Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte

Modificări (17), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1998 până la 14 februarie 2000, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 27/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

CAPITOLUL I Accize

Secțiunea I Sfera de aplicare

Art. 1. -

Accizele reprezintă taxe speciale de consumație care se datorează bugetului de stat, pentru anumite produse din țară și din import, al căror regim este reglementat prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. -

Produsele pentru care se datorează accize sunt:

a) alcoolul etilic alimentar, băuturile alcoolice și orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin alcool etilic alimentar;

b) produsele din tutun;

c) produsele petroliere;

d) alte produse și grupe de produse. Modificări (1)

Secțiunea a II-a Alcoolul etilic alimentar, băuturile alcoolice și orice alte produse
destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin
alcool etilic alimentar
Modificări (1)

Art. 3. -

În grupa alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice și orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin alcool etilic alimentar, sunt cuprinse:

a) alcoolul etilic alimentar, produsele pe bază de alcool etilic alimentar și băuturile alcoolice obținute din distilate de cereale; Modificări (1)

b) băuturile alcoolice naturale; Modificări (1)

c) vinurile și produsele pe bază de vin; Modificări (1)

d) berea. Modificări (1)

a) În subgrupa alcool etilic alimentar, produse pe bază de alcool etilic alimentar și băuturi alcoolice obținute din distilate de cereale sunt cuprinse următoarele: alcool etilic alimentar, vodcă, rom, lichioruri, rachiuri pe bază de alcool etilic alimentar, whisky, gin, rom și rachiuri din trestie de zahăr, alte băuturi alcoolice spirtoase, precum și orice alte produse care conțin alcool etilic alimentar, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentrație alcoolică mai mare de 0,5% în volum.

Alcoolul etilic alimentar este alcoolul etilic rafinat, obținut prin fermentarea alcoolică a lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetală, urmată de distilare și de rafinare, având concentrația alcoolică minimă de 95,5% în volum.

b) În subgrupa băuturi alcoolice naturale sunt cuprinse: țuica și rachiurile naturale care se obțin prin distilarea sau redistilarea, după caz, a lichidelor zaharoase fermentate din fructe, a drojdiei de vin, a tescovinei de struguri și a vinului.

În această subgrupă sunt cuprinse și distilatul din vin și orice alte distilate din fructe, destinate fabricării băuturilor alcoolice naturale.

Distilatul din vin reprezintă produsul obținut prin distilarea vinului, care se folosește pentru producerea vinarsului și a rachiului din vin.

c) În subgrupa vinuri și produse pe bază de vin sunt cuprinse: vinurile spumoase, vinurile nespumoase și alte produse pe bază de vin.

Vinul este băutura obținută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completă sau parțială, a strugurilor proaspeți, zdrobiți sau nezdrobiți, ori a mustului din struguri.

Prin vinuri spumoase se înțelege vinurile cu conținut în dioxid de carbon de origine exogenă sau endogenă, care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 2,5 bari la temperatura de 20°C.

În categoria vinuri spumoase se includ și vinul spumant și șampania, cu un conținut în dioxid de carbon de origine total endogenă, obținute prin fermentarea secundară a vinului apt pentru consum și care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 3,5 bari la temperatura de 20°C.

Vinurile nespumoase sunt vinuri de consum curent și vinuri de marcă, altele decât cele cuprinse în categoria vinurilor spumoase.

Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor nespumoase sunt incluse și vinurile care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 1 bar la temperatura de 20°C.

La alte produse pe bază de vin - în accepția acestei ordonanțe de urgență - se includ vermuturile și alte vinuri din struguri, aromate cu plante sau cu substanțe aromatizante, cu o concentrație de până la 22% volum alcool, alte băuturi fermentate din sucuri de mere, pere, hidromel etc., precum și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice.

Produsele din subgrupa vinuri și produse pe bază de vin, cu o concentrație alcoolică de peste 22% volum alcool, sunt supuse aceluiași regim de accize ca și băuturile definite la art. 3 lit. a).

d) Berea este produsul obținut prin fermentarea alcoolică a mustului preparat din malț, hamei și apă.

În subgrupa bere sunt cuprinse toate sortimentele de bere obținute potrivit prevederilor alin. 1, precum și sortimentele de bere realizate în amestec cu băuturi alcoolice sau nealcoolice, cu o concentrație alcoolică în volum cuprinsă între 0,5% și 10%.

