 1570:1998/A1:2004 Cerințe de securitate pentru plăcile de ridicare
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 1570:1998
251. SR EN 1612-1:2003 EN 1612-1:1997 Mașini pentru cauciuc și material plastic. Mașini de formare prin reacție. Partea 1: prescripții de securitate pentru unitățile de dozare și amestecare
252. SR EN 1612-2:2003 EN 1612-2:2000 Mașini pentru cauciuc și material plastic. Mașini de formare prin reacție. Partea 2: Cerințe de securitate referitoare la utilajele de formare prin reacție
253. SR EN 1672-2:2005 EN 1672-2:2005 Mașini pentru industria alimentară. Noțiuni fundamentale.
Notă: înlocuiește SR EN 1672-2:2000 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN 1672-2:1997 începând cu data de 31.12.2005
Partea 2: Cerințe de igienă
254. SR EN 1673:2003 EN 1673:2000 Mașini pentru industria alimentară. Cuptoare cu rastel rotativ. Cerințe de securitate și igienă
255. SR EN 1674:2003 EN 1674:2000 Mașini pentru industria alimentară. Laminoare pentru aluat și foietaj. Cerințe de securitate și igienă
256. SR EN 1677-1:2002 EN 1677-1:2000 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 1:
Accesorii de oțel forjat, clasa 8
257. SR EN 1677-2:2002 EN 1677-2:2000 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 2:
Cârlige de oțel forjat, cu siguranță, clasa 8
258. SR EN 1677-3:2003 EN 1677-3:2001 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 3:
Cârlige de oțel forjat cu autoblocare de oțel forjat. Clasa 8
259. SR EN 1677-4:2003 EN 1677-4:2000 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 4:
Zale, clasa 8
260. SR EN 1677-5:2003 EN 1677-5:2001 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 5:
Cârlige forjate de oțel pentru ridicare, cu siguranță, clasa 4
261. SR EN 1677-6:2003 EN 1677-6:2001 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 6: Zale, clasa 4
262. SR EN 1678:2003 EN 1678:1998 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat legume.
Cerințe de securitate și igienă
263. SR EN 1679-1:2001 EN 1679-1:1998 Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă.
Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare
264. SR EN 1710:2006 EN 1710:2005 Echipamente și componente destinate utilizării în atmosfere potențial explozive în mine subterane
265. SR EN 1726-1:2002 EN 1726-1:1998 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare autopropulsate cu capacitate până la 10 000 Kg, inclusiv, și tractoare cu efort la cârlig până la 20 000 N, inclusiv.
Partea 1: Condiții generale
266. SR EN 1726-1:2002/A1:2004 EN 1726-1:1998/A1:2003 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare autopropulsate cu capacitate până la 10 000 Kg, inclusiv, și tractoare cu efort la cârlig până la 20 000 N, inclusiv.
Notă: începând cu data de 2.08.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 1726-1:1998
Partea 1: Condiții generale
267. SR EN 1726-2:2003 EN 1726-2:2000 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare autopropulsate cu capacitatea până la 10 000 kg, inclusiv, și tractoare cu efort la cârlig până la 20000 N. Partea 2:
Cerințe suplimentare pentru cărucioarele cu postul de conducere ridicabil și pentru cărucioare proiectate special pentru transportul sarcinii în poziție ridicată
268. SR EN 1755:2003 EN 1755:2000 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcționare în atmosferă potențial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezența gazelor, ceții, vaporilor și prafului
269. SR EN 1756-1:2003 EN 1756-1:2001 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roți. Cerințe de securitate.
Partea 1: Platforme cu oblon ridicător pentru mărfuri
270. SR EN 1756-2:2004 EN 1756-2:2004 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roți. Cerințe de securitate.
Partea 2: Platforme cu oblon ridicător pentru pasageri
271. SR EN 1757-1:2002 EN 1757-1:2001 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare manuale. Partea 1: Cărucioare stivuitoare
272. SR EN 1757-2:2002 EN 1757-2:2001 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare manuale. Partea 2: Transpalete
273. SR EN 1757-4:2004 EN 1757-4:2003 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare manuale. Partea 4: Transpalete tip foarfece
274. SR EN 1760-1:2003 EN 1760-1:1997 Securitatea mașinilor. Dispozitive de protecție sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea și încercarea covoarelor și pardoselilor sensibile la presiune
275. SR EN 1760-2:2003 EN 1760-2:2001 Securitatea mașinilor. Dispozitive de protecție sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea și încercarea muchiilor și barelor sensibile la presiune
276. SR EN 1760-3:2004 EN 1760-3:2004 Securitatea mașinilor. Dispozitive de protecție sensibile la presiune. Partea 3: Principii generale pentru proiectarea și încercarea barelor, plăcilor, conductoarelor și dispozitivelor similare sensibile la presiune
277. SR EN 1760-3:2004/AC:2006 EN 1760-3:2004/AC:2006 Securitatea mașinilor. Dispozitive de protecție sensibile la presiune. Partea 3: Principii generale pentru proiectarea și încercarea barelor, plăcilor, conductoarelor și dispozitivelor similare sensibile la presiune
278. SR EN 1777:2005 EN 1777:2004 Platforme hidraulice (BEA) de stingere a incendiilor și de salvare. Condiții de securitate și încercări
279. SR EN 1804-1:2003 EN 1804-1:2001 Mașini pentru mine subterane. Cerințe de securitate pentru suporții hidraulici ai tavanului. Partea 1: Unități de susținere și cerințe generale
280. SR EN 1804-2:2003 EN 1804-2:2001 Mașini pentru mine subterane. Cerințe de securitate pentru suporții hidraulici ai tavanului. Partea 2: Picioare de susținere acționate și cilindri
281. SR EN 1804-3:2006 EN 1804-3:2006 Mașini pentru mine subterane. Cerințe de securitate pentru suporții hidraulici ai tavanului. Partea 3: Sisteme de comandă hidraulice
282. SR EN 1807:2003 EN 1807:1999 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie panglică
283. SR EN 1808:2003 EN 1808:1999 Cerințe de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuție. Încercări
284. SR EN 1834-1:2001 EN 1834-1:2000 Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizarea în atmosfere potențial explozive. Partea 1:
Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze și vaporii inflamabili
285. SR EN 1834-2:2003 EN 1834-2:2000 Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizarea în atmosfere potențial explozive. Partea 2:
Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conține gaz de mină și/sau praf combustibil
286. SR EN 1834-3:2003 EN 1834-3:2000 Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizarea în atmosfere potențial explozive. Partea 3:
Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil
287. SR EN 1837:2003 EN 1837:1999 Securitatea mașinilor. Iluminatul integrat al mașinilor
288. SR EN 1845:2003 EN 1845:1998 Mașini pentru confecționarea încălțămintei. Mașini de injectat încălțăminte. Cerințe de securitate
289. SR EN 1846-2:2002 EN 1846-2:2001 Vehicule pentru servicii de salvare și lupta împotriva incendiilor. Partea 2: Cerințe comune. Securitate și performanțe
290. SR EN 1846-2:2002/ A1:2005 EN 1846-2:2001/A1:2004 Autospeciale de stingere a incendiilor și de salvare.
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 1846-2:2001
Partea 2: Condiții generale. Securitate și performanțe
291. SR EN 1846-2:2002/ A2:2007 EN 1846-2:2001/A2:2006 Autospeciale de stingere a incendiilor și de salvare.
Notă: începând cu data de 8.05.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 1846-2:2001 și amendamentele anterioare
Partea 2: Condiții generale. Securitate și performanțe
292. SR EN 1846-2:2002/ A1:2005/AC:2007 EN 1846-2:2001/A1:2004/AC:2007 Vehicule pentru servicii de salvare și luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerințe comune. Securitate și performanțe
293. SR EN 1846-2:2002/AC:2007 EN 1846-2:2001/AC:2007 Vehicule pentru servicii de salvare și luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerințe comune. Securitate și performanțe
294. SR EN 1846-3:2003 EN 1846-3:2002 Autospeciale de stingere a incendiilor și de salvare.
Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate și performanță
295. SR EN 1853:2003 EN 1853:1999 Mașini agricole. Remorci cu benă basculantă. Securitate
296. SR EN 1870-1:2003 EN 1870-1:1999
Notă: se înlocuiește cu SR EN 1870-1:2007 începând cu data de 31.10.2008 Notă: se înlocuiește cu EN 1870-1:2007 începând data de 31.10.2008 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Mașini cu ferăstraie circulare. Partea 1: Ferăstraie circulare cu masă de tâmplărie (cu sau fără masă mobilă) și ferăstraie pentru formatizare
297. SR EN 1870-1:2007 EN 1870-1:2007 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini cu ferăstraie circulare. Partea 1: Ferăstraie circulare cu masă de tâmplărie (cu sau fără masă mobilă) și ferăstraie pentru formatizare
Notă: se înlocuiește cu SR EN 1870-1:2003 începând cu data de 31.10.2008 Notă: se înlocuiește cu EN 1870-1:1999 începând data de 31.10.2008
298. SR EN 1870-2:2003 EN 1870-2:1999 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 2: Ferăstraie circulare cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare și ferăstraie cu panouri verticale
299. SR EN 1870-3:2003 EN 1870-3:2001 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 3: Mașini de retezat cu tăiere descendentă și mașini de retezat mixte cu tăiere descendentă și tăiere pe masă
300. SR EN 1870-4:2003 EN 1870-4:2001 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare și/sau evacuare manuală
301. SR EN 1870-5:2003 EN 1870-5:2002 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 5: Ferăstraie circulare combinate cu masă și cu tăiere transversală ascendentă
302. SR EN 1870-6:2003 EN 1870-6:2002 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare cu suport și/sau masă pentru tăierea lemnului de foc cu încărcare și/sau descărcare manuală
303. SR EN 1870-7:2003 EN 1870-7:2002 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 7: Ferăstraie circulare cu o pânză, cu avans mecanizat al masei și cu încărcare și/sau descărcare manuală
304. SR EN 1870-8:2003 EN 1870-8:2001 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie circulare de tivit cu o pânză cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere și cu încărcare și/sau descărcare manuală
305. SR EN 1870-9:2003 EN 1870-9:2000 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pânze de ferăstrău circulare, pentru secționat, cu avans mecanizat și încărcare și/sau descărcare manuală
306. SR EN 1870-10:2004 EN 1870-10:2003 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate și semiautomate cu o lamă pentru tăiere ascendentă
307. SR EN 1870-10:2004/AC:2007 EN 1870-10:2003/AC:2006 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate și semiautomate cu o lamă pentru tăiere ascendentă
308. SR EN 1870-11:2004 EN 1870-11:2003 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secționat, semiautomate și automate, cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale)
309. SR EN 1870-11:2004/AC:2007 EN 1870-11:2003/AC:2006 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secționat, semiautomate și automate, cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale)
310. SR EN 1870-12:2004 EN 1870-12:2003 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie pendulare de retezat
311. SR EN 1870-12:2004/AC:2007 EN 1870-12:2003/AC:2006 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie pendulare de retezat
312. SR EN 1870-15:2005 EN 1870-15:2004 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie multiple, pentru secționat, cu avans mecanizat și încărcare și/sau descărcare manuală
313. SR EN 1870-16:2005 EN 1870-16:2005 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 16: Circulare duble de secționat cu tăiere în V
314. SR EN 1889-1:2004 EN 1889-1:2003 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Mașini mobile subterane. Securitate. Partea 1: Vehicule pe roți cu anvelope de cauciuc
315. SR EN 1889-2:2004 EN 1889-2:2003 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Mașini mobile subterane. Securitate. Partea 2: Locomotive pe șină
