Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației - ANRCTI

Decizia nr. 25/2008 privind completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 ianuarie 2008 până la 03 iulie 2012, fiind abrogat prin Decizie 551/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, ale art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației emite prezenta decizie.

Art. I. -

După punctul 2 al capitolului VIII "Alte servicii de radiocomunicații (altele decât cele menționate la cap. I - VII)" din anexa la Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

"3. Tarif pentru un canal GSM asignat la nivel național la bordul aeronavelor 9 euro/canal"

Art. II. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementare
în Comunicații și Tehnologia Informației,
Dan Cristian Georgescu

București, 10 ianuarie 2008.

Nr. 25.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...