Sortimentele de bere cu o concentrație alcoolică în volum de peste 10%, realizate din bere în amestec cu alte băuturi alcoolice, sunt supuse aceluiași regim de accize ca și băuturile definite la art. 3 lit. a).

Art. 4. - Modificări (1)

Plătitori de accize, pentru produsele prevăzute la art. 3, sunt agenții economici - persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate -, care produc sau importă astfel de produse.

Pentru alcoolul etilic alimentar, provenit din țară sau din import, utilizat ca materie primă în obținerea băuturilor alcoolice spirtoase, acciza se plătește o singură dată de către agentul economic producător sau importator de alcool etilic alimentar.

Pentru băuturile alcoolice spirtoase, produse în țară din alcool etilic alimentar, provenit din țară sau din import, nu se mai datorează accize.

De asemenea, plătitori de accize sunt:

a) agenții economici prestatori, pentru toate cantitățile de alcool etilic alimentar obținut în sistem de prestări de servicii, indiferent dacă acestea se comercializează ca atare sau se introduc în fabricație proprie pentru obținerea altor produse atât de către agentul economic prestator, cât și de către beneficiarul prestației;

b) agenții economici prevăzuți la alin. 1, care cumpără de la producătorii individuali - persoane fizice - produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanță de urgență, pentru prelucrare și/sau comercializare;

c) persoanele fizice care introduc în țară alcool și băuturi alcoolice destinate consumului individual, în cantități ce depășesc limitele admise în regim de scutire de taxe vamale, conform reglementărilor vamale în vigoare;

d) agenții economici, pentru cantitățile de produse supuse accizelor, acordate ca dividende sau ca plată în natură acționarilor, asociaților și, după caz, persoanelor fizice. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Pentru alcoolul etilic alimentar, băuturile alcoolice și orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin alcool etilic alimentar, accizele se datorează și se calculează o singură dată de către agentul economic producător sau importator și sunt stabilite în sume fixe exprimate în ECU pe unitatea de măsură, astfel: Modificări (1)

- ECU pe hectolitru alcool pur - pentru produsele cuprinse în anexa nr. 1 la nr. crt. 1 și 2; Modificări (1)

- ECU pe hectolitru/1 grad alcoolic - pentru produsele cuprinse în anexa nr. 1 la nr. crt. 3 și 4. Modificări (1)

Baza de impozitare pentru calculul accizelor o reprezintă: Modificări (2)

- cantitatea de alcool pur conținută - pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la nr. crt. 1 și 2; Modificări (1)

- cantitatea de băuturi, exprimată în hectolitri, multiplicată cu numărul de grade alcoolice conținut - pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la nr. crt. 3 și 4. Modificări (1)

Sumele fixe care reprezintă accizele datorate pe produse și pe grupe de produse sunt cele stabilite în anexa nr. 1. Modificări (3)

Art. 6. - Modificări (2)

În cazul produselor prevăzute la art. 3, provenite din import sau din țară, utilizate ca materie primă pentru obținerea altor produse supuse accizelor - altele decât băuturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic alimentar -, agenții economici prelucrători vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate, accizele plătite în vamă sau la achiziționarea de pe piața internă a materiei prime.

Secțiunea a III-a Produsele din tutun Modificări (1)

Art. 7. -

În grupa produse din tutun se includ:

a) țigaretele;

b) țigările și țigările de foi;

c) tutunul destinat fumatului;

d) tutunul de prizat și tutunul de mestecat.

Țigaretele sunt considerate cilindrii din hârtie specială, cu sau fără filtru, cu lungimi și diametre diferite, umpluți cu tutun tăiat, sosat și/sau aromatizat.

Țigările și țigările de foi sunt considerate, dacă sunt fumate ca atare, rulourile de tutun care conțin tutun natural integral și au înveliș exterior din hârtie de tutun natural.

Tutunul destinat fumatului este tutunul care a fost tăiat sau în alt mod fărâmițat, bătut sau presat în bucăți și care poate fi fumat fără prelucrare industrială.

Tutunul de prizat este o pulbere de tutun fin măcinat, de culoare galbenă până la brun, aromată sau nearomată.

Tutunul de mestecat este tutunul realizat dintr-un amestec de tutun închis la culoare, uscat, îndulcit cu miere sau sirop.