316. SR EN 1915-1:2002 EN 1915-1:2001 Echipament de sol pentru aeronave. Cerințe generale.
Partea 1: Cerințe de bază de securitate
317. SR EN 1915-2:2002 EN 1915-2:2001 Echipament de sol pentru aeronave. Cerințe generale.
Partea 2: Cerințe de stabilitate și rezistență, calcule și metode de încercare
318. SR EN 1915-3:2005 EN 1915-3:2004 Echipament de sol pentru aeronave. Cerințe generale.
Partea 3: Metode de măsurare și reducere a vibrațiilor
319. SR EN 1915-4:2005 EN 1915-4:2004 Echipament de sol pentru aeronave. Cerințe generale.
Partea 4: Metode de măsurare și reducere a zgomotului
320. SR EN 1953:2003 EN 1953:1998 Echipamente de atomizare și de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerințe de securitate
321. SR EN 1974:2003 EN 1974:1998 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiere în felii.
Cerințe de securitate și igienă
322. SR EN ISO 2151:2004 EN ISO 2151:2004 Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru compresoare și pompe de vid. Metoda tehnică (clasa de exactitate 2)
323. SR EN ISO 2151:2004/AC:2006 EN ISO 2151:2004/AC:2006 Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru compresoare și pompe de vid. Metoda tehnică (clasa de exactitate 2)
324. SR EN ISO 2860:2003 EN ISO 2860:1999 Mașini de terasament. Dimensiuni de acces minime
325. SR EN ISO 2867:2007 EN ISO 2867:2006 Mașini de terasament. Mijloace de acces
Notă: înlocuiește SR EN ISO 2867:2003 începând cu data de 08.05.2007 Notă: înlocuiește EN ISO 2867:1998 începând cu data de 8.05.2007
326. SR EN ISO 3164:2003 EN ISO 3164:1999 Mașini de terasament. Evaluarea în laborator a structurilor de protecție. Specificații pentru volumul limită de deformare
327. SR EN ISO 3411:2003 EN ISO 3411:1999 Mașini de terasament. Dimensiuni ergonomice ale conductorilor și spațiu înconjurător minim al postului de conducere
328. SR EN 3449:2006 EN ISO 3449:2005 Mașini de terasament. Structuri de protecție împotriva căderii de obiecte. Încercări de laborator și cerințe de performanță
Notă: înlocuiește SR EN 13627:2002 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN 13627:2000 începând cu data de 31.03.2006
329. SR EN ISO 3450:2003 EN ISO 3450:1996 Mașini de terasament. Sisteme de frânare ale mașinilor pe pneuri. Cerințe de performanță și proceduri de încercare
330. SR EN ISO 3457:2004 EN ISO 3457:2003 Mașini de terasament. Protectori. Definiții și specificații
Notă: înlocuiește SR EN ISO 3457:2003 începând cu data de 20.06.2003 Notă: înlocuiește EN ISO 3457:1995 începând cu data de 20.06.2003
331. SR EN ISO 3741:2003 EN ISO 3741:1999 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte în camere de reverberație
Notă: înlocuiește SR EN ISO 3741:1996 începând cu data de 24.06.2003 Notă: înlocuiește EN ISO 3741:1991 începând cu data de 24.06.2003
332. SR EN ISO 3741:2003/AC:2003 EN ISO 3741:1999/AC:2002 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte în camere de reverberație
333. SR EN ISO 3743-1:1997 EN ISO 3743-1:1995 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot. Metode tehnice în câmp reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 1: Metoda comparației în camere de încercare cu pereți duri
334. SR EN ISO 3743-2:1998 EN ISO 3743-2:1996 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică.
Metode tehnice în câmpurile reverberante aplicabile surselor mici transportabile. Partea 2: Metode în camere de încercare reverberante speciale
335. SR EN ISO 3744:1997 EN ISO 3744:1995 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metodă tehnică în condiții apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant
336. SR EN ISO 3745:2004 EN ISO 3745:2003 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice și semianecoice
337. SR EN ISO 3745:2004/AC:2006 EN ISO 3745:2003/AC:2006 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice și semianecoice
338. SR EN ISO 3746:1998 EN ISO 3746:1995 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică.
Metodă de control care utilizează o suprafață de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant
339. SR EN ISO 3746:1998/AC:2003 EN ISO 3746:1995/AC:1996 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică.
Metodă de control care utilizează o suprafață de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant
340. SR EN ISO 3747:2003 EN ISO 3747:2000 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metoda comparației in situ
341. SR EN ISO 4871:1999 EN ISO 4871:1996 Acustică. Declararea și verificarea valorilor emisiei de zgomot a mașinilor și echipamentelor
342. SR EN ISO 5136:2003 EN ISO 5136:2003 Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare și alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă
Notă: înlocuiește EN 25136:1993 începând cu data de 20.04.2004
343. SR EN ISO 5674:2007 EN ISO 5674:2006 Tractoare și mașini agricole și forestiere. Protectori pentru arbori cardanici de transmisie de la priza de putere. Încercări la rezistența mecanică și la uzură și criterii de
Notă: înlocuiește SR EN ISO 5674:2004 începând cu data de 08.05.2007 acceptare Notă: înlocuiește EN ISO 1152:1994 începând cu data de 8.05.2007
344. SR EN ISO 6682:2003 EN ISO 6682:1995 Mașini de terasament. Zone de confort și de accesibilitate la organele de comandă
345. SR EN ISO 6683:2005 EN ISO 6683:2005 Mașini de terasament. Centuri de securitate și ancoraje pentru centurile de securitate. Cerințe de performanță și încercări
Nota: înlocuiește SR EN ISO 6683:2003 începând cu data de 31.12.2005 Nota: înlocuiește ISO 6683:1999 începând cu data de 31.12.2005
346. SR EN ISO 7096:2002 EN ISO 7096:2000 Mașini de terasament. Evaluarea în laborator a vibrațiilor transmise operatorului prin scaun
347. SR EN ISO 7235:2004 EN ISO 7235:2003 Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă și a unităților terminale. Pierdere prin inserție, zgomot de curgere și pierdere de presiune totală
Notă: înlocuiește SR EN ISO7235:2002 începând cu data de 30.04.2004 Notă: înlocuiește EN ISO 7235:1995 începând cu data de 30.04.2004
348. SR EN ISO 7250:2001 EN ISO 7250:1997 Măsurări de bază ale corpului uman pentru proiectarea tehnologică
349. SR EN ISO 7731:2006 EN ISO 7731:2005 Ergonomie. Semnale de pericol pentru locurile publice și locurile de muncă. Semnale sonore de pericol
Notă: înlocuiește SR EN 457:1996 începând cu data de 31.03.2006 Notă: înlocuiește EN 457:1996 începând cu data de 31.03.2006
350. SR EN ISO 8230:2003 EN ISO 8230:1997 Cerințe de securitate pentru mașinile de curățat chimic cu percloretilenă
351. SR EN ISO 8662-4:2001 EN ISO 8662-4:1995 Mașini portative. Măsurarea vibrațiilor pe mâner.
Partea 4: Mașini de polizat
352. SR EN ISO 8662-6:2001 EN ISO 8662-6:1995 Mașini portative. Măsurarea vibrațiilor pe mâner.
Partea 6: Mașini de găurit cu percuție
353. SR EN ISO 8662-7:2001 EN ISO 8662-7:1997 Mașini portative. Măsurarea vibrațiilor pe mâner.
Partea 7: Mașini portative de înșurubat tip cheie, tip șurubelniță și mașini portative de înșurubat cu impact, cu impuls sau cu clichet
354. SR EN ISO 8662-8:2001 EN ISO 8662-8:1997 Mașini portative. Măsurarea vibrațiilor pe mâner.
Partea 8: Mașini portative de lustruit și mașini portative de șlefuit rotative, orbitale și orbitale speciale
355. SR EN ISO 8662-9:2003 EN ISO 8662-9:1996 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 9: Unelte de tasat
356. SR EN ISO 8662-10:2003 EN ISO 8662-10:1998 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 10: Unelte de ștanțat și unelte tip foarfecă
357. SR EN ISO 8662-10:2003/AC:2003 EN ISO 8662-10:1998/AC:2002 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 10: Unelte tip foarfecă și unelte de ștanțat
358. SR EN ISO 8662-12:2003 EN ISO 8662-12:1997 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 12: Unelte tip ferăstrău și unelte de pilit cu mișcare alternativă și unelte tip ferăstrău cu mișcare oscilantă sau de rotație
359. SR EN ISO 8662-13:2003 EN ISO 8662-13:1997 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 13: Unelte de polizat pentru matrițerie
360. SR EN ISO 8662-13:2003/AC:2003 EN ISO 8662-13:1997/AC:1998 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 13: Unelte de polizat pentru matrițerie
361. SR EN ISO 8662-14:2003 EN ISO 8662-14:1996 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 14: Unelte pentru prelucrarea pietrei și unelte de curățat cu ace
362. SR EN ISO 9614-1:2001 EN ISO 9614-1:1995 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere. Acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică.
Partea 1: Măsurarea în puncte discrete
363. SR EN ISO 9614-3:2003 EN ISO 9614-3:2002 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică.
Partea 3: Metodă exactă pentru măsurare prin baleiere
364. SR EN ISO 9902-1:2003 EN ISO 9902-1:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerințe comune
365. SR EN ISO 9902-2:2003 EN ISO 9902-2:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Mașini pentru preparația filaturii și mașinii de filat
366. SR EN ISO 9902-3:2003 EN ISO 9902-3:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare la zgomot.
Partea 3: Mașini pentru nețesute
367. SR EN ISO 9902-4:2003 EN ISO 9902-4:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Mașini de prelucrare a firelor și mașini de confecționat cablu și frânghie
368. SR EN ISO 9902-5:2003 EN ISO 9902-5:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Mașini de preparație pentru țesut și pentru tricotat
369. SR EN ISO 9902-6:2003 EN ISO 9902-6:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Mașini pentru producția de țesături
370. SR EN ISO 9902-7:2003 EN ISO 9902-7:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Mașini de vopsit și finisat
371. SR EN ISO 10218-1:2006 EN ISO 10218-1:2006 Roboți pentru medii industriale. Cerințe de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN 775:1998 începând cu data de 08.05.2007 Notă: înlocuiește EN 775:1992 începând cu data de 8.05.2007
Partea 1: Roboți
372. SR EN ISO 10218-1:2006/AC:2007 EN ISO 10218-1:2006/AC:2007 Roboți pentru medii industriale. Cerințe de securitate.
Partea 1: Roboți
373. SR EN ISO 10472-1:2000 EN ISO 10472-1:1997 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial.
Partea 1: Cerințe comune
374. SR EN ISO 10472-2:2000 EN ISO 10472-2:1997 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial.
Partea 2: Mașini de spălat și mașini de spălat centrifugat
375. SR EN ISO 10472-3:2001 EN ISO 10472-3:1997 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial.
Partea 3: Linii tunel de spălat, inclusiv mașinile componente
376. SR EN ISO 10472-4:2001 EN ISO 10472-4:1997 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial.
Partea 4: Uscător cu aer
377. SR EN ISO 10472-5:2000 EN ISO 10472-5:1997 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial.
Partea 5: Mașini de călcat, alimentat și pliat pentru articole plate
378. SR EN ISO 10472-6:2001 EN ISO 10472-6:1997 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial.
Partea 6: Prese de călcat și termocolat
379. SR EN ISO 10821:2006 EN ISO 10821:2005 Mașini de cusut industrial. Cerințe de securitate pentru mașini de cusut, unități și sisteme de cusut
380. SR EN ISO 11102-1:2001 EN ISO 11102-1:1997 Motoare cu ardere internă, cu mișcare alternativă.
Echipament de pornire manuală. Partea 1: Cerințe de securitate și încercări
381. SR EN ISO 11102-2:2003 EN ISO 11102-2:1997 Motoare cu ardere internă, cu mișcare alternativă.
Echipament de pornire manuală. Partea 2: Metodă de încercare a unghiului de decuplare
382. SR EN ISO 11111-1:2005 EN ISO 11111-1:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN ISO 11111:2003 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN ISO 11111:1995 începând cu data de 31.12.2005
Partea 1: Cerințe comune
383. SR EN ISO 11111-2:2005 EN ISO 11111-2:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN ISO 11111:2003 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN ISO 11111:1995 începând cu data de 31.12.2005
Partea 2: Mașini din preparația filaturii și mașini de filat
384. SR EN ISO 11111-3:2005 EN ISO 11111-3:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN ISO 11111:2003 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN ISO 11111:1995 începând cu data de 31.12.2005
Partea 3: Mașini pentru preparația de nețesute
385. SR EN ISO 11111-4:2005 EN ISO 11111-4:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN ISO 11111:2003 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN ISO 11111:1995 începând cu data de 31.12.2005
Partea 4: Mașini de prelucrare a firului și mașini de confecționat cabluri și frânghie
386. SR EN ISO 11111-5:2005 EN ISO 11111-5:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN ISO 11111:2003 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN ISO 11111:1995 începând cu data de 31.12.2005
Partea 5: Mașini din preparația țesătoriei și pentru tricotat
387. SR EN ISO 11111-6:2005 EN ISO 11111-6:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN ISO 11111:2003 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN ISO 11111:1995 începând cu data de 31.12.2005
Partea 6: Mașini pentru producția de stofe
388. SR EN ISO 11111-7:2005 EN ISO 11111-7:2005 Mașini pentru industria textila. Cerințe de securitate.
Notă: înlocuiește SR EN ISO 11111:2003 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN ISO 11111:1995 începând cu data de 31.12.2005
Partea 7: Mașini de vopsit și de finisat
389. SR EN ISO 11145:2006 EN ISO 11145:2006 Optică și instrumente optice. Laseri și echipamente pentru laseri. Vocabular și simboluri
Notă: înlocuiește SR EN ISO 11145:2003 începând cu data de 8.05.2007 Notă: înlocuiește EN ISO 11145:2001 începând cu data de 8.05.2007
390. SR EN ISO 11200+AC:1999 EN ISO 11200:1995 + EN ISO 11200:1995/AC:1997 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente.
Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate
391. SR EN ISO 11201+AC:1999 EN ISO 11201:1995 + EN ISO 11201:1995/AC:1997 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente.
Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate. Metodă tehnică în condiții apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant
392. SR EN ISO 11202+AC:1998 EN ISO 11202:1995 + EN ISO 11202:1995/AC:1997 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente.
Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate. Metodă de control în situ
393. SR EN ISO 11203:1999 EN ISO 11203:1995 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente.
Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate din nivelurile de putere acustică
394. SR EN ISO 11204+AC:1999 EN ISO 11204:1995 + EN ISO 1995/AC:1997 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente.
Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate. Metodă care necesită corecții pentru mediu
395. SR EN ISO 11205:2004 EN ISO 11205:2003 Acustică. Zgomot emis de mașini și echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei în situ la locul de muncă și alte poziții precizate, utilizând intensitatea acustică
396. SR EN ISO 11205:2004/AC:2006 EN ISO 11205:2003/AC:2006 Acustică. Zgomot emis de mașini și echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei în situ la locul de muncă și alte poziții precizate, utilizând intensitatea acustică
397. SR EN ISO 11252:2005 EN ISO 11252:2004 Laseri și echipamente cu laser. Dispozitive cu laser. Cerințe minime pentru documentație
Notă: înlocuiește SR EN ISO 31252:1998 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN ISO 31252:1994 începând cu data de 31.12.2005
398. SR EN ISO 11546-1:1999 EN ISO 11546-1:1995 Acustică. Determinarea performanțelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 1: Măsurări în laborator (pentru declarare)
399. SR EN ISO 11546-2:1999 EN ISO 11546-2:1995 Acustică. Determinarea performanțelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 2: Măsurări în situ (pentru acceptare și verificare)
400. SR EN ISO 11553-1:2005 EN ISO 11553-1:2005 Securitatea mașinilor. Mașini de prelucrat cu laser. Partea 1: Cerințe generale de securitate
Notă: înlocuiește SR EN ISO 12626:2003 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN ISO 12626:1993 începând cu data de 31.12.2005
401. SR EN ISO 11553-2:2007 EN ISO 11553-2:2007 Securitatea mașinilor. Mașini de prelucrat cu laser.
Partea 2: Cerințe de securitate pentru dispozitivele de procesare cu laser portative
402. SR EN ISO 11554:2006 EN ISO 11554:2006 Optică și instrumente optice. Laseri și echipamente pentru laseri. Metoda de verificare a puterii, energiei și a caracteristicilor temporale ale fasciculului laser
Notă: înlocuiește SR EN ISO 11554:2004 începând cu data de 8.05.2007 Notă: înlocuiește EN ISO 11554:2003 începând cu data de 8.05.2007
403. SR EN ISO 11680-1:2003 EN ISO 11680-1:2000 Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru mașini de elagat echipate cu motor. Partea 1: Mașini echipate cu motor cu ardere internă integrat
404. SR EN ISO 11680-1:2003/AC:2004 EN ISO 11680-1:2000/AC:2002 Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru mașini de elagat echipate cu motor. Partea 1: Mașini echipate cu motor cu ardere internă integrat
405. SR EN ISO 11680-2:2003 EN ISO 11680-2:2000 Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru mașini de elagat echipate cu motor. Partea 2: Mașini echipate cu motor purtat în spate
406. SR EN ISO 11680-2:2003/AC:2004 EN ISO 11680-2:2000/AC:2002 Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru mașini de elagat echipate cu motor. Partea 2: Mașini echipate cu motor purtat în spate
407. SR EN 11681-1:2004 EN ISO 11681-1:2004 Mașini forestiere. Condiții de securitate și încercări ale ferăstraielor portabile cu lanț. Partea 1: Ferăstraie cu lanț pentru lucrări forestiere
Notă: înlocuiește SR EN 608:1998 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN 608:1994 începând cu data de 31.12.2005
408. SR EN 11681-1:2004/A1:2007 EN ISO 11681-1:2004/A1:2007 Mașini forestiere. Condiții de securitate și încercări ale ferăstraielor portabile cu lanț. Partea 1: Ferăstraie cu lanț pentru lucrări forestiere
Notă: începând cu data de 31.10.2007 încetează prezumția de conformitate a EN ISO 11681-1:2004
409. SR EN ISO 11681-2:2007 EN ISO 11681-2:2006 Mașini forestiere. Condiții de securitate și încercări ale ferăstraielor portabile cu lanț. Partea 2: Ferăstraie cu lanț pentru întreținerea arborilor
Notă: înlocuiește SR EN ISO 11681-2:2003 începând cu data de 8.05.2007 Notă: înlocuiește EN ISO 11681-2:1998 începând cu data de 8.05.2007
410. SR EN ISO 11688-1:1999 EN ISO 11688-1:1998 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea mașinilor și echipamentelor cu zgomot redus.
Partea 1: Planificare
411. SR EN ISO 11688-1:1999/AC:2003 EN ISO 11688-1:1998/AC:1998 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea mașinilor și echipamentelor cu zgomot redus.
Partea 1: Planificare
412. SR EN ISO 11691:2003 EN ISO 11691:1995 Acustică. Măsurarea pierderii prin inserție a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absența curgerii fluidului. Metodă de control în laborator
413. SR EN ISO 11806:2003 EN ISO 11806:1997 Mașini agricole și forestiere. Aparate portabile pentru curățat tufișuri și tăiat iarbă, acționate de un motor cu ardere internă. Securitate
414. SR EN ISO 11806:2003/AC:2002 EN ISO 11806:1997/AC:1998 Mașini agricole și forestiere. Aparate portabile pentru curățat tufișuri și tăiat iarbă, acționate de un motor cu ardere internă. Securitate
415. SR EN ISO 11957:2000 EN ISO 11957:1996 Acustică. Determinarea performanței de izolare acustică a cabinelor. Măsurări în laborator și în situ
416. SR EN 12001:2004 EN 12001:2003 Mașini de transport, torcretat și punere în operă a betonului și mortarului. Cerințe de securitate
417. SR EN ISO 12001:1999 EN ISO 12001:1996/AC:1997 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Reguli pentru elaborarea și prezentarea unui cod de încercare a zgomotului
418. SR EN ISO 12001:1999/AC:2003 EN ISO 12001:1996/AC:1997 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Reguli pentru elaborarea și prezentarea unui cod de încercare a zgomotului
419. SR EN 12012-1:2002 EN 12012-1:2000 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 1: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de mărunțire cu lame
420. SR EN 12012-2:2002 EN 12012-2:2001 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 2: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de mărunțire pentru șnur
421. SR EN 12012-2:2002/A1:2004 EN 12012-2:2001/A1:2003 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 2: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de mărunțire pentru șnur
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 12012-2:2001
422. SR EN 12012-3:2003 EN 12012-3:2001 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 3: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de mărunțire cu valțuri
423. SR EN 12012-4:2007 EN 12012-4:2006 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 3: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de mărunțire cu valțuri
424. SR EN 12013:2003 EN 12013:2000 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Amestecătoare interne. Cerințe de securitate
425. SR EN 12016:2005 EN 12016:2004 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări și trotuare rulante. Imunitate
Notă: înlocuiește SR EN 12016:2001 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN 12016:1998 începând cu data de 31.12.2005
426. SR EN 12041:2003 EN 12041:2000 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru modulare aluat. Cerințe de securitate și igienă
427. SR EN 12042:2006 EN 12042:2005 Mașini pentru industria alimentară. Divizoare automate.
Cerințe de securitate și igienă
428. SR EN 12043:2003 EN 12043:2000 Mașini pentru industria alimentară. Predospitoare cu leagăne. Cerințe de securitate și igienă
429. SR EN 12044:2006 EN 12044:2005 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor executate din piele și materiale similare. Mașini de tăiat și de poansonat. Cerințe de securitate
430. SR EN 12044:2006/AC:2007 EN 12044:2005/AC:2006 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor executate din piele și materiale similare. Mașini de tăiat și de poansonat. Cerințe de securitate
431. SR EN 12053:2002 EN 12053:2001 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea emisiilor de zgomot
432. SR EN 12077-2:2003 EN 12077-2:1998 Securitatea instalațiilor de ridicat. Cerințe pentru sănătate și securitate. Partea 2: Limitatoare și indicatoare
433. SR EN ISO 12100-1:2004 EN ISO 12100-1:2003 Securitatea mașinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie
Notă: înlocuiește SR EN 292-1:1996 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN 292-1:1991 începând cu data de 31.12.2005
434. SR EN ISO 12100-2:2004 EN ISO 12100-2:2003 Securitatea mașinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice
Notă: înlocuiește SR EN 292-2+A1:1998 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN 292-1:1991 începând cu data de 31.12.2005
435. SR EN 12110:2003 EN 12110:2002 Mașini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice.
Cerințe de securitate
436. SR EN 12111:2003 EN 12111:2002 Mașini pentru executat tuneluri. Mașini cu cap frontal pentru forat, echipamente miniere cu acțiune continuă, ciocane perforatoare cu impact (de abataj). Cerințe de securitate
437. SR EN 12158-1:2003 EN 12158-1:2000 Ascensoare de materiale pentru construcții. Partea 1:
Ascensoare de materiale pentru construcții cu platforme accesibile
438. SR EN 12158-2:2003 EN 12158-2:2000 Ascensoare de materiale pentru construcții. Partea 2:
Ascensoare înclinate cu dispozitive de transport sarcini fără accesul persoanelor
439. SR EN 12162:2003 EN 12162:2001 Pompe pentru lichide. Cerințe de securitate. Procedură pentru încercarea hidrostatică
440. SR EN 12198-1:2002 EN 12198-1:2000 Securitatea mașinilor. Aprecierea și reducerea riscurilor datorate radiațiilor emise de mașini. Partea 1: Principii generale
441. SR EN 12198-2:2003 EN 12198-2:2002 Securitatea mașinilor. Aprecierea și reducerea riscurilor datorate radiațiilor emise de mașini. Partea 2: Procedură pentru măsurare a emisiilor de radiație
442. SR EN 12198-3:2003 EN 12198-3:2002 Securitatea mașinilor. Aprecierea și reducerea riscurilor datorate radiațiilor emise de mașini. Partea 3: Reducerea radiațiilor prin atenuare sau ecranare
443. SR EN 12203:2004 EN 12203:2003 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și materiale similare. Prese pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele. Cerințe de securitate
444. SR EN 12203:2004/AC:2007 EN 12203:2003/AC:2006 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și materiale similare. Prese pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele. Cerințe de securitate
445. SR EN 12254:2003 EN 12254:1998 Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerințe și încercări de securitate
446. SR EN 12254:2003/A1: 2003 EN 12254:1998/A1:2002 Ecrane locuri de muncă cu laser. Cerințe și încercări de securitate
Notă: începând cu data de 14.08.2003 încetează prezumția de conformitate a EN 12254:1998
