Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

Hotărârea nr. 279/2008 pentru aprobarea modificării Normelor privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare, analizând propunerea privind aprobarea modificării Normelor privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0) și ținând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de fundamentare nr. 462 din 21 iulie 2008 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discuțiile și propunerile formulate în ședința din data de 1 august 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în plenul ședinței din data de 1 august 2008, h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. -

Se aprobă modificarea Normelor privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

p. Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări,
Garanții și Asigurări,
Carmen Radu

București, 1 august 2008.

Nr. 279.

ANEXĂ

MODIFICAREA
Normelor privind operațiunile în numele și în contul statului de
compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii economici
la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

;
se încarcă...