Art. 8. -

Pentru produsele din tutun, plătitori de accize sunt agenții economici - persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate -, care produc sau importă astfel de produse.

De asemenea, plătitori de accize sunt persoanele fizice care introduc în țară produse din tutun, destinate consumului individual, în cantități ce depășesc limitele admise în regim de scutire de taxe vamale, conform reglementărilor vamale în vigoare.

Art. 9. - Modificări (2)

Pentru țigarete, indiferent de proveniența și de calitatea acestora, se datorează bugetului de stat o acciză specifică, stabilită în ECU pe 1.000 țigarete, la care se adaugă o cotă procentuală de 20% aplicată asupra bazei de impozitare, stabilită potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Cuantumul accizei specifice este cel prevăzut în anexa nr. 1. Modificări (1)

Acciza totală datorată bugetului de stat pentru țigarete se reduce cu 20%, în situația în care agenții economici producători utilizează în rețetele de fabricație cel puțin 50% tutun din producția internă. Modificări (3)

Art. 10. - Modificări (1)

Baza de impozitare pentru stabilirea componentei procentuale a accizelor la țigarete este:

a) pentru produsele din producția internă - prețul de livrare, mai puțin acciza, respectiv prețul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obținerea produsului respectiv;

b) pentru produsele din import - valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale și alte taxe speciale, după caz.

Art. 11. - Modificări (2)

Pentru produsele din tutun, altele decât țigaretele, se datorează bugetului de stat accize specifice, stabilite în ECU pe unitatea de măsură, prevăzute în anexa nr. 1. Modificări (1)

Secțiunea a IV-a Produsele petroliere Modificări (1)

Art. 12. -

Din grupa produselor petroliere se datorează accize pentru carburanții auto, respectiv:

- benzină premium, regular și normală;

- benzină fără plumb;

- motorină.

Art. 13. -

Plătitori de accize pentru carburanții auto sunt agenții economici producători sau importatori de astfel de produse.

Art. 14. - Modificări (4)

Pentru carburanții auto se datorează bugetului de stat accize stabilite în ECU pe tona de produs finit, prevăzute în anexa nr. 1.

Secțiunea a V-a Alte produse și grupe de produse Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (1)

Sunt supuse, de asemenea, regimului accizelor produsele și grupele de produse prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 16. - Modificări (1)

Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 sunt agenții economici - persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate -, care produc, importă și comercializează astfel de produse.

Plătitori de accize sunt și persoanele fizice care introduc în țară bunuri de natura celor prevăzute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2.

Art. 17. - Modificări (1)

Agenții economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 2, provenite de la persoane fizice, inclusiv bunurile amanetate de către persoanele fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligați să rețină și să verse la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția bunurilor prevăzute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2.

Art. 18. -

Accizele preced taxa pe valoarea adăugată și se calculează o singură dată, prin aplicarea cotelor procentuale, prevăzute în anexa nr. 2, asupra bazei de impozitare, care reprezintă: Modificări (1)

a) pentru produsele din producția internă - prețurile de livrare, mai puțin accizele, respectiv prețul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obținerea produsului respectiv;

b) pentru produsele din import - valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale și alte taxe speciale, după caz;

c) pentru bunurile provenite de la persoanele fizice neînregistrate ca agenți economici, dar comercializate prin agenți economici - contravaloarea ce se cuvine deponentului;

d) pentru bunurile amanetate de către persoanele fizice și devenite proprietatea caselor de amanet - contravaloarea încasată de casele de amanet la vânzarea bunurilor respective, mai puțin accizele.

Art. 19. - Modificări (3)

Pentru cafea, cafea cu înlocuitori și cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se calculează prin aplicarea sumelor fixe stabilite în ECU pe unitatea de măsură, prevăzute în anexa nr. 2, asupra cantităților produse sau importate.

Art. 20. - Modificări (1)

Din accizele datorate bugetului de stat pentru cafeaua obținută prin prăjirea cafelei verzi se deduc, pe bază de documente justificative, accizele plătite în vamă pentru cafeaua verde.

Secțiunea a VI-a Scutiri

Art. 21. - Modificări (1)

Sunt scutite de plata accizelor:

a) produsele exportate direct sau prin agenți economici care își desfășoară activitatea pe bază de comision.