447. SR EN 12267:2004 EN 12267:2003 Mașini pentru industria alimentară. Ferăstraie circulare.
Condiții de securitate și igienă
448. SR EN 12268:2004 EN 12268:2003 Mașini pentru industria alimentară. Ferăstraie cu bandă.
Condiții de securitate și igienă
449. SR EN 12301:2002 EN 12301:2000 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Calandre.
Cerințe de securitate
450. SR EN 12312-1:2002 EN 12312-1:2001 Echipament de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 1: Scări pentru pasageri
451. SR EN 12312-2:2003 EN 12312-2:2002 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 2: Vehicul de catering
452. SR EN 12312-3:2004 EN 12312-3:2003 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 3: Transportoare cu bandă
453. SR EN 12312-4:2004 EN 12312-4:2003 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 4: Pasarele pentru pasageri
454. SR EN 12312-5:2005 EN 12312-5:2005 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe generale.
Partea 5: Echipament de alimentare cu combustibil pentru aeronave
455. SR EN 12312-6:2004 EN 12312-6:2004 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 6: Degivroare, echipament de degivrare și antigivrare
456. SR EN 12312-7:2006 EN 12312-7:2005 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 7: Echipament pentru deplasarea aeronavelor
457. SR EN 12312-8:2005 EN 12312-8:2005 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 8: Scări și platforme pentru întreținere
458. SR EN 12312-10:2006 EN 12312-10:2005 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 10: Transportoare pentru palete și containere
459. EN SR EN 12312-12:2003 EN 12312-12:2002 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 12: Vehicul de alimentare cu apă potabilă
460. SR EN 12312-13:2003 EN 12312-13:2002 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 13: Vehicul de vidanjare
461. SR EN 12312-14:2007 EN 12312-14:2006 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 13: Vehicul de vidanjare
462. SR EN 12312-15:2006 EN 12312-15:2006 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 15: Tractoare pentru bagaje și echipamente
463. SR EN 12312-16:2006 EN 12312-16:2005 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 16: Echipament pentru pornire cu aer
464. SR EN 12312-17:2005 EN 12312-17:2004 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe generale.
Partea 17: Echipamente de climatizare
465. SR EN 12312-18:2005 EN 12312-18:2005 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 18: Echipamente de alimentare cu oxigen și azot
466. SR EN 12312-19:2005 EN 12312-19:2005 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 19: Cricuri pentru aeronave, cricuri pentru schimb roți și cricuri hidraulice
467. SR EN 12312-20:2006 EN 12312-20:2005 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerințe specifice.
Partea 20: Echipament de alimentare cu energie electrică la sol
468. SR EN 12321:2004 EN 12321:2003 Mașini pentru exploatări subterane. Specificație pentru cerințele de securitate ale transportoarelor blindate cu lanț cu raclete
469. SR EN 12331:2004 EN 12331:2003 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tocat carne.
Cerințe de securitate și igienă
470. SR EN 12331:2004/A1:2006 EN 12331:2003/A1:2005 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tocat carne.
Notă: începând cu data de 31.01.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 12331:2003
Cerințe de securitate și igienă
471. SR EN 12336:2005 EN 12336:2005 Mașini pentru executat tuneluri. Scuturi, echipamente pentru împingere, echipamente pentru forat-săpat, echipamente pentru montarea îmbrăcămintei tunelurilor.
Cerințe de securitate
472. SR EN 12348:2003 EN 12348:2000 Mașini de extras de carote, cu coloană. Securitate
473. SR EN 12355:2003 EN 12355:2003 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru denudare, jupuire și îndepărtarea membranelor. Condiții de securitate și igienă
474. SR EN 12385-1:2003 EN 12385-1:2002 Cabluri de oțel. Securitate. Partea 1: Condiții generale
475. SR EN 12385-2:2003 EN 12385-2:2002 Cabluri de oțel. Securitate. Partea 2: Definiții, notări și clasificări
476. SR EN 12385-3:2005 EN 12385-3:2004 Cabluri de oțel. Securitate. Partea 3: Informații pentru utilizare și pentru mentenanță
477. SR EN 12385-4:2003 EN 12385-4:2002 Cabluri de oțel. Securitate. Partea 4: Cabluri cu toroane pentru aplicații generale de ridicat
478. SR EN 12385-10:2004 EN 12385-10:2003 Cabluri de oțel. Securitate. Partea 10: Cabluri elicoidale pentru aplicații
479. SR EN 12387:2005 EN 12387:2005 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori. Echipament modular pentru repararea încălțămintei. Cerințe de securitate
480. SR EN 12409:2002 EN 12409:1999 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini pentru formare la cald. Cerințe de securitate
481. SR EN 12415:2001 EN 12415:2000 Securitatea mașinilor-unelte. Strunguri cu comandă numerică și centre de strunjire de dimensiuni mici
482. SR EN 12415:2001/A1:2003 EN 12415:2000/A1:2002 Securitatea mașinilor unelte. Strunguri cu comandă numerică și centre de strunjire de dimensiuni mici
Notă: începând cu data de 30.09.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 12415:2000
483. SR EN 12417:2003 EN 12417:2001 Mașini unelte. Securitate. Centre de prelucrare
484. SR EN 12417:2003/A1:2006 EN 12417:2001/A1:2006 Mașini unelte. Securitate. Centre de prelucrare
Notă: începând cu data de 30.09.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 12417:2001
485. SR EN 12418:2003 EN 12418:2000 Mașini de tăiat zidărie și piatră pentru lucrări pe șantier. Securitate
486. SR EN 12463:2004 EN 12463:2004 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru umplerea ambalajelor și mașini auxiliare. Cerințe de securitate și igienă
487. SR EN 12478:2002 EN 12478:2000 Securitatea mașinilor unelte. Strunguri cu comandă numerică și centre de strunjire de dimensiuni mari
488. SR EN 12478:2002/AC:2004 EN 12478:2000/AC:2001 Securitatea mașinilor unelte. Strunguri cu comandă numerică și centre de strunjire de dimensiuni mari
489. SR EN 12505:2003 EN 12505:2000 Mașini pentru industria alimentară. Mașini centrifugale pentru procesarea uleiurilor și grăsimilor comestibile.
Cerințe de securitate și igienă
490. SR EN 12525:2003 EN 12525:2000 Mașini agricole. Mașini de încărcat frontal. Securitate
491. SR EN 12525:2003/A1:2006 EN 12525:2000/A1:2006 Mașini agricole. Mașini de încărcat frontal. Securitate
Notă: începând cu data de 8.05.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 12525:2000
492. SR EN 12545:2003 EN 12545:2000 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și articolelor de piele și înlocuitori de piele. Cod de încercare la zgomot.
Cerințe generale
493. SR EN 12547:2003 EN 12547:1999 Centrifuge. Cerințe comune de securitate
494. SR EN 12549:2003 EN 12549:1999 Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru mașini de asamblat. Metodă tehnică
495. SR EN 12581:2006 EN 12581:2005 Instalații de aplicare. Instalații prin imersie și electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide.
Cerințe de securitate
496. SR EN 12601:2002 EN 12601:2001 Grupuri electrogene acționate de motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Securitate
497. SR EN 12621:2006 EN 12621:2006 Instalații de alimentare și de circulație a produselor de vopsire sub presiune. Cerințe de securitate
498. SR EN 12622:2003 EN 12622:2001 Securitatea mașinilor unelte. Prese hidraulice de îndoit
499. SR EN 12629-1:2003 EN 12629-1:2000 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 1: Cerințe generale
500. SR EN 12629-2:2004 EN 12629-2:2002 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 2: Mașini de fabricat blocheți
501. SR EN 12629-3:2004 EN 12629-3:2002 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 3: Mașini cu masă culisantă și turnantă
502. SR EN 12629-4:2003 EN 12629-4:2001 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 4: Mașini pentru fabricat țigle din beton
503. SR EN 12629-5-1:2004 EN 12629-5-1:2003 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-1: Mașini cu axă verticală pentru fabricat conducte
504. SR EN 12629-5-2:2004 EN 12629-5-2:2003 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-2: Mașini cu axă orizontală pentru fabricat conducte
505. SR EN 12629-5-3:2004 EN 12629-5-3:2003 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-3: Mașini pentru pretensionat conducte
506. SR EN 12629-5-4:2004 EN 12629-5-4:2003 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-4: Mașini pentru izolat conducte din beton
507. SR EN 12629-6:2004 EN 12629-6:2004 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 6: Echipamente fixe și mobile pentru fabricat componente din beton armat
508. SR EN 12629-7:2004 EN 12629-7:2004 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 7: Echipamente fixe și mobile pentru fabricat pe stand produse din beton precomprimat
509. SR EN 12629-8:2004 EN 12629-8:2002 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 8: Mașini și echipamente pentru fabricat produse de construcții din silicat de calciu (și beton)
510. SR EN 12639:2003 EN 12639:2000 Pompe pentru lichide și agregate de pompare. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 și 3
511. SR EN 12639:2003/AC:2003 EN 12639:2000/AC:2000 Pompe pentru lichide și agregate de pompare. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 și 3
512. SR EN 12643:2003 EN 12643:1997 Mașini de terasament. Mașini echipate cu pneuri. Cerințe pentru sisteme de direcție
513. SR EN 12644-1:2003 EN 12644-1:2001 Instalații de ridicat. Informații pentru utilizare și încercare.
Partea 1: Instrucțiuni
514. SR EN 12644-2:2003 EN 12644-2:2000 Instalații de ridicat. Informații pentru utilizare și încercare.
Partea 2: Marcare
515. SR EN 12653:2003 EN 12653:1999 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori de piele. Mașini de fixat în cuie.
Cerințe de securitate
516. SR EN 12653:2003/A1:2005 EN 12653:1999/A1:2004
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 12653:1999 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori de piele. Mașini de fixat în cuie.
Cerințe de securitate
517. SR EN 12717:2003 EN 12717:2001 Securitatea mașinilor unelte. Mașini de găurit
518. SR EN 12733:2002 EN 12733:2001 Mașini agricole și forestiere. Motocositori cu operator pedestru. Securitate
519. SR EN 12753:2005 EN 12753:2005 Sisteme termice de curățare a aerului evacuat din instalații de tratare a suprafețelor. Cerințe de securitate
520. SR EN 12750:2003 EN 12750:2001 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de rindeluit pe patru fețe
521. SR EN 12757-1:2006 EN 12757-1:2005 Echipament de omogenizare a produselor de vopsire.
Cerințe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizat la revopsirea autovehiculelor
522. SR EN 12779:2005 EN 12779:2004 Mașini pentru prelucrarea lemnului. Instalații fixe pentru extracția pulberilor și așchiilor de lemn. Performanțe referitoare la securitate și prescripții de securitate
523. SR EN 12840:2003 EN 12840:2001 Securitatea mașinilor unelte. Strunguri cu comandă manuală cu sau fără comandă automată
524. SR EN 12851:2006 EN 12851:2005 Mașini pentru industria alimentară. Accesorii pentru mașinile cu priză de antrenare auxiliară. Cerințe de securitate și igienă
525. SR EN 12852:2003 EN 12852:2001 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru preparare alimente și mixere. Condiții de securitate și igienă
526. SR EN 12853:2003 EN 12853:2001 Mașini pentru industria alimentară. Mixere și teluri de mână. Cerințe de securitate și igienă
527. SR EN 12854:2004 EN 12854:2003 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de zdrobit verticale cu motor montat pe cărucior. Condiții de securitate și igienă
528. SR EN 12855:2004 EN 12855:2003 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat cu cuvă rotativă. Condiții de securitate și igienă
