Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 noiembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă preluarea de către stat la datoria publică internă, în limita sumei de 4.500 miliarde lei, a creditelor în valută acordate de către Banca Română de Comerț Exterior - S.A. fostei Companii Române de Petrol și existente în cont la data de 30 iunie 1997.

Art. 2. -

Datoria publică internă, constituită potrivit prezentei ordonanțe de urgență, va fi evidențiată într-un cont separat în cadrul datoriei publice și va fi acoperită printr-un împrumut contractat în numele și în contul statului de către Ministerul Finanțelor, prin Banca Națională a României care va acționa ca agent.

Art. 3. - Modificări (1)

Împrumutul prevăzut la art. 2 este adresat Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. și se contractează prin lansarea unei emisiuni de titluri de stat pe o perioadă de 5 ani.

Titlurile de stat sunt negociabile și sunt purtătoare de dobândă, potrivit prospectului de emisiune.

Dobânda se plătește trimestrial din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat.

Rata dobânzii se va situa la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat, cu scadența la 91 de zile, lansată de Ministerul Finanțelor anterior perioadei pentru care se calculează și se plătește cuponul.

Ministerul Finanțelor va plăti, la scadență, valoarea nominală a titlurilor de stat, emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, deținătorilor legali ai acestora.

Art. 4. -

Preluarea la datoria publică internă, în limita sumei de 4.500 miliarde lei, se va efectua pe baza datelor de bilanț contabil încheiat la data de 30 iunie 1997, certificate de o firmă independentă de audit, întreaga responsabilitate a corectitudinii și realității datelor revenind Băncii Române de Comerț Exterior - S.A.

Art. 5. - Modificări (1)

Creditele în valută acordate de Banca Română de Comerț Exterior - S.A. Companiei Române de Petrol, existente în sold la data de 30 iunie 1997, vor fi regularizate în limita sumei de 4.500 miliarde lei și înlocuite în bilanțul contabil al Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. cu titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor.

Art. 6. - Modificări (3)

Creditele în valută acordate Companiei Române de Petrol, pe baza convenției încheiate între cele două părți, vor fi înregistrate de Banca Română de Comerț Exterior - S.A. în conturi în afara bilanțului contabil și vor fi urmărite în continuare de aceasta.

Art. 7. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și societățile comerciale menționate în anexa la prezenta ordonanță de urgență au obligația să încheie convenții de rambursare a creditelor în valută acordate de Banca Română de Comerț Exterior - S.A.

Sumele în lei ce se vor rambursa de către Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București și de către societățile comerciale Băncii Române de Comerț Exterior - S.A., reprezentând contravaloarea creditelor în valută, se vor vira de către Banca Română de Comerț Exterior - S.A. la cursul valutar de la data efectuării plății, într-un cont special la trezoreria statului, și vor fi utilizate pentru serviciul datoriei publice.

Art. 8. -

Banca Națională a României acționează în calitate de agent de înregistrare, plată și transfer, pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor.

Banca Națională a României va încheia, în calitatea sa de agent al statului, o convenție cu Banca Română de Comerț Exterior - S.A. pentru punerea în aplicare a contractului de împrumut al Ministerului Finanțelor.

Art. 9. -

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se constituie Comitetul de coordonare a operațiunilor de recuperare a sumelor reprezentând creditele în valută acordate fostei Companii Române de Petrol, format din șapte membri, ale căror atribuții vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului finanțelor, guvernatorului Băncii Naționale a României și președintelui Fondului Proprietății de Stat.

Președintele comitetului de coordonare va fi un membru al Consiliului de administrație al Băncii Române de Comerț Exterior - S.A.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Banca Română de Comerț Exterior - S.A. poate majora capitalul social înscris la Registrul comerțului la data aplicării acesteia, pe lângă rezervele din influențe de curs valutar reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 și cu sumele înregistrate în bilanțul contabil, reprezentând rezerve din influențe de curs valutar aferente aprecierii, până la data de 31 decembrie 1994, a capitalului social vărsat în valută.

La determinarea fondurilor proprii în anul 1997, Banca Română de Comerț Exterior - S.A. va include în capitalul propriu "rezerve din influențe de curs aferente disponibilităților în valută reprezentând capitalul social vărsat în valută".

Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și realitatea sumelor ce fac obiectul reglementărilor prezentului articol revine Băncii Române de Comerț Exterior - S.A.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara
Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu
Președintele Consiliului de Administrație
al Fondului Proprietății de Stat,
Sorin Dimitriu

București, 6 noiembrie 1997.

Nr. 72.

ANEXĂ

SITUAȚIA
datoriilor aferente importului de țiței, derulat prin Banca Română de
Comerț Exterior - S.A., pe societăți comerciale, și a costurilor de
refinanțare a acestor datorii la data de 30 iunie 1996

Denumirea societății comerciale Datoriile față de Banca Română de Comerț Exterior - S.A.
Valoarea
Milioane dolari S.U.A. Miliarde lei*)
"Arpechim" - S.A. 88,56 622,75
"Rafo" - S.A. 70,52 495,90
"Petrotel" - S.A. 53,84 378,60
"Petromidia" - S.A. 120,51 847,43
"Petrobrazi" - S.A. 87,11 612,56
"Astra" - S.A. 26,20 184,24
"Vega" - S.A. 14,49 101,89
"Dărmănești" - S.A. 31,50 221,51
"Steaua" - S.A. 13,97 98,24
"Petrolsub" - S.A. 0,60 4,22
TOTAL: 507,30 3.567,33
Cheltuieli, în lei, cu dobânzile de refinanțare a datoriei Companiei Române de Petrol 932,67
TOTAL GENERAL: 4.500,00

*) Cursul valutar la data de 30 iunie 1997 a fost de 7.032 lei/dolar S.U.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...