În cazul în care agenții economici care efectuează operațiuni de export cumpără de la producătorii interni, în vederea vânzării la export, produse supuse accizelor, aceștia pot solicita în termen de 3 luni de la data efectuării exportului, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate; Modificări (1)

b) produsele comercializate prin magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim de duty free;

c) produsele importate în regim de tranzit sau import temporar, atât timp cât se află în această situație; Modificări (1)

d) bunurile din import provenite din donații sau finanțate direct din împrumuturi nerambursabile, precum și din programe de cooperare științifică și tehnică, acordate de guverne străine, organisme internaționale și organizații nonprofit și de caritate, instituțiilor de învățământ și cultură, ministerelor, altor organe ale administrației publice, în condițiile stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea acestei ordonanțe de urgență; Modificări (1)

e) produsele livrate la rezerva de stat și la rezerva de mobilizare, pe perioada cât au acest regim;

f) bunurile prevăzute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2, constituite ca aport în natură sau achiziționate din aportul în numerar al investitorilor la capitalul social ori la majorarea acestuia, în condițiile stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea acestei ordonanțe de urgență; Modificări (1)

g) alcoolul etilic alimentar, utilizat în producția de medicamente, de alcool sanitar și de oțet alimentar;

h) alcoolul etilic alimentar, utilizat în scop medical în spitale și farmacii.

Art. 22. - Modificări (2), Jurisprudență

Pentru produsele prevăzute la art. 21 lit. a), b) și g), scutirea se acordă prin restituirea accizelor plătite la achiziționarea acestora, pe baza documentelor justificative și numai pentru cantitățile folosite, cu destinațiile expres menționate în prezenta ordonanță de urgență.

Secțiunea a VII-a Momentul datorării accizelor

Art. 23. -

Momentul datorării accizelor îl constituie:

a) data efectuării livrării - pentru produsele din producția internă;

b) data efectuării formalităților de recepție a alcoolului etilic alimentar rezultat din procesare - la prestatorul de servicii; Modificări (1)

c) data transferului alcoolului etilic alimentar din secția de producție în cea de prelucrare a acestuia în băuturi alcoolice - în cazul unităților care dețin atât secții de producere a alcoolului etilic alimentar, cât și de producere a băuturilor alcoolice; Modificări (1)

d) data înregistrării declarației vamale de import - pentru importatori;

e) data cumpărării - pentru agenții economici achizitori;

f) data vânzării bunurilor - pentru produsele prevăzute la art. 18 lit. c) și d).

CAPITOLUL II Impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă

Art. 24. -

Pentru țițeiul și gazele naturale din producția internă, agenții economici autorizați datorează bugetului de stat impozit din momentul livrării.

Impozitul datorat precede taxa pe valoarea adăugată și se calculează prin aplicarea sumelor stabilite în lei pe unitatea de măsură, potrivit anexei nr. 3, asupra cantităților livrate. Modificări (2)

Impozitul se corectează de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanțelor, în funcție de modificările intervenite în nivelul prețurilor la import și al celor cu ridicata. Modificări (1)

CAPITOLUL III Taxa pentru jocurile de noroc Modificări (1)

Art. 25. -

Pentru jocurile de noroc, organizate pe teritoriul României, cu excepția cazinourilor, se datorează bugetului de stat o taxă de 20%.

Taxa se aplică asupra veniturilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc, calculate ca diferență între totalul rulajului încasărilor pentru fiecare tip de joc și totalul premiilor acordate jucătorilor, în limitele prevăzute de lege.

Pentru cazinouri, taxa este anuală și se stabilește în ECU pe masa de joc, astfel:

- pentru ruletă - 30.000 ECU/masa de jos;

- pentru jocuri de cărți, inclusiv zaruri - 20.000 ECU/masa de joc.

Plătitori ai acestor taxe sunt societățile comerciale înregistrate legal în România și autorizate pe bază de licențe să organizeze și să exploateze astfel de jocuri.

CAPITOLUL IV Dispoziții comune și finale

Art. 26. - Modificări (4)

Accizele și impozitele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se plătesc în lei.

