Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut

Modificări (6), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 1997 până la 31 decembrie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Codul Fiscal 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Articol unic. - Modificări (2)

Persoanele fizice și juridice străine, rezidente sau nerezidente în România, care prestează servicii de consultanță, asistență tehnică și alte servicii similare în domeniile managementului macroeconomic, elaborării și revizuirii politicilor și legislației aferente sistemului bancar, financiar, energetic, petrolier, sănătate, muncă, învățământ, protecție socială, infrastructură, agricultură, dezvoltare rurală, reforma întreprinderilor (privatizare, restructurare, lichidare) și altele de aceeași natură, în cadrul contractelor finanțate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organismele financiare internaționale: Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiții și statul român sau persoane juridice române, inclusiv autorități publice, având garanția statului român, sunt scutite de la plata impozitului pe salarii și/sau a impozitului pe venit, după caz.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara,
Ministru de stat, ministrul reformei,
Ulm Spineanu
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Gabriel Gafița,
secretar de stat

București, 24 octombrie 1997.

Nr. 66.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...