529. SR EN 12881-1:2006 EN 12881-1:2005 Benzi transportoare. Încercări de simularea inflamabilității.
Partea 1: Încercări cu arzător cu propan
530. SR EN 12881-2:2005 EN 12881-2:2005 Benzi transportoare. Încercări de simularea inflamabilității.
Partea 2: Încercare la foc de mare amploare
531. SR EN 12882:2003 EN 12882:2001 Benzi de transport de uz general. Cerințe de securitate electrică și de protecție împotriva inflamabilității
532. SR EN 12921-1:2005 EN 12921-1:2005 Mașini care utilizează lichide sau vapori pentru curățarea suprafeței și pretarea articolelor industriale. Partea 1:
Cerințe generale de securitate
533. SR EN 12921-2:2005 EN 12921-2:2005 Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 2:
Securitatea instalațiilor care utilizează lichide de curățare pe bază de apă
534. SR EN 12921-3:2005 EN 12921-3:2005 Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 3:
Securitatea mașinilor care utilizează lichide de curățare inflamabile
535. SR EN 12921-4:2005 EN 12921-4:2005 Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 4:
Securitatea instalațiilor care utilizează solvenți halogenați
536. SR EN 12957:2003 EN 12957:2001 Mașini unelte. Securitate. Mașini de prelucrare prin electroeroziune
537. SR EN 12965:2004 EN 12965:2003 Tractoare și mașini agricole și forestiere. Arbori cardanici de transmisie de la priza de putere și protectorii acestora. Securitate
538. SR EN 12965: 2004/A1:2005 EN 12965:2003/A1:2004 Tractoare și mașini agricole și forestiere. Arbori cardanici
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 12965:2003 de transmisie de la priza de putere și protectorii acestora. Securitate
539. SR EN 12978:2004 EN 12978:2003 Uși și porți pentru spații industriale, comerciale și pentru garaje. Dispozitive de siguranță pentru uși și porți acționate mecanic. Prescripții și metode de încercare
540. SR EN 12981:2005 EN 12981:2005 Instalații de vopsire. Cabine de aplicare prin pulverizare de produse de vopsire sub formă de pulbere organică. Cerințe de securitate
541. SR EN 12984:2006 EN 12984:2005 Mașini pentru industria alimentară. Mașini și aparate portabile și/sau ghidate cu mâna cu scule de tăiere acționate mecanic. Cerințe de securitate și igienă
542. SR EN 12999:2003 EN 12999:2002 Instalații de ridicat. Macarale de încărcare
543. SR EN 12999:2003/A1:2005 EN 12999:2002/A1:2004 Instalații de ridicat. Macarale de încărcare
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 12999:2002
544. SR EN 12999:2003/A2:2006 EN 12999:2002/A2:2006 Instalații de ridicat. Macarale de încărcare
Notă: începând cu data de 8.05.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 12999:2002 și amendamentele anterioare
545. SR EN 13000:2004 EN 13000:2004 Instalații de ridicat. Macarale mobile
546. SR EN 13001-1:2005 EN 13001-1:2004 Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii generale și cerințe
547. SR EN 13001-1:2005/AC:2007 EN 13001-1:2004/AC:2006 Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii generale și cerințe
548. SR EN 13001-2:2005 EN 13001-2:2004 Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării
549. SR EN 13001-2:2005/A1:2007 EN 13001-2:2004/A1:2006 Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării
Notă: începând cu data de 8.05.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 13001-2:2004
550. SR EN 13001-2:2005/AC:2007 EN 13001-2:2004/AC:2006 Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării
551. SR EN 13015:2003 EN 13015:2001 Mentenanța ascensoarelor și scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucțiunilor de mentenanță
552. SR EN 13019:2003 EN 13019:2001 Mașini pentru curățat suprafața drumului. Cerințe de securitate
553. SR EN 13020:2005 EN 13020:2004 Mașini pentru tratarea suprafeței rutier. Cerințe de securitate
554. SR EN 13021:2004 EN 13021:2003 Mașini pentru lucrări pe timp de iarnă. Cerințe de securitate
555. SR EN 13023:2004 EN 13023:2003 Metode de măsurare a zgomotului emis de mașinile de tipărire, de transformare, de producere și de prelucrare a hârtiei. Clasele de exactitate 2 și 3
556. SR EN 13035-3:2004 EN 13035-3:2003 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini de tăiat
557. SR EN 13035-4:2004 EN 13035-4:2003 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 4: Mese basculante
558. SR EN 13035-5:2006 EN 13035-5:2006 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 5: mașini și instalații pentru stivuire și desfacere
559. SR EN 13035-6:2006 EN 13035-6:2006 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 6: Mașini de sfărâmare
560. SR EN 13035-7:2006 EN 13035-7:2006 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 7: Mașini de tăiat sticla stratificată
561. SR EN 13035-9:2007 EN 13035-9:2006 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 9: Mașini de spălat sticla
562. SR EN 13035-11:2006 EN 13035-11:2006 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 11: Mașini de găurire
563. SR EN 13042-2:2005 EN 13042-2:2004 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 2: Mașini de manipulat pentru alimentare
564. SR EN 13042-3:2007 EN 13042-3:2007 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini IS
565. SR EN 13042-5:2004 EN 13042-5:2003 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 5: Prese
566. SR EN 13059:2003 EN 13059:2002 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea vibrațiilor
567. SR EN 13102:2006 EN 13102:2005 Mașini pentru materiale ceramice. Securitate. Încărcare și descărcare a plăcilor ceramice
568. SR EN 13112:2003 EN 13112:2002 Mașini pentru tăbăcării. Mașini de șpăltuit și mașini de tuns cu cuțit în bandă. Cerințe de securitate
569. SR EN 13113:2003 EN 13113:2002 Mașini pentru tăbăcării. Mașini de depunere cu cilindri.
Cerințe de securitate
570. SR EN 13114:2003 EN 13114:2002 Mașini pentru tăbăcării. Butoaie rotative pentru prelucrare.
Cerințe de securitate
571. SR EN 13118:2003 EN 13118:2000 Mașini agricole. Mașini de recoltat cartofi. Securitate
572. SR EN 13120:2004 EN 13120:2004 Jaluzele interioare. Condiții de performanță, inclusiv de securitate
573. SR EN 13128:2003 EN 13128:2001 Securitatea mașinilor unelte. Mașini de frezat (inclusiv mașini de alezat)
574. SR EN 13128:2003/A1:2006 EN 13128:2001/A1:2006 Securitatea mașinilor unelte. Mașini de frezat (inclusiv mașini de alezat)
Notă: începând cu data de 30.09.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 13128:2001
575. SR EN 13135-1:2004 EN 13135-1:2003 Instalații de ridicat. Securitate. Proiectare. Cerințe pentru echipamente. Partea 1: Echipament electrotehnic
576. SR EN 13135-1:2004/AC:2006 EN 13135-1:2003/AC:2006 Instalații de ridicat. Securitate. Proiectare. Cerințe pentru echipamente. Partea 1: Echipament electrotehnic
577. SR EN 13135-2:2005 EN 13135-2:2004 Instalații de ridicat. Securitate. Proiectare. Cerințe pentru echipamente. Partea 2: Echipament neelectrotehnic
578. SR EN 13135-2:2005/AC:2006 EN 13135-2:2004/AC:2005 Instalații de ridicat. Securitate. Proiectare. Cerințe pentru echipamente. Partea 2: Echipament neelectrotehnic
579. SR EN 13140:2003 EN 13140:2000 Mașini agricole. Mașini de recoltat sfeclă de zahăr și sfeclă furaje. Securitate
580. SR EN 13155:2004 EN 13155:2003 Instalații de ridicat. Securitate. Echipamente detașabile pentru prinderea sarcinii
581. SR EN 13155:2004/A1:2006 EN 13155:2003/A1:2005 Instalații de ridicat. Securitate. Echipamente detașabile pentru prinderea sarcinii
Notă: începând cu data de 28.02.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 13155:2003
582. SR EN 13157:2004 EN 13157:2004 Instalații de ridicat. Securitate. Echipament de ridicare cu acționare manuală
583. SR EN 13157:2004/AC:2006 EN 13157:2004/AC:2005 Instalații de ridicat. Securitate. Echipament de ridicare cu acționare manuală
584. SR EN 13204:2005 EN 13204:2004 Dispozitive hidraulice de descarcerare cu dublu efect utilizate în incendii și salvare. Condiții tehnice de securitate și performanțe
585. SR EN 13208:2004 EN 13208:2003 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de curățat legume. Condiții de securitate și igienă
586. SR EN 13218:2003 EN 13218:2002 Mașini unelte. Securitate. Mașini de rectificat fixe
587. SR EN 13241-1:2004 EN 13241-1:2003 Uși pentru uz industrial, comercial și pentru garaje.
Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistență la foc sau protecție la fum
588. SR EN 13288:2006 EN 13288:2005 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de ridicat și basculat cuve. Cerințe de securitate și igienă
589. SR EN 13289:2003 EN 13289:2001 Linii de procesare a pastelor. Uscătoare și răcitoare.
Cerințe de securitate și igienă
590. SR EN 13355:2005 SR EN 13355:2004 Instalații de aplicare. Cabine mixte de aplicare și uscare.
Cerințe de securitate
591. SR EN 13367:2005 EN 13367:2005 Mașini pentru materiale ceramice. Securitate. Platforme și cărucioare pentru transfer
592. SR EN 13378:2003 EN 13378:2001 Linii de procesare a pastelor. Prese pentru paste. Cerințe de securitate și igienă
593. SR EN 13379:2003 EN 13379:2001 Linii de procesare a pastelor. Mașini de așezare a aluatului și tunderea capetelor, mașini de descărcare și tăiere, transportoare pentru returnarea bastoanelor, magazii de bastoane. Cerințe de securitate și igienă
594. SR EN 13389:2006 EN 13389-2005 Mașini pentru industria alimentară. Malaxoare orizontale pentru aluat. Cerințe de securitate și igienă
595. SR EN 13390:2003 EN 13390:2002 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru formarea tartelor. Cerințe de securitate și igienă
596. SR EN 13411-1:2003 EN 13411-1:2002 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel.
Securitate. Partea 1: Rodanțe pentru cabluri de legare de oțel
597. SR EN 13411-2:2002 EN 13411-2:2001 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel.
Securitate. Partea 2: Matisări de ocheți pentru cabluri de legare
598. SR EN 13411-3:2004 EN 13411-3:2004 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel.
Securitate. Partea 3: Manșoane și ochiuri manșonate
599. SR EN 13411-3:2004/AC:2006 EN 13411-3:2004/AC:2005 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel.
Securitate. Partea 3: Manșoane și ochiuri manșonate
600. SR EN 13411-4:2003 EN 13411-4:2002 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel.
Securitate. Partea 4: Manșoane cu adaos de metal sau de rășină
601. SR EN 13411-5:2004 EN 13411-5:2003 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel.
Securitate. Partea 5: Clemă U pentru fixarea capetelor de cablu
602. SR EN 13411-6:2005 EN 13411-6:2004 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel.
Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu
603. SR EN 13411-7:2006 EN 13411-7:2006 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel.
Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu
604. SR EN 13414-1:2004 EN 13414-1:2003 Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate. Partea 1: cabluri de legare pentru aplicații generale de ridicat
605. SR EN 13414-1:2004/A1:2005 EN 13414-1:2003/A1:2005 Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate.
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 13414-1:2003
Partea 1: Cabluri de legare pentru aplicații generale de ridicat
606. SR EN 13414-2:2004 EN 13414-2:2003 Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate. Partea 2:
Specificații furnizate de producător pentru informații cu privire la utilizare și mentenanță
607. SR EN 13414-2:2004/A1:2006 EN 13414-2:2003/A1:2005 Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate.
Notă: începând cu data de 31.03.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 13414-2:2003 Partea 2: Specificații furnizate de producător pentru informații cu privire la utilizare și mentenanță
608. SR EN 13414-3:2004 EN 13414-3:2003 Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate. Partea 3:
Cabluri de legare fără sfârșit și cabluri de legare cu ocheți cu înfășurare
609. SR EN 13418:2004 EN 13418:2004 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de bobinat pentru filme și foi. Cerințe de securitate
610. SR EN 13448:2002 EN 13448:2001 Mașini agricole și forestiere. Cositori între rânduri. Securitate
611. SR EN 13457:2005 EN 13457:2004 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori. Mașini de despicat, subțiat, tăiat, aplicat adeziv și de uscare a adezivului
612. SR EN 13478:2002 EN 13478:2001 Securitatea mașinilor. Prevenirea și protecția împotriva incendiului
613. SR EN 13490:2002 EN 13490:2001 Vibrații mecanice. Autovehicule industriale. Evaluarea în laborator și specificarea vibrațiilor transmise operatorului prin scaun
614. SR EN 13510:2003 EN 13510:2000 Mașini de terasament - structuri de protecție la răsturnare. Încercări de laborator și cerințe de performanță
615. SR EN 13524:2004 EN 13524:2003 Mașini pentru întreținerea drumurilor. Cerințe de securitate
616. SR EN 13525:2005 EN 13525:2005 Mașini forestiere. Tocătoare. Securitate
617. SR EN 13525:2005/A1:2007 EN 13525:2005/A1:2007 Mașini forestiere. Tocătoare. Securitate
Notă: EN 13525:2005 intră în vigoare începând cu data de 30.11.2007
618. SR EN 13531:2003 EN 13531:2001 Mașini de terasament. Structură de protecție la basculare (TOPS) pentru miniexcavatoare. Încercări de laborator și cerințe de performanță
619. SR EN 13534:2006 EN 13534:2006 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de injectat saramură. Cerințe de securitate și igienă
620. SR EN 13557:2004 EN 13557:2003 Instalații de ridicat. Organe de comandă și posturi de comandă
621. SR EN 13557:2004/A1:2006 EN 13557:2003/A1:2005 Instalații de ridicat. Organe de comandă și posturi de comandă
Notă: începând cu data de 2.08.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 13557:2003
622. SR EN 13561:2004 EN 13561:2004 Jaluzele exterioare. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate
623. SR EN 13570:2005 EN 13570:2005 Mașini pentru industria alimentară. Malaxoare. Cerințe de securitate și igienă
624. SR EN 13586:2004 EN 13586:2004 Instalații de ridicat. Accese
625. SR EN 13586:2004/AC:2007 EN 13586:2004/AC:2007 Instalații de ridicat. Accese
626. SR EN 13591:2006 EN 13591:2005 Mașini pentru industria alimentară. Încărcătoare cu platformă fixă pentru cuptoare. Cerințe de securitate și igienă
627. SR EN 13617-1:2004 EN 13617-1:2004 Stații de carburant. Partea 1: Condiții referitoare la construcția și performanțele de securitate pentru distribuitoarele de pompă imersate, distribuitoarele de carburant și unitățile de pompare la distanță
628. SR EN 13617-1:2004/AC:2006 EN 13617-1:2004/AC:2006 Stații de carburant. Partea 1: Condiții referitoare la construcția și performanțele de securitate pentru distribuitoarele de pompă imersate, distribuitoarele de carburant și unitățile de pompare la distanță