Valoarea în lei a accizelor și a impozitelor datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență în ECU pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în ECU la cursul de schimb valutar, stabilit de Banca Națională a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 27. - Modificări (1)

Răspunderea calculării și vărsării la bugetul de stat a accizelor, a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, precum și a taxei pentru jocurile de noroc revine plătitorilor prevăzuți în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 28. - Modificări (1)

Toți agenții economici - plătitori de accize sau de alte taxe indirecte, reglementate prin prezenta ordonanță de urgență - sunt obligați ca, în baza unei declarații scrise, să se înregistreze ca plătitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale. Organele fiscale teritoriale au obligația să atribuie fiecărui plătitor un cod special și să remită agenților economici, în termen de 15 zile de la data primirii declarației, înștiințarea de luare în evidență ca plătitor de astfel de impozite și codul atribuit.

Art. 29. - Modificări (1)

Pentru anumite produse pentru care se datorează bugetului de stat accize, se instituie, în mod treptat, sistemul de supraveghere fiscală.

Ministerul Finanțelor, prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, va stabili produsele supuse accizelor, care vor intra în regim de supraveghere fiscală, modalitatea de supraveghere, precum și condițiile de efectuare a acesteia.

Art. 30. - Modificări (1)

Plătitorii au obligația să țină evidența accizelor, a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă și a taxei pentru jocurile de noroc, după caz, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea acestei ordonanțe de urgență.

Art. 31. - Modificări (1)

Plătitorii de accize, de impozit la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, precum și de taxe pentru jocurile de noroc, după caz, au obligația să depună lunar, până la data de 25 a lunii următoare, la organul fiscal teritorial, decontul de impunere, potrivit modelului din normele metodologice emise de Ministerul Finanțelor.

Art. 32. - Modificări (1)

Plata accizelor, a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă și a taxei pentru jocurile de noroc se efectuează lunar - dacă legea nu prevede altfel - până la data de 25 a lunii următoare, pe baza decontului de impunere, prin virament sau în numerar, după caz, în contul bugetului de stat, deschis la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, iar pentru produsele din import, la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.

Pentru cazinouri, taxa anuală se plătește trimestrial în patru tranșe egale, până la data de 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru.

Art. 33. - Modificări (1)

Neplata accizelor, a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, precum și a taxei pentru jocurile de noroc, la termenele stabilite, atrage calcularea majorărilor de întârziere, conform dispozițiilor legale în vigoare. Modificări (1)

În cazuri justificate, Ministerul Finanțelor poate aproba eșalonarea sau amânarea plății accizelor, a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, după caz, precum și eșalonarea, amânarea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.

Art. 34. - Modificări (2)

Constatarea, controlul, sancționarea, urmărirea, încasarea și executarea silită a accizelor și a celorlalte taxe indirecte prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, precum și a majorărilor de întârziere aferente se efectuează conform reglementărilor legale în materie.

Art. 35. -

Obiecțiunile, contestațiile și plângerile formulate la actele de control se soluționează conform dispozițiilor legale privind soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și plângerilor asupra sumelor contestate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.

Art. 36. -

Ministerul Finanțelor va emite, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, norme metodologice privind tehnica de calcul și formularistica necesare pentru accize și alte taxe indirecte, pentru impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă și pentru taxa pentru jocurile de noroc, precum și modul de realizare a regimului de supraveghere fiscală. Modificări (2)

Pozițiile și codurile tarifare corespunzătoare produselor supuse accizelor vor fi specificate în anexele la normele metodologice respective.

Art. 37. - Modificări (2)

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 38. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1998.

Cu aceeași dată se abrogă prevederile Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import și din țară, precum și impozitul la țițeiul din producția internă și gazele naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, art. 9 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 aprilie 1997, art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 13 august 1997, precum și orice alte dispoziții contrare. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 23 decembrie 1997.

Nr. 82.

ANEXA Nr. 1 Modificări (4)

LISTA
taxelor speciale de consumație (accize)

