Parlamentul României

Legea nr. 278/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2008 până la 14 iulie 2017, fiind abrogat prin Lege 162/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul 5, literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

"

b) o majoritate a drepturilor de vot în firma de audit trebuie să fie deținută de firme de audit care sunt autorizate în oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care îndeplinesc cel puțin condițiile prevăzute la art. 4. Pentru scopul auditului statutar al societăților cooperative europene și al entităților similare, autoritățile competente prevăzute la titlul II pot stabili reglementări specifice cu privire la drepturile de vot;

c) o majoritate a membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie să fie reprezentată de firme de audit autorizate în oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care îndeplinesc cel puțin condițiile prevăzute la art. 4. În cazul în care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult de 2 membri, unul dintre aceștia trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile menționate în prezentul articol;".

2. La articolul 73, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Perioada pentru care sunt numiți membrii Comisiei de disciplină este de 3 ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată."

3. La articolul 82, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(1) În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se vor modifica și se vor completa corespunzător Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, precum și celelalte acte normative referitoare la activitatea de audit.

.....................................................................................................................

(3) Persoanele care au dobândit calitatea de auditor financiar și care sunt autorizate pentru exercitarea acestei profesii în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările ulterioare, sunt considerate ca fiind auditori statutari, respectiv firme de audit aprobați/autorizați (aprobate/autorizate) să desfășoare activitate de audit statutar în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."

4. La articolul 83, alineatul (2) se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 7 noiembrie 2008.

Nr. 278.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...