629. SR EN 13621:2004 EN 13621:2004 Mașini pentru industria alimentară. Uscătoare de salată.
Prescripții de securitate și igienă
630. SR EN 13659:2004 EN 13659:2004 Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre.
Cerințe de performanță, inclusiv de securitate
631. SR EN 13675:2004 EN 13675:2004 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru mașinile de format țevi și laminoare și echipamentul liniei de finisare a lor
632. SR EN 13684:2004 EN 13684:2004 Mașini pentru grădinărit. Mașini de prășit și scarificatoare. Securitate
633. SR EN 13732:2003 EN 13732:2002 Mașini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte vrac pentru ferme. Cerințe constructive, performanțe, aptitudine de utilizare, securitate și igienă
634. SR EN 13732:2003/A1:2006 EN 13732:2002/A1:2005 Mașini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte vrac pentru ferme. Cerințe constructive, performanțe, aptitudine de utilizare, securitate și igienă
Notă: începând cu data de 28.02.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 13732:2002
635. SR EN ISO 13732-1:2007 SR EN ISO 13732-1:2006 Ergonomia ambianțelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafețele.
Notă: înlocuiește SR EN 563+AC:2001, Notă: înlocuiește EN 563:1994 începând cu data de 8.05.2007
SR EN 563+AC:2001/A1:2001, Partea 1: Suprafețe fierbinți
SR EN 563+AC:2001/
A1: 2001/AC:2004 și
SR EN 13202:2003 începând cu data de 8.05.2007
636. SR EN ISO 13732-3:2006 EN ISO 13732-3:2005 Ergonomia ambianțelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafețele. Partea 3:
Suprafețe reci
637. SR EN 13736:2003 EN 13736:2003 Securitatea mașinilor unelte. Prese pneumatice
638. SR EN 13736:2003/AC:2006 EN 13736:2003/AC:2004 Securitatea mașinilor unelte. Prese pneumatice
639. SR EN ISO 13753:2003 EN ISO 13753:1998 Vibrații și șocuri mecanice. Vibrații mână-braț. Metodă de măsurare a factorului de transmitere a vibrațiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mână-braț
640. SR EN 13788:2003 EN 13788:2001 Mașini unelte. Securitate. Mașini de strunjit automate multiax
641. SR EN ISO 13849-1:2007 EN ISO 13849-1:2006 Securitatea mașinilor. Părți ale sistemelor de comandă referitoare la securitate. Partea 1: Principii generale de proiectare
Notă: începând cu data de 30.11.2009 înlocuiește SR EN 954-1:2000 Notă: înlocuiește EN 954-1:2000 începând cu data de 30.11.2009
642. SR EN ISO 13849-2:2004 EN ISO 13849-2:2003 Securitatea mașinilor. Părți referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 2: Validare
643. SR EN ISO 13850:2007 EN ISO 13850:2006 Securitatea mașinilor. Oprire de urgență. Principii de proiectare
Notă: înlocuiește SR EN 418:1996 începând cu data de 31.05.2007 Notă: înlocuiește EN 418:1992 începând cu data de 31.05.2007
644. SR EN 13852-1:2004 EN 13852-1:2004 Instalații de ridicat. Instalații de ridicat marine. Partea 1:
Instalații de ridicat marine de uz general
645. SR EN 13852-1:2004/AC:2007 EN 13852-1:2004/AC:2007 Instalații de ridicat. Instalații de ridicat marine. Partea 1:
Instalații de ridicat marine de uz general
646. SR EN 13862:2003 EN 13862:2001 Mașini pentru tăiat pardoseală. Securitate
Notă: înlocuiește SR EN 500-5:2003 începând cu data de 14.08.2003 Notă: înlocuiește EN 500-5:1995 începând cu data de 14.08.2003
647. SR EN 13870:2005 EN 13870:2005 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat cotlete.
Cerințe de securitate și igienă
648. SR EN 13871:2005 EN 13871:2005 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat cuburi.
Cerințe de securitate și igienă
649. SR EN 13871:2005/AC:2005 EN 13871:2005/AC:2005 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat cuburi.
Cerințe de securitate și igienă
650. SR EN 13885:2005 EN 13885:2005 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de legat. Cerințe de securitate și igienă
651. SR EN 13886:2005 EN 13886:2005 Mașini pentru industria alimentară. Marmite cu agitator și/sau mixer cu motor. Cerințe de securitate și igienă
652. SR EN 13889:2004 EN 13889:2003 Chei de tachelaj pentru aplicații generale de ridicat. Chei de tachelaj drepte și curbate. Clasa 6. Securitate
653. SR EN 13898:2004 EN 13898:2003 Mașini unelte. Securitate. Mașini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece
654. SR EN 13951:2004 EN 13951:2003 Pompe de lichid. Cerințe de securitate. Echipamente pentru industria alimentară. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei în utilizare
655. SR EN 13954:2006 EN 13954:2005 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat pâine.
Cerințe de securitate și igienă
656. SR EN 13977:2006 EN 13977:2005 Aplicații feroviare. Cale. Cerințe de securitate pentru mașini portabile și cărucioare de cale pentru construcție și întreținere
657. SR EN 13985:2003 EN 13985:2003 Mașini unelte. Securitate. Foarfece ghilotină
658. SR EN 14010:2004 EN 14010:2003 Securitatea mașinilor. Echipament pentru acționarea sistemelor de parcare pentru vehicule cu motor. Cerințe de securitate și CEM pentru proiectare, execuție, montare și punere în serviciu
659. SR EN 14017:2006 EN 14017:2005 Mașini agricole și forestiere. Mașini de administrat îngrășăminte solide. Securitate
660. SR EN 14018:2006 EN 14018:2005 Mașini agricole și forestiere. Semănători. Securitate
661. SR EN 14043:2006 EN 14043:2005 Mijloace de ridicat la înălțime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mișcări combinate. Cerințe de securitate și de performanțe și metode de încercare
662. SR EN 14043:2006/AC:2007 EN 14043:2005/AC:2006 Mijloace de ridicat la înălțime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mișcări combinate. Cerințe de securitate și de performanțe și metode de încercare
663. SR EN 14044:2006 EN 14044:2005 Mijloace de ridicat la înălțime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mișcări secvențiale. Cerințe de securitate și de performanțe și metode de încercare
664. SR EN 14044:2006/AC:2007 EN 14044:2005/AC:2007 Mijloace de ridicat la înălțime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mișcări secvențiale. Cerințe de securitate și de performanțe și metode de încercare
665. SR EN 14070:2004 EN 14070:2003 Securitatea mașinilor unelte. Mașini de transfer și mașini speciale
666. SR EN ISO 14122-1:2002 EN ISO 14122-1:2001 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri
667. SR EN ISO 14122-2:2002 EN ISO 14122-2:2001 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 2: Platforme de lucru și pasarele
668. SR EN ISO 14122-3:2001 EN ISO 14122-3:2001 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 3: Scări pentru construcții civile, scări industriale și balustrade
669. SR EN ISO 14159:2004 EN ISO 14159:2004 Securitatea mașinilor. Cerințe referitoare la igienă și proiectarea mașinilor
670. SR EN 14238:2005 EN 14238:2004 Instalații de ridicat. Dispozitive de manipulare a sarcinilor comandate manual
671. SR EN ISO 14314:2004 EN ISO 14314:2004 Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă.
Echipament de pornire cu recul. Cerințe generale de securitate
672. SR EN ISO 14738:2003 EN ISO 14738:2002 Securitatea mașinilor. Cerințe antropometrice pentru proiectarea pozițiilor de lucru la mașini
673. SR EN 14351-1:2006 EN 14351-1:2006 Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1: Ferestre și uși exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistență la foc și/sau degajare de fum
674. SR EN 14439:2007 EN 14439:2006 Instalații de ridicat. Securitate. Macarale turn
675. SR EN 14462:2005 EN 14462:2005 Echipamente de tratare a suprafețelor. Cod de încercare a zgomotului pentru echipamente de tratare a suprafețelor, inclusiv echipamentul de manipulare auxiliară. Clase de exactitate 2 și 3
676. SR EN 14466:2005 EN 14466:2005 Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerințe de securitate și performanță
677. SR EN 14492-1:2007 EN 14492-1:2006 Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 1:
Trolii acționate
678. SR EN 14492-2:2007 EN 14492-2:2006 Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 2:
Trolii acționate
679. SR EN 14502-2:2006 EN 14502-2:2005 Instalații de ridicat. Echipament pentru ridicarea persoanelor. Partea 2: Posturi de comandă ridicabile
680. SR EN 14655:2005 EN 14655:2005 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat baghete.
Cerințe de securitate și igienă
681. SR EN 14656:2007 EN 14656:2006 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru prese de extrudare a oțelului și metalelor neferoase
682. SR EN 14658:2005 EN 14658:2005 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe generale de securitate pentru mijloacele de transport continuu pentru exploatarea lignitului la suprafață
683. SR EN 14673:2007 EN 14673:2006 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru prese de forjare liberă cu comandă hidraulică pentru forjarea la cald a oțelului și a metalelor neferoase
684. SR EN 14681:2007 EN 14681:2006 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru echipamentele și mașinile de producere a oțelului în cuptoare electrice
685. SR EN 14710-1:2005 EN 14710-1:2005 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerințe generale și de securitate
686. SR EN 14710-2:2005 EN 14710-2:2005 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerințelor generale și de siguranță
687. SR EN 14861:2005 EN 14861:2004 Mașini forestiere. Mașini autopropulsate. Cerințe de securitate
688. SR EN ISO 14738:2003 EN ISO 14738:2002 Securitatea mașinilor. Cerințe antropometrice pentru proiectarea pozițiilor de lucru la mașini
689. SR EN 14930:2007 EN 14930:2007 Mașini agricole și forestiere și mașini pentru grădinărit.
Mașini portabile ținute cu mâna și cu conductor pedestru.
Determinarea riscului de contact cu suprafețele fierbinți
690. SR EN 14957:2007 EN 14957:2006 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de spălat cu transportor. Cerințe de securitate și igienă
691. SR EN 14958:2006 EN 14958:2006 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de măcinat și prelucrat făină și griș. Cerințe de securitate și igienă
692. SR EN 14973:2007 EN 14973:2006 Benzi transportoare pentru utilizare în instalații subterane.
Cerințe de securitate electrice și de inflamabilitate
693. SR EN 14973:2007/AC:2007 EN 14973:2006/AC:2007 Benzi transportoare pentru utilizare în instalații subterane.
Cerințe de securitate electrice și de inflamabilitate
694. SR EN 15056:2007 SR EN 15056:2006 Instalații de ridicat. Cerințe pentru dispozitive de manipulare a containerelor
695. SR EN ISO 14982:2001 EN ISO 14982:1998 Mașini agricole și forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare și criterii de acceptabilitate
696. SR EN 14985:2007 EN 14985:2007 Instalații de ridicat. Macarale cu braț basculant
697. SR EN 15056:2007 EN 15056:2007 Instalații de ridicat. Cerințe pentru dispozitivele de manipulare a containerelor
698. SR EN ISO 15536-1:2005 EN ISO 15536-1:2005 Ergonomie. Manechine informatizate și gabarite umane.
Partea 1: Cerințe generale
699. SR EN ISO 15744:2003 EN ISO 15744:2002 Mașini portative neelectrice. Cod de măsurare a zgomotului. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2)
700. SR EN ISO 19432:2006 EN ISO 19432:2006 Mașini și echipamente de construcții. Mașini portabile de tăiat cu disc, acționate de un motor cu ardere internă.