Nr. crt. Denumirea produsului și a grupei de produse U.M. Acciza ECU/U.M.
0 1 2 3
A. Alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice și orice alte produse destinate industriei alimentare, care conțin alcool etilic alimentar
1. Alcool etilic alimentar; băuturi alcoolice și orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin alcool etilic alimentar, cu o concentrație mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bază de vin și produse pe bază de distilat din vin cu o concentrație în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac și vinars hl alcool pur*) 200
2. Băuturi alcoolice naturale hl alcool pur 150
3. Vinuri și produse pe bază de vin
3.1 Vinuri nespumoase hl/1 grad alcoolic**) 0,60
3.2 Vinuri spumoase hl/1 grad alcoolic 1,00
3.3 Vin spumant hl/1 grad alcoolic 3,00
3.4 Vermuturi și alte produse pe bază de vin***) cu o concentrație în alcool de până la 22% inclusiv în volum hl/1 grad alcoolic 2,50
4. Bere hl/1 grad alcoolic 1,60
B. Produse din tutun
5. Țigarete 1.000 țigarete 4+20%****)
6. Țigări și țigări de foi 1.000 buc. 7
7. Tutun destinat fumatului kg 15
8. Tutun de prizat și tutun de mestecat kg 15
C. Produse petroliere
9. Benzină premium, regular și normală tonă 65
10. Benzină fără plumb tonă 55
11. Motorină auto (combustibil pentru motoare Diesel) tonă 24
Modificări (7)

*) hl alcool pur - reprezintă 100 litri alcool etilic alimentar cu concentrația de 100% alcool în volume, la temperatura de 20°C, conținut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

**) hl/1 grad alcoolic - reprezintă concentrația alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1%.

***) Cu excepția oțetului alimentar.

****) Cota procentuală se aplică asupra bazei de impozitare prevăzută la art. 10 din prezenta ordonanță de urgență.

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

LISTA
taxelor speciale de consumație (accize) pentru alte produse
și grupe de produse din import și din țară

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse Acciza
% - ECU/U.M. -
0 1 2 3
1. Cafea verde - 900/tonă
2. Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori - 1.200/tonă
3. Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă - 5/kg
4. Ape, ape minerale și ape gazoase, cu conținut de zahăr sau de alte produse de îndulcit și substanțe aromatizante - 2/hl
5. Confecții din blănuri naturale (cu excepția celor de iepure, oaie, capră) 50 -
6. Articole din cristal*) 50 -
7. Bijuterii din aur și/sau platină, cu excepția verighetelor 20 -
8. Autoturisme și autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate)**):
a) echipate cu motor cu benzină:
- cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3
- cu grad normal de poluare***) 1 -
- cu grad redus de poluare 0 -
- cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 1.800 cm3
- cu grad normal de poluare 3 -
- cu grad redus de poluare 1,5 -
- cu capacitatea cilindrică între 1.801 și 2.000 cm3
- cu grad normal de poluare 6 -
- cu grad redus de poluare 3 -
- cu capacitatea cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3
- cu grad normal de poluare 12 -
- cu grad redus de poluare 6 -
- cu capacitatea cilindrică peste 2.500 cm3
- cu grad normal de poluare 18 -
- cu grad redus de poluare 9 -
b) echipate cu motor Diesel:
- cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3
- cu grad normal de poluare 1 -
- cu grad redus de poluare 0 -
- cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 2.000 cm3
- cu grad normal de poluare 3 -
- cu grad redus de poluare 1,5 -
- cu capacitatea cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3
- cu grad normal de poluare 6 -
- cu grad redus de poluare 3 -
- cu capacitatea cilindrică între 2.501 și 3.100 cm3
- cu grad normal de poluare 12 -
- cu grad redus de poluare 6 -
- cu capacitatea cilindrică peste 3.100 cm3
- cu grad normal de poluare 18 -
- cu grad redus de poluare 9 -
9. Parfumuri, ape de colonie și ape de toaletă 20 -
10. Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio****) 15 -
11. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc 15 -
12. Cameră video 15 -
13. Cuptoare cu microunde 15 -
14. Aparate pentru radiotelefonie celulară (telefoane mobile) 15 -
15. Aparate pentru condiționat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp 15 -
Modificări (2)

*) Prin cristal se înțelege sticla având un conținut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

**) Accizele la autoturisme și autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate) se reduc cu 75% în situația în care producătorul utilizează peste 50% materii prime, componente, subansambluri și ansambluri din producția internă.

***) Gradul de poluare se determină de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", conform reglementării naționale "Condiții tehnice pentru vehicule rutiere, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România", elaborată în corelație cu legislațiile similare în vigoare în Uniunea Europeană.

****) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeași carcasă sau în module) cel puțin patru aparate sau funcțiuni diferite, dintre care cel puțin trei sunt funcțiuni audio (recepție, înregistrare, reproducere).

ANEXA Nr. 3 Modificări (3)

LISTA
impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Impozitul - lei/U.M. -
1. Țiței tonă 182.500
2. Gaze naturale 1.000 m3 73.000
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...