Notă: înlocuiește SR EN 1454:2003 începând cu data de 30.09.2005 Notă: înlocuiește EN 1454:1997 începând cu data de 30.09.2005
Cerințe de securitate și încercare
701. SR EN ISO 20643:2005 EN ISO 20643:2005 Vibrații mecanice. Mașini ținute și ghidate cu mâna.
Notă: înlocuiește SR EN 1033:2001 începând cu data de 31.12.2005 Notă: înlocuiește EN 1033:1995 începând cu data de 31.12.2005
Principii pentru evaluarea emisiei vibrațiilor
702. SR EN ISO 22867:2006 EN ISO 22867:2006 Mașini forestiere. Cod de încercare a vibrațiilor pentru mașinile portabile ținute cu mâna echipate cu motor cu ardere internă. Vibrații la nivelul mânerelor
703. SR EN ISO 22868:2007 EN ISO 22868:2006 Mașini forestiere. Cod de încercare acustică pentru mașinile portabile, ținute cu mâna, echipate cu motor cu ardere internă. Metoda de expertiză (clasa de exactitate 2)
Notă: înlocuiește SR EN ISO 22868:2005 începând cu data de 02.08.2006 Notă: înlocuiește EN ISO 22868:2005 începând cu data de 08.05.2007
704. SR EN 28662-1:2001 EN 28662-1:1992 Mașini portative. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 1:
Generalități
705. SR EN 28662-2:2001 EN 28662-2:1994 Mașini portative. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 2:
Ciocane de dăltuit și ciocane de nituit
706. SR EN 28662-2:2001/A1:2003 EN 28662-2:1994/A1:1995 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 2: Ciocane de dăltuit și ciocane de nituit
Notă: începând cu data de 29.02.1996 încetează prezumția de conformitate a EN 28662-2:1994
707. SR EN 28662-2:2001/A2:2002 EN 28662-2:1994/A2:2001 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 2: Ciocane de dăltuit și ciocane de nituit
Notă: începând cu data de 14.06.2002 încetează prezumția de conformitate a EN 28662-2:1994 și amendamentele anterioare
708. SR EN 28662-3:2001 EN 28662-3:1994 Mașini portative. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 3: Ciocane perforatoare și perforatoare rotative
709. SR EN 28662-3:2001/A1:2002 EN 28662-3:1994/A1:1995 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 3: Ciocane perforatoare și perforatoare rotative
Notă: începând cu data de 29.02.1996 încetează prezumția de conformitate a EN 28662-3:1994
710. SR EN 28662-3:2001/A2:2002 EN 28662-3:1994/A2:2001 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 3: Ciocane perforatoare și perforatoare rotative
Notă: începând cu data de 14.06.2002 încetează prezumția de conformitate a EN 28662-3:1994 și amendamentele anterioare
711. SR EN 28662-5:2001 EN 28662-5:1994 Mașini portative. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 5:
Ciocane de spart betonul, ciocane de demolare și ciocane de abataj
712. SR EN 28662-5:2001/A1:2002 EN 28662-5:1994/A1:1995 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 5: Ciocane de spart betonul și ciocane de abataj
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 28662-5:1994
713. SR EN 28662-5:2001/A2:2002 EN 28662-5:1994/A2:2001 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibrațiilor pe mâner. Partea 5: Ciocane de spart betonul și ciocane de abataj
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 28662-5:1994 și amendamentele anterioare
714. SR EN 30326-1:2003 EN 30326-1:1994 Vibrații mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibrațiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerințe de bază
715. SR EN 50144-1:2003 EN 50144-1:1998 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 1: Prescripții generale
716. SR EN 50144-1:2003/A1:2003 EN 50144-1:1998/A1:2002 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 50144-1:1998
Partea 1: Prescripții generale
717. SR EN 50144-1:2003/A2:2004 EN 50144-1:1998/A2:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 50144-1:1998 și amendamentele anterioare
Partea 1: Prescripții generale
718. SR EN 50144-2-3:2003 EN 50144-2-3:2002 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
Notă: este înlocuit de SR EN 60745-2-3:2007 începând cu data de 1.12.2009 Notă: este înlocuit de EN 60745-2-3:2007 începând cu data de 1.12.2009
Partea 2-3: Prescripții particulare pentru polizoare, mașini de lustruit cu disc și mașini de șlefuit
719. SR EN 50144-2-3:2003/A1:2003 EN 50144-2-3:2002/A1:2002 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
Notă: este înlocuit de SR EN 60745-2-3:2007 începând cu data de 1.12.2009 Notă: este înlocuit de EN 60745-2-3:2007 începând cu data de 1.12.2009
Partea 2-3: Prescripții particulare pentru polizoare, mașini de lustruit cu disc și mașini de șlefuit
720. SR EN 50144-2-3:2003/A2:2004 EN 50144-2-3:2002/A2:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
Notă: este înlocuit de SR EN 60745-2-3:2007 începând cu data de 1.12.2009 Notă: este înlocuit de
EN 60745-2-3:2007 începând cu data de 1.12.2009 Partea 2-3: Prescripții particulare pentru polizoare, mașini de lustruit cu disc și mașini de șlefuit
721. SR EN 60745-2-3:2007 EN 60745-2-3:2007 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 50144-2-3:2002,
SR EN 50144-2-3:2003, EN 50144-2-3:2002/A1:2002 Partea 2-3: Prescripții particulare pentru polizoare, mașini de șlefuit cu disc și mașini de lustruit
SR EN 50144-2-3:2003/A1:2003 și SR EN 50144-2-3:2003/ A2:2004 începând cu data de 1.12.2009 și EN 50144-2-3:2002/A2:2003 începând cu data de 1.12.2009
722. SR EN 50144-2-7:2003 EN 50144-2-7:2000 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
Partea 2-7: Prescripții particulare pentru pistolete de pulverizat
723. SR EN 50144-2-13:2003 EN 50144-2-13:2002 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
Partea 2-13: Prescripții particulare pentru ferăstraie cu lanț
724. SR EN 50144-2-15:2001 EN 50144-2-15:2001 Securitatea uneltelor electrice portabile cu motor.
Partea 2-15: Prescripții particulare pentru foarfeci de tuns gard viu
725. SR EN 50144-2-16:2004 EN 50144-2-16:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
Partea 2-16: Prescripții particulare pentru mașini de capsat
726. SR EN 50260-1:2003 EN 50260-1:2002 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile, alimentate de la baterii și blocuri de baterii.
Notă: se înlocuiește cu SR EN 60745-1:2004/A1:2004 începând cu data de 20.04.2004 Notă: se înlocuiește cu EN 60745-1:2003/A1:2003 începând cu data de 20.04.2004
Partea 1: Prescripții generale
727. SR EN 50260-2-7:2003 EN 50260-2-7:2002 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile alimentate de la baterii și blocuri de baterii. Partea 2-7:
Prescripții particulare pentru pistoale de pulverizat
728. SR EN 50338:2003 EN 50338:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare. Prescripții particulare pentru cositoare de gazon alimentate de la baterie și conduse din mers
Notă: se înlocuiește cu SR EN 50338: 2007 începând cu data de 01.10.2008 Notă: se înlocuiește cu EN 50338: 2006 începând cu data de 01.10.2008
729. SR EN 50338:2003/A1:2004 EN 50338: 2000/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare. Prescripții particulare pentru cositoare de gazon alimentate de la baterie și conduse din mers
Notă: se înlocuiește cu SR EN 50338: 2007 începând cu data de 01.10.2008 Notă: se înlocuiește cu EN 50338:2006 începând cu data de 01.10.2008
730. SR EN 50338:2007 EN 50338:2006 Securitatea aparatelor electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare. Prescripții particulare pentru cositoare de gazon alimentate de la baterie și conduse din mers
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 50338: 2000 și EN 50338: 2000/A1:2003 începând cu data de 01.10.2008
SR EN 50338:2003 și
SR EN 50338:2003/A1:2004 începând cu data de 01.10.2008
731. SR EN 50416:2005 EN 50416:2005 Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare.
Securitate. Prescripții particulare pentru mașini de spălat vase cu transportor pentru utilizare comercială
732. SR EN 60204-1:2000 EN 60204-1:1997 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor.
Notă: se înlocuiește cu SR EN 60204-1:2006 cu data de 01.06.2009 Notă: se înlocuiește cu începând EN 60204-1: 2006 începând cu data de 01.06.2009
Partea 1: Cerințe generale
733. SR EN 60204-1: 2006 EN 60204-1: 2006 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor.
Notă: se înlocuiește cu SR EN 60204-1:2000 începând cu data de 01.06.2009 Notă: se înlocuiește cu EN 60204-1:1997 începând cu data de 01.06.2009
Partea 1: Cerințe generale
734. SR EN 60204-11:2002 EN 60204-11:2000 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor.
Partea 11: Cerințe pentru echipamente IT care funcționează la tensiuni mai mari de 1.000 V c.a. sau 1.500 V c.c. și care nu depășesc 36 kV
735. SR EN 60204-31:2003 EN 60204-31:1998 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor.
Partea 31: Cerințe particulare de securitate și CEM pentru mașinile, unitățile și sistemele de cusut
736. SR EN 60204-32:2003 EN 60204-32:1998 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor.
Partea 32: Cerințe pentru instalațiile de ridicat
737. SR EN 60335-1:1999 EN 60335-1:1994 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 1: Prescripții generale
738. SR EN 60335-1:1999/A11:2002 EN 60335-1:1994/A11:1995 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 1: Prescripții generale
Notă: intră în vigoare începând cu data de 15.04.2000
739. SR EN 60335-1:1999/A15:2002 EN 60335-1:1994/A15:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 1: Prescripții generale
Notă: intră în vigoare începând cu data de 10.03.2001
740. SR EN 60335-1:1999/A16:2003 EN 60335-1:1994/A16:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 1: Prescripții generale
Notă: intră în vigoare începând cu data de 27.11.2001
741. EN 60335-1:1994/A1:2002 EN 60335-1:1994/A1:1996 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 1: Prescripții generale
Notă: începând cu data de 15.04.2000 încetează prezumția de conformitate a EN 60335-1:1994
742. SR EN 60335-1:1999/A12:2002 EN 60335-1:1994/A12:1996 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 1: Prescripții generale
Notă: începând cu data de 15.04.2000 încetează prezumția de conformitate a EN 60335-1:1994 a EN 60335-1:1994 și amendamentele anterioare
743. SR EN 60335-1:1999/A13:2002 EN 60335-1:1994/A13:1998 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 1: Prescripții generale
Notă: începând cu data de 01.12.2000 încetează prezumția de conformitate a EN 60335-1:1994 și amendamentele anterioare
744. SR EN 60335-1:1999/A14:2002 EN 60335-1:1994/A14:1998 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 1: Prescripții generale
Notă: începând cu data de 01.07.2001 încetează prezumția de conformitate a EN 60335-1:1994 și amendamentele anterioare
745. SR EN 60335-1:1999/A2:2002 EN 60335-1:1994/A2:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 1: Prescripții generale
Notă: începând cu data de 1.08.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 60335-1:1994 și amendamentele anterioare
746. SR EN 60335-1:2003 EN 60335-1:2002 Aparate electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripții generale
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 60335-1:1994 și amendamentele sale
SR EN 60335-1:1999,
SR EN 60335-1:1999/A1:2002,
SR EN 60335-1:1999/A2:2002,
SR EN 60335-1:1999/A11:2002,
SR EN 60335-1:1999/A12:2002,
SR EN 60335-1:1999/A13:2002,
SR EN 60335-1:1999/A14:2002,
SR EN 60335-1:1999/A15:2002 și SR EN 60335-1:1999/A16:2003
747. SR EN 60335-1:2003/A11:2004 EN 60335-1:2002/A11:2004 Aparate electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripții generale
Notă: începând cu data de 1.10.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 60335-1:2002 și amendamentele anterioare
748. SR EN 60335-1:2003/A1:2005 EN 60335-1:2002/A1:2004 Aparate electrice pentru utilizare casnică si scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripții generale
Notă: începând cu data de 1.10.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 60335-1:2002
749. SR EN 60335-1:2003/A11:2004 EN 60335-1:2002/A12:2006 Aparate electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripții generale
Notă: începând cu data de 6.11.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 60335-1:2002 și amendamentele anterioare
750. SR EN 60335-2-64:2003 EN 60335-2-64:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-64: Prescripții particulare pentru mașini electrice de bucătărie pentru uz comercial
751. SR EN 60335-2-64:2003/A1:2003 EN 60335-2-64:2000/A1:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-64: Prescripții particulare pentru mașini electrice de bucătărie pentru uz comercial
Notă: începând cu data de 31.12.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 60335-2-64:2000
752. SR EN 60335-2-72:2003 EN 60335-2-72:1998 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-72: Prescripții particulare pentru mașini automate de prelucrare a podelei pentru utilizare industrială și comercială
753. SR EN 60335-2-72:2003/A1:2003 EN 60335-2-72:1998/A1:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-72: Prescripții particulare pentru mașini automate de prelucrare a podelei pentru utilizare industrială și comercială
Notă: începând cu data de 1.09.2003 încetează prezumția de conformitate a EN 60335-2-72:1998
754. SR EN 60335-2-77:2003 EN 60335-2-77:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-77: Prescripții particulare pentru mașini de tuns iarbă alimentate de la rețeaua electrică și conduse din mers
Notă: se înlocuiește cu SR EN 60335-2-77: 2006 începând cu data de 1.09.2008 Notă: se înlocuiește cu EN 60335-2-77: 2006 începând cu data de 1.09.2008
755. SR EN 60335-2-77:2006 EN 60335-2-77:2006 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-77: Prescripții particulare pentru mașini de tuns iarbă alimentate de la rețeaua electrică și conduse din mers
Notă: se înlocuiește cu SR EN 60335-2-77: 2003 începând cu data de 1.09.2008 Notă: se înlocuiește cu EN 60335-2-77: 2000 începând cu data de 01.09.2008
756. SR EN 60335-2-91:2004 EN 60335-2-91:2003 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare.
Securitate. Partea 2-91: Prescripții particulare pentru mașini de tuns gazonul și mașini de bordurat gazonul portabile și conduse din mers
757. SR EN 60335-2-92:2006 EN 60335-2-92:2005 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare.
Securitate. Partea 2-92: Prescripții particulare pentru grape cu cuțite și prășitoare pentru gazon alimentate de la rețea și conduse de o persoană care merge pe jos
758. SR EN 60745-1:2004 EN 60745-1:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 50144-1:2998 și amendamentele sale
SR EN 50144-1:2003; Partea 1: Prescripții generale
SR EN 50144-1:2003/A1:2003;
SR EN 50144-1:2003/A2:2004
759. SR EN 60745-1:2004/A1:2004 EN 60745-1:2003/A1:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: înlocuiește Notă: - înlocuiește
SR EN 50260-1:2003 începând cu data de 20.04.2004 EN 50260-1:2002 începând cu data de 20.04.2004 - începând cu data de 20.04.2004 încetează prezumția de conformitate a EN 60745-1:2003 Partea 1: Prescripții generale
760. SR EN 60745-2-1:2004 EN 60745-2-1:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 50144-2:1999 și EN 50260-2-1:2002 începând cu data de 20.04.2004
SR EN 50144-2-1:2003 și Partea 2-1: Prescriptii particulare pentru mașini de găurit și mașini de găurit cu percuție
SR EN 50260-2-1:2003 începând cu data de 20.04.20043
761. SR EN 60745-2-1:2004/A11:2007 EN 60745-2-1:2003/A11:2007 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: - înlocuiește EN 50260-2-1:2002 începând cu data de 20.04.2004 - începând cu data de 6.11.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 60745-2-1:2003
Partea 2-1: Prescripții particulare pentru mașini de găurit și mașini de găurit cu percuție
762. SR EN 60745-2-2:2004 EN 60745-2-2:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: înlocuiește SR Notă: înlocuiește EN 50144-2-2:1999 și EN 50260-2-2:2002 începând cu data de 20.04.2004
EN 50144-2-2:2003 și Partea 2-2: Prescripții particulare pentru șurubelnițe și chei cu percuție
SR EN 50260-2-2:2003 începând cu data de 20.04.2004
763. SR EN 60745-2-2:2004/A11:2007 EN 60745-2-2:2003/A11:2007 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: începând cu data de 1.12.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 60745-2-2:2003 Partea 2-2: Prescripții particulare pentru șurubelnițe și chei cu percuție
764. EN 60745-2-3:2007 EN 60745-2-3:2007
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 50144-2-3:2002 și amendamentele sale începând cu data de 1.12.2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
SR EN 50144-2-3:2003, Partea 2-3: Prescripții particulare pentru polizoare, mașini de lustruit și mașini de șlefuit cu disc
SR EN 50144-2-3:2003/
A1:2003 și SR EN 50144- 2-3:2003/A2:2004 începând cu data de 1.12.2009
765. SR EN 60745-2-4:2004 EN 60745-2-4:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 50144-2-4:1999 și EN 50260-2-4:2002 începând cu data de 1.02.2006
SR EN 50144-2-4:2003 și Partea 2-4: Prescripții particulare pentru mașini de polizat și de șlefuit, altele decât cele de tip disc
SR EN 50260-2-4:2003 începând cu data de 1.02.2006
766. SR EN 60745-2-4:2004/A11:2007 EN 60745-2-4:2003/A11:2007 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: începând cu data de 1.02.2008 încetează prezumția de conformitate a EN 60745-2-4:2003
Partea 2-4: Prescripții particulare pentru mașini de polizat și de șlefuit, altele decât cele de tip disc
767. SR EN 60745-2-5:2004 EN 60745-2-5:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 50144-2-5:1999 și EN 50260-2-5:2002 începând cu data de 1.04.2006
SR EN 50144-2-5:2003 și Partea 2-5: Prescripții particulare pentru ferăstraie circulare
SR EN 50260-2-5:2003 începând cu data de 1.04.2006
768. SR EN 60745-2-6:2004 EN 60745-2-6:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 50144-2-6:2000 și amendamentele sale + EN 50260-2-6:2002 începând cu data de 20.04.2004
SR EN 50144-2-6:2001, Partea 2-6: Prescripții particulare pentru ciocane
SR EN 50144-2-6:2001/
A1:2003 și SR EN 50260- 2-6:2003 începând cu data de 20.04.2004
769. SR EN 60745-2-6:2004/A11:2007 EN 60745-2-6:2003/A11:2007 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: începând cu data de 06.11.2007 încetează prezumția de conformitate a EN 60745-2-6:2003
Partea 2-6: Prescripții particulare pentru ciocane
770. SR EN 60745-2-6:2004/A1:2007 EN 60745-2-6:2003/A1:2006 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: începând cu data de 1.05.2009 încetează prezumția de conformitate a EN 60745-2-6:2003 cu amendamentele anterioare
Partea 2-6: Prescripții particulare pentru ciocane
771. SR EN 60745-2-8:2004 EN 60745-2-8:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-8:
Prescripții particulare pentru foarfeci de tăiat tablă și mașini de ștanțat
772. SR EN 60745-2-9:2004 EN 60745-2-9:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-9:
Prescripții particulare pentru mașini de filetat
773. SR EN 60745-2-11:2004 EN 60745-2-11:2003
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 50144-2-10:2001 și EN 50260-2-10:2002 începând cu data de 1.02.2006 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
SR EN 50144-2-10:2001 și Partea 2-11: Prescripții particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare și ferăstraie baionetă)
SR EN 50260-2-10:2003 începând cu data de 1.02.2006
774. SR EN 60745-2-14:2004 EN 60745-2-14:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește EN 50144-2-14:2004 începând cu data de 1.07.2006
SR EN 50144-2-14:2001 începând cu data de 1.07.2006 Partea 2-14: Prescripții particulare pentru rindele
775. SR EN 60745-2-17:2004 EN 60745-2-17:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Notă: înlocuiește Notă: înlocuiește
SR EN 50144-2-17:2003, EN EN 50144-2-17:2000, Partea 2-17: Prescripții particulare pentru rindele de adâncime și mașini de rectificat
SR EN 50144-2-18:2003 EN 50144-2-18:2000 și
și SR EN 50260-2-14:2003 începând cu data de 31.12.2005 EN 50260-2-14:2002 începând cu data de 31.12.2005
776. SR EN 60745-2-18:2005 EN 60745-2-18:2004 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-18: Prescripții particulare pentru mașini de nituit
777. SR EN 60745-2-19:2006 EN 60745-2-19:2005 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-19: Prescripții particulare pentru mașini de mortezat
778. SR EN 60745-2-20:2004 SR EN 60745-2-20:2003 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Partea 2-20: Prescripții particulare pentru ferăstraie cu bandă
779. SR EN 60947-5-3:2001 EN 60947-5-3:1999 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă.
Prescripții pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiții de defect (PDF)
780. SR EN 60947-5-3:2001/A1:2005 EN 60947-5-3:1999/A1:2005 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă.
Notă: începând cu data de 1.03.2008 încetează prezumția de conformitate a EN 60947-5-3:1999
Prescripții pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiții de defect (PDF)
781. SR EN 60947-5-5:2002 EN 60947-5-5:1997 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgență cu zăvorâre mecanică
782. SR EN 60947-5-5:2002/A1:2005 EN 60947-5-5:1997/A1:2005 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă.
Notă: începând cu data de 1.03.2008 încetează prezumția de conformitate a EN 60947-5-5:1997
Aparat electric de oprire de urgență cu zăvorâre mecanică
783. SR EN 61029-1:2002 EN 61029-1:2000 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile.
Partea 1: Prescripții generale
784. SR EN 61029-1:2002/A11:2004 EN 61029-1:2000/A11:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile.
Notă: începând cu data de 1.10.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 61029-1:2000
Partea 1: Prescripții generale
785. SR EN 61029-1:2002/A12:2004 EN 61029-1:2000/A12:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile.
Notă: începând cu data de 1.10.2005 încetează prezumția de conformitate a EN 61029-1:2000 și amendamentele anterioare
Partea 1: Prescripții generale
786. SR EN 61029-2-1:2003 EN 61029-2-1:2002 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile.
Partea 2-1: Prescripții particulare pentru ferăstraie circulare cu batiu
787. SR EN 61029-2-4:2003 EN 61029-2-4:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile.
Partea 2-4: Prescripții particulare pentru polizoare pe banc
788. SR EN 61029-2-4:2003/A1:2004 EN 61029-2-4:2003/A1:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile.
Notă: începând cu data de 2.08.2006 încetează prezumția de conformitate a EN 61029-2-4:2003
Partea 2-4: Prescripții particulare pentru polizoare de banc
789. SR EN 61029-2-8:2004 EN 61029-2-8:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile.
Partea 2-8: Prescripții particulare pentru mașini de frezat în lemn cu un singur arbore vertical
790. SR EN 61029-2-9:2003 EN 61029-2-9:2002 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile.
Partea 2-9: Prescripții particulare pentru ferăstraie unghiulare
791. SR EN 61310-1:1999 EN 61310-1:1995 Securitatea mașinilor. Indicare, marcare și acționare.
Partea 1: Specificații pentru semnale vizuale, auditive și tactile
792. SR EN 61310-2:2000 EN 61310-2:1995 Securitatea mașinilor. Indicare, marcare și manevrare.
Partea 2: Specificații pentru marcare
793. SR EN 61310-3:2001 EN 61310-3:1999 Securitatea mașinilor. Indicare, marcare și acționare.
Partea 3: Cerințe pentru amplasarea și funcționarea elementelor de acționare
794. SR EN 61496-1:2004 EN 61496-1:2004 Securitatea mașinilor. Echipamente de protecție electrosensibile. Partea 1: Cerințe generale și încercări
Notă: înlocuiește SR EN 61496-1:2003 începând cu data de 1.04.2007 Notă: înlocuiește EN 61496-1:1997 începând cu data de 1.04.2007
795. SR EN 62061:2005 EN 62061:2005 Securitatea mașinilor. Securitatea funcțională a sistemelor de comandă electrice, electronice și electronice programabile de